Dostawa sprzętu do prowadzenia digitalizacji dla Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

znak sprawy: 500119573-N-2018