fot. Archiwum MIK

Użyj filtrów, w celu odszukania archiwalnych zamówień.

zamówienia

zamówienia publiczne

Zapytanie o rozeznanie rynku na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby projektu SKANSENOVA.

Zamawiający: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby projektu SKANSENOVA

Plan zamówień publicznych 2017

Nastąpiła aktualizacja planu zamówień publicznych w MIK Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych 2017 [PDF]

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret” nr 1/2014, książki, ulotki, zaproszenia oraz plakatów.

znak sprawy: ZPA-271-7-1/14

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret” nr 1/2014, książki, ulotki, zaproszenia oraz plakatów. Część I – Usługa drukowania czasopisma „Autoportret” nr 1/2014 Część II – Usługa drukowania książki Część III – Usługa drukowania ulotek i zaproszeń Część IV – Usługa drukowania plakatów B1 i B2 znak sprawy ZPA-271-7-1/14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 20.03.2014 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data zamieszczenia: 18.03.2014 r.

Wirtualne Muzea Małopolski Plus

znak sprawy: ZPA-271-1-1/14

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret”, książki, ulotek, kopert.

znak sprawy: ZPA-271-7-6/13

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret” nr 4/2013, książki „Lokalne muzeum. Poradnik praktyczny”, ulotek (2 rodzaje), kopert (2 rodzaje), Część I – Usługa drukowania czasopisma „Autoportret” nr 4/2013 oraz ulotek (dwa rodzaje). Część II – Usługa drukowania książki o roboczym tytule „Lokalne muzeum. Poradnik praktyczny”. Część III – Usługa drukowania kopert (dwa rodzaje). znak sprawy ZPA-271-7-6/13 Ogloszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 6.12.2013 r.

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret” nr 3/2013 oraz ulotk

znak sprawy: ZPA-271-7-5/13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 10.10.2013 znak sprawy ZPA-271-7-5/13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Data zamieszczenia: 3.10.2013

Dni Małopolski w Brukseli 2013

znak sprawy: ZPA-271-7-4/13

Dotyczy usługi druku i dostawy zaproszeń, kopert, ulotek i programów na potrzeby projektu “Dni Małopolski w Brukseli 2013″. Znak sprawy: ZPA-271-7-4/13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 20 sierpnia 2013 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autoportret i druk firmowy

znak sprawy: ZPA-271-7-3/13

Usługi drukowania i dostawy czasopisma i ulotki w ramach projektu „Autoportret” oraz papieru firmowego MIK. Część I – Usługa drukowania i dostawy czasopisma „Autoportret” nr 2/2013 oraz ulotki Część II – Usługa drukowania i dostawy papieru firmowego MIK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 10.07.2013 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data zamieszczenia: 02.07.2013 Znak sprawy: ZPA-271-7-3/13

Wirtualne Muzea Małopolski

znak sprawy: ZPA-271-6-1/13

Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na rozwinięciu koncepcji i opracowaniu pełnej interpretacji graficznej działu portalu Wirtualne Muzea Małopolski, dla projektu Wirtualne Muzea Małopolski realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia data zamieszczenia: 14.06.2013 znak sprawy: ZPA-271-6-1/13

XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

znak sprawy: ZPA-271-7-2/13

Usługa drukowania i dostawy plakatów B1 i B2 w ramach projektu „XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 23.04.2013 Znak sprawy: ZPA-271-7-2/13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data zamieszczenia: 15.04.2013 Znak sprawy: ZPA-271-7-2/13  

Autoportret i XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

znak sprawy: ZPA-271-7-1/13

Usługa drukowania i dostawy w ramach projektu „Autoportret”: czasopismo i ulotka oraz druków w ramach projektu „XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”: książka, ulotka, plakaty. Część I – Usługa drukowania i dostawy czasopisma „Autoportret” nr 1/2013 Część II – Usługa drukowania i dostawy książki pt. „Wejdź na szlak!” Część III – Usługi drukowania i dostawy ulotek Część IV – Usługi drukowania i dostawy plakatów B1 i B2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wirtualne Muzea Małopolski

znak sprawy: ZPA-271-9-1/13

Ogłoszenie o konkursie – Znak sprawy: ZPA-271-9-1/13 Konkurs na Koncepcję interpretacji graficznej działu portalu „Wirtualne Muzea Małopolski” dla projektu “Wirtualne Muzea Małopolski” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ogłoszenie wyników konkursu Data zamieszczenia: 13.05.2013 Informacja o terminie ogłoszenia wyników konkursu Data zamieszczenia: 09.05.2013 Zmiana ogłoszenia o konkursie Zawiadomienie dot. spełnienia warunków udziału w konkursie oraz Zaproszenie do składania prac konkursowych

Wirtualne Muzea Małopolski

znak sprawy: ZPA-271-1-4/11

Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy ZPA-271-1-4/11, Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu Wirtualne Muzea Małopolski” dla projektu “Wirtualne Muzea Małopolski” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 02.07.2012 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Data zamieszczenia: 20.06.2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data zamieszczenia: 16.05.2012 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców Data zamieszczenia: 9.02.2012 Zmiana ogłoszenia

Autoportret

znak sprawy: ZPA-271-7-8/11

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Znak sprawy ZPA-271-7-8/11 Data zamieszczenia: Kraków, 21 października 2011 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy ZPA-271-7-8/11 Data zamieszczenia: Kraków, 20 października 2011 r.

Wirtualne Muzea Małopolski

znak sprawy: ZPA-271-1-3/11

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 5 stycznia 2012 Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy ZPA-271-1-3/11, Dostawa i instalacja kompleksowego wyposażenia sprzętowego i oprogramowania Regionalnej Pracowni Digitalizacji” dla projektu „Wirtualne Muzea Małopolski” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Numer ogłoszenia: 2011/S 181-294509, data zamieszczenia: 21.09.2011 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data zamieszczenia: 12 grudnia 2011 Informacja o zmianie w SIWZ

Dni Małopolski w Brukseli

znak sprawy: ZPA-271-7-7/11

Usługi drukowania zaproszeń, kopert i plakatów na potrzeby projektu Dni Małopolski w Brukseli 2011 Numer ogłoszenia: 221224 – 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania cenę na usługi drukowania zaproszeń, kopert i plakatów na potrzeby projektu „Dni Małopolski w Brukseli 2011” z dnia 15 lipca 2011 r. znak sprawy ZPA-271-7-7/11.

Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni

znak sprawy: ZPA-271-7-1/11

Druk specjalistycznego czasopisma Autoportret nr 2/2011 o numerze ISSN 1730-3613 Numer ogłoszenia: 169374 – 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011 Kraków, 1 kwietnia 2011 r. Znak sprawy: ZPA-271-7-1/11 Zamawiający: Małopolski Instytut Kultury OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania w sprawie zamówienia publicznego: Druk specjalistycznego czasopisma „Autoportret” nr 1/2011 oraz 2 ulotek dla Małopolskiego Instytutu Kultury

Wirtualne Muzea Małopolski

znak sprawy: 148908 – 2011

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Kraków: Dostawa i instalacja kompleksowego wyposażenia sprzętowego i oprogramowania Regionalnej Pracowni Digitalizacji dla projektu Wirtualne Muzea Małopolski realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Numer ogłoszenia: 148908 – 2011; data zamieszczenia: 08.06.2011

Dilettante

znak sprawy: 146318 – 2011

Usługi drukowania książeczek, folderów i plakatów na potrzeby projektu Dilettante. Wyraź to bez słów Numer ogłoszenia: 146318 – 2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Usługi drukowania książeczek, folderów i plakatów na potrzeby projektu „Dilettante. Wyraź to bez słów”.

Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego

znak sprawy: 104214 – 2011

Kraków: Usługi drukowania katalogów, zakładek i pocztówek na potrzeby projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego Numer ogłoszenia: 104214 – 2011; data zamieszczenia: 06.05.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Usługi drukowania katalogów, zakładek i pocztówek na potrzeby projektu „Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego”.

Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego

znak sprawy: 82476 – 2011

Wirtualne Muzea Małopolski

Dostawa i instalacja kompleksowego wyposażenia sprzętowego i oprogramowania Regionalnej Pracowni Digitalizacji dla projektu Wirtualne Muzea Małopolski realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Numer ogłoszenia: 72674 – 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OGŁOSZENIE Dostawa i instalacja kompleksowego wyposażenia sprzętowego i oprogramowania Regionalnej Pracowni Digitalizacji dla projektu Wirtualne Muzea Małopolski realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Program „Warto pamiętać” – Projekt: Nowa Europa. Krajobraz przemian 20. lat po upadku komunizmu

Wykonanie usług z zakresu kultury oraz działalności twórczej i artystycznej, związane z realizacją Projektu: Nowa Europa. Krajobraz przemian 20. lat po upadku komunizmu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 4221884, faks 0-12 4225562. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa instytutcja kultury. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)

Program „Warto pamiętać” – World Orchestra for Peace
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych.

Informacja o zawarciu umowy Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych Postępowanie prowadzono w trybie: zapytania o cenę – art. 69-73 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: wybrany Wykonawca przedstawił najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia przy spełnieniu warunków określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nazwa i adres

Druk insertu w ramach kampanii promocyjnej IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

znak sprawy: ZP/MIK/03/2007

Wynajem nośników reklamowych

znak sprawy: ZP/MIK/02/2007

Numer postępowania: ZP/MIK/02/2007 Wynajem nośników reklamowych typu billboard oraz druk billboardów w ramach kampanii promocyjnej IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Kraków, 27 lutego 2007 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177 (z późn. zm.). Przetarg nieograniczony ? zamówienie publiczne poniżej

Druk insertu – dodatku prasowego „Pierścień św. Kingi”

znak sprawy: ZP / MIK / 08 / 2006

Druk insertu VIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.
Wynajem nośników reklamowych typu billboard oraz druk billboardów w ramach kampanii promocyjnej VIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

znak sprawy: ZP / MIK / 03 / 2006

Druk wraz z naświetlaniem albumu „Księga uwolnionych tekstów”

znak sprawy: ZP / MIK / 09 / 2005

Druk wraz z naświetlaniem insertu „Muzeobranie”

znak sprawy: ZP / MIK / 08 / 2005

Druk wraz z naświetlaniem insertu „Pierścień św. Kingi”.

znak sprawy: ZP / MIK / 06 / 2005

Druk wraz z naświetleniem okładki do insertu VII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.
Zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej i sal warsztatowych

znak sprawy: ZP / MIK / 01 / 05

Zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej i 2 sal warsztatowych

znak sprawy: ZP / MIK / 12 / 04

Zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej i 2 sal warsztatowych podczas kursu dla nauczyciel

znak sprawy: ZP / MIK / 14 / 04

Zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej i 2 sal warsztatowych podczas kursu dla nauczycieli

znak sprawy: ZP / MIK / 13 / 04

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności