fot. Archiwum MIK

Użyj filtrów, w celu odszukania archiwalnych zamówień.

zamówienia

zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 633530-N-2019 z dnia 2019-12-06 – przetarg nieograniczony na: „Wykonanie w technice audiodeskrypcji opisów eksponatów muzealnych na potrzeby projektu „Wirtualna Małopolska”– numer postępowania ZOA-21-261-3/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 633530-N-2019 z dnia 2019-12-06 – przetarg nieograniczony na: „Wykonanie w technice audiodeskrypcji opisów eksponatów muzealnych na potrzeby projektu „Wirtualna Małopolska”– numer postępowania ZOA-21-261-3/19 Ogloszenie_o_zamowieniu_633530_N_2019_z_dnia_2019_12_06 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie BIP Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,327440,zamowienia-powyzej-30-tysiecy-euro.html

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego dla połączonych spraw: ZOA-28-261-1/19, ZOA-11-261-1/19, ZOA-30-261-1/19

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Druk i dostawa: książki pt. „Wzajemność. O współpracy” w ramach projektu „Wspiąć się na palce” , zaproszeń dla potrzeb projektu Małopolska Kultura Wrażliwa oraz publikacji pt. „Do myślenia” w ramach projektu badawczego,” dla połączonych spraw o nr: ZOA-28-261-1/19,

Informacja o wyniku postępowania ZOA-7-261-5/19

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret numer 4/2019 [67]” nr ZOA-7-261-5/19 – wybór najkorzystniejszej oferty wyniki_ZOA_7_261_5_2019_26112019_www  

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego połączonych spraw: ZOA-11-261-2/19, ZOA-28-261-2/19

Informacja o unieważnieniu postępowaniu prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Druk i dostawa: teczek, świadectw dostępności dla potrzeb projektu Małopolska Kultura Wrażliwa oraz elementów edukacyjnych dla potrzeb projektu Ekonomia Współdzielenia – gra, dla połączonych spraw o nr: ZOA-11-261-2/19, ZOA-28-261-2/19 uniewaznienie_ZOA_11_261_2_2019_ZOA_28_261_2_2019_www_wykonawcy  

Informacja z otwarcia ofert dla połączonych spraw: ZOA-11-261-2/19, ZOA-28-261-2/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Druk i dostawa: teczek, świadectw dostępności dla potrzeb projektu Małopolska Kultura Wrażliwa oraz elementów edukacyjnych dla potrzeb projektu Ekonomia Współdzielenia – gra, dla połączonych spraw o nr: ZOA-11-261-2/19, ZOA-28-261-2/19 info z otwarcia

Informacja z otwarcia ofert dla połączonych spraw: ZOA-28-261-1/19, ZOA-11-261-1/19, ZOA-30-261-1/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn.„Druk i dostawa: książki pt. „Wzajemność. O współpracy” w ramach projektu „Wspiąć się na palce” , zaproszeń dla potrzeb projektu Małopolska Kultura Wrażliwa oraz publikacji pt. „Do myślenia” w ramach projektu badawczego,” dla połączonych spraw o nr:

Informacja z otwarcia ofert ZOA-7-261-5/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret numer 4/2019 [67]” nr ZOA-7-261-5/19 info z otwarcia ofert_ZOA_7_261_5_2019_21112019  

Informacja o wyniku postępowania ZOA-15-261-1/19

Informacja o wyniku postępowania nr ZOA-15-261-1/19 prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk i dostawa podręcznika pn. „Oprowadzanie Interpretacyjne” w ramach projektu Cicerone” – wybór najkorzystniejszej oferty wyniki_ZOA_15_261_1_2019__www_08112019

Informacja z otwarcia ofert ZOA-15-261-1/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Druk i dostawa podręcznika pn” Oprowadzanie Interpretacyjne” w ramach projektu Cicerone” nr ZOA-15-261-1/19    info_z_otwarcia_ofert_ZOA_15_261_1_2019_31102019

Informacja o wyniku postępowania ZOA-21-261-2/19

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk i dostawa notesów towarzyszących  projektowi Wirtualna Małopolska ” nr ZOA-21-261-2/19 – wybór najkorzystniejszej oferty wyniki_ZOA_21_261_2_2019_29102019 www

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 614402-N-2019 z dnia 2019-10-24 – przetarg nieograniczony na: Wykonanie 800 egzemplarzy gry „Małopolska. Moja Wolność” wraz z dostawą do Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie” – numer postępowania ZOA-22-261-1/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 614402-N-2019 z dnia 2019-10-24 – przetarg nieograniczony na: Wykonanie 800 egzemplarzy gry „Małopolska. Moja Wolność” wraz z dostawą do  Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie” – numer postępowania ZOA-22-261-1/19

Informacja z otwarcia ofert ZOA-21-261-2/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Druk i dostawa notesów towarzyszących projektowi Wirtualna Małopolska” nr ZOA-21-261-2/19  info z otwarcia ofert_ZOA_21_261_2_2019_24102019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp w postępowaniu nr ZOA-7-261-4/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret” numer 3/2019 [66]” nr ZOA-7-261-4/19 wybór_oferty_art_94_ust_3_pzp_ZOA_7_261_4_2019_14102019_www

Informacja o wyniku postępowania ZOA-7-261-4/19

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret” numer 3/2019 [66]” nr ZOA-7-261-4/19 – wybór najkorzystniejszej oferty wyniki_ZOA_7_261_4_2019_09102019_www

Informacja z otwarcia ofert ZOA-7-261-4/19

Informacja z otwarcia ofert ZOA-7-261-4/19 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret numer 3/2019 [66]” nr ZOA-7-261-4/19 info z otwarcia ofert_ZOA_7_261_4_2019_08102019  

Informacja o wyniku postępowania ZOA-25-261-1/19

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk i dostawa identyfikatorów i broszur MIK” nr ZOA-25-261-1/19 – unieważnienie postępowania uniewaznienie_ZOA_25_261_1_2019_www

Informacja z otwarcia ofert ZOA-25-261-1/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pn. „Druk i dostawa: identyfikatorów i broszur MIK” nr ZOA-25-261-1/19    info z otwarcia ofert_ZOA_25_261_1_2019__29082019

Informacja o wyniku postępowania ZOA-21-261-1/19

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk i dostawa: notesów i zeszytów towarzyszących  projektowi Wirtualna Małopolska ” nr ZOA-21-261-1/19 – wybór najkorzystniejszej oferty w części A i B wyniki_ZOA_21_261_1_2019_16.08.2019_www

Informacja z otwarcia ofert ZOA-21-261-1/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pn. „Druk i dostawa notesów i zeszytów towarzyszących projektowi Wirtualna Małopolska” nr ZOA-21-261-1/1 info z otwarcia ofert_ZOA_21_261_1_2019_09082019

Informacja o wyniku postępowania ZOA-2-261-1/19, ZOA-5-261-1/19

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk i dostawa: plakatów, ulotek, wkładów do potykaczy dla potrzeb projektu Akcja Eksploracja (część A) oraz pocztówek, naklejek samoprzylepnych i identyfikatorów dla potrzeb projektu Małopolska To Go (część B) ” nr ZOA-2-261-1/19, ZOA-5-261-1/19  – wybór najkorzystniejszej oferty w części A i B  wyniki_ZOA_2_261_1_2019_ZOA_5_261_1_2019_08.08.2019_www

Informacja z otwarcia ofert ZOA-2-261-1/19, ZOA-5-261-1/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pn. „Druk i dostawa: plakatów, ulotek, wkładów do potykaczy dla potrzeb projektu Akcja Eksploracja (część A) oraz pocztówek, naklejek samoprzylepnych i identyfikatorów dla potrzeb projektu Małopolska To Go (część B) ” nr ZOA-2-261-1/19,

Informacja o wyniku postępowania ZOA-7-261-3/19

Informacja o wyniku postępowania nr ZOA-7-261-3/19 prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret” nr 2/2019 [65]” – wybór najkorzystniejszej oferty wyniki_ZOA_7_261_3_2019_10072019_www

Informacja z otwarcia ofert ZOA-7-261-3/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZOA-7-261-3/19 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret” numer 2/2019 [65]” info z otwarcia ofert_ZOA_7_261_3_2019_01072019

informacja o unieważnieniu postępowania ZOA-7-261-2/19

Informacja o unieważnieniu postępowania nr ZOA-7-261-2/19 prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret” numer 2/2019[65]” informacja_o_unieważnieniu_postępowania_ZOA_7_261_2_2019_25062019_www

informacja z otwarcia ofert ZOA-7-261-2/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZOA-7-261-2/19 prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret” numer 2/2019[65]” Informacja_z_otwarcia_ofert_ZOA_7_261_2_2019_25062019”

Informacja o wyniku postępowania ZOA-1-261-4/19

Informacja o wyniku postępowania nr ZOA-1-261-4/19 prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk pocztówek i przewodników na XXI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego” – wybór najkorzystniejszej oferty na część A (pocztówki) i B (przewodniki) wyniki_ZOA_1_261_4_2019_www_08052019    

Informacja z otwarcia ofert ZOA-1-261-4/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZOA-1-261-4/19 prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Druk pocztówek i przewodników na XXI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego” Informacja_z_otwarcia_ofert_ZOA_1_261_4_19_30042019

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania nr ZOA-1-261-3/19 prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk identyfikatorów, dyplomów, przewodników i naklejek na XXI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego” – wybór najkorzystniejszej oferty w części A,B,E i unieważnienie postępowania w części D,G

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania nr ZOA-1-261-2/19 prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk plakatów, ulotki-broszury i zaproszenia na XXI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu w części C i F postępowania nr ZOA-1-261-3/19 prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk identyfikatorów, dyplomów, pocztówek, przewodników i naklejek na XXI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZOA-1-261-3/19 prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Druk identyfikatorów, dyplomów, pocztówek, przewodników i naklejek na XXI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZOA-1-261-1/19 prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Druk książki towarzyszącej XXI Małopolskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego”.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZOA-1-261-2/19 prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Druk plakatów, ulotki- broszury i zaproszenia na XXI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZOA-1-261-1/19 prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Druk książki towarzyszącej XXI Małopolskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego”

Wyniki postępowania ZOA-7-261-1/19

Postępowanie nr ZOA-7-261-1/19 pn. Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret” nr 1/2019 [64] i kartki świątecznej

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZOA-7-261-1/19 pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret” numer 1/2019 [64] i kartki świątecznej”

Plan zamówień publicznych 2019

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.

Przygotowanie projektu wykonawczego IT dla przebudowy i rozbudowy Systemu Wirtualne Muzea Małopolski (www.muzea.malopolska.pl) wraz z implementacją i wdrożeniem repozytorium oraz portalu w oparciu o przygotowaną dokumentację

znak sprawy: 640757-N-2018

Przygotowanie projektu wykonawczego IT dla przebudowy i rozbudowy Systemu Wirtualne Muzea Małopolski (www.muzea.malopolska.pl) wraz z implementacją i wdrożeniem repozytorium oraz portalu w oparciu o przygotowaną dokumentację
/ INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dostawa licencji na oprogramowanie do przetwarzania danych cyfrowych i edycji grafiki 3D do Regionalnej Pracowni Digitalizacji (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska

znak sprawy: 591173-N-2018

Dostawa infrastruktury serwerowej i oprogramowania wraz z dowozem, montażem i instalacją w ramach projektu pn. „Wirtualna Małopolska”

znak sprawy: 573260-N-2018

Część 1 zamówienia: Rozbudowa macierzy dyskowej FAS8040-R6 o numerach seryjnych 211651000299 i 211651000298 o dodatkową półkę dyskową lub 2 półki dyskowe

Część 2 zamówienia: Dostawa kontrolera pamięci dyskowej wraz z dyskami

/ INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dostawa oprogramowania do przetwarzania danych cyfrowych i edycji grafiki 3D do Regionalnej Pracowni Digitalizacji (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska

/ UNIEWAŻNIONE

Informacja o udzieleniu zamówienia

znak sprawy: 500119573-N-2018

Część 1 zamówienia: Dostawa sprzętu do digitalizacji 2D (foto)
Część 2 zamówienia: Dostawa sprzętu do digitalizacji 3D (skanery)
Część 3 zamówienia: Rozbudowa posiadanego stolika obrotowego firmy Labster TYP: N036-FOTO

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

znak sprawy: 562215-N-2018

Zamówienia udzielane są w ramach projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”, nr POIS.08.01.00-00-1061/16, realizowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury – oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
/ INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe: druk, pakowanie i dostawa materiałów informacyjnych na potrzeby projektu SKANSENOVA

znak sprawy: ZOA-19-261-3/18

Przedmiotem zamówienia jest: druk, pakowanie i dostawa materiałów informacyjnych projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”, nr POS.08.01.00-00-1016/16, realizowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury – oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
/ INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

znak sprawy: 552773-N-2018

Dostawa oprogramowania do przetwarzania danych cyfrowych i edycji grafiki 3D do Regionalnej Pracowni Digitalizacji (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska
/ UNIEWAŻNIONE

Przetarg Nieograniczony pn: Audiowizualne działania promocyjne dla projektu „Skansenova” w dwóch zadaniach

znak sprawy: 541913-N-2018

1) Zadanie nr 1 – stworzeniu strony internetowej wraz z modułem aplikacji mobilnej;
2) Zadanie nr 2 – produkcji materiałów filmowych.
/ INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetarg nieograniczony

znak sprawy: 538745-N-2018

Dostawa sprzętu do prowadzenia digitalizacji dla Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska
Część 1 zamówienia: Dostawa sprzętu do digitalizacji 2D (foto)
Część 2 zamówienia: Dostawa sprzętu do digitalizacji 3D (skanery)
Część 3 zamówienia: Rozbudowa posiadanego stolika obrotowego firmy Labster TYP: N036-FOTO
/ INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

znak sprawy: 536741-N-2018

Dostawa sprzętu komputerowego do redakcji i do digitalizacji wraz z akcesoriami oraz oprogramowania do przetwarzania danych cyfrowych 3D i edycji grafiki 3D do Regionalnej Pracowni Digitalizacji (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska / INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług transportowych
Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych na potrzeby projektu SKANSENOVA

znak sprawy: ZOA-19-261-2/18

Plan zamówień publicznych 2018

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r. (PDF do pobrania)
/ KOREKTA PLANU POSTĘPOWAŃ

Zapytanie o rozeznanie rynku na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby projektu SKANSENOVA.

Zamawiający: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby projektu SKANSENOVA

Plan zamówień publicznych 2017

Nastąpiła aktualizacja planu zamówień publicznych w MIK Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych 2017 [PDF]

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret” nr 1/2014, książki, ulotki, zaproszenia oraz plakatów.

znak sprawy: ZPA-271-7-1/14

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret” nr 1/2014, książki, ulotki, zaproszenia oraz plakatów. Część I – Usługa drukowania czasopisma „Autoportret” nr 1/2014 Część II – Usługa drukowania książki Część III – Usługa drukowania ulotek i zaproszeń Część IV – Usługa drukowania plakatów B1 i B2 znak sprawy ZPA-271-7-1/14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data zamieszczenia: 18.03.2014 r.

Wirtualne Muzea Małopolski Plus

znak sprawy: ZPA-271-1-1/14

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Znak sprawy: ZPA-271-1-1/14 Data zamieszczenia: 04.03.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy: ZPA-271-1-1/14 Data zamieszczenia: 28.02.2014

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret”, książki, ulotek, kopert.

znak sprawy: ZPA-271-7-6/13

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret” nr 4/2013, książki „Lokalne muzeum. Poradnik praktyczny”, ulotek (2 rodzaje), kopert (2 rodzaje), Część I – Usługa drukowania czasopisma „Autoportret” nr 4/2013 oraz ulotek (dwa rodzaje). Część II – Usługa drukowania książki o roboczym tytule „Lokalne muzeum. Poradnik praktyczny”. Część III – Usługa drukowania kopert (dwa rodzaje). znak sprawy ZPA-271-7-6/13 Ogloszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 6.12.2013

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret” nr 3/2013 oraz ulotk

znak sprawy: ZPA-271-7-5/13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 10.10.2013 znak sprawy ZPA-271-7-5/13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Data zamieszczenia: 3.10.2013

Dni Małopolski w Brukseli 2013

znak sprawy: ZPA-271-7-4/13

Dotyczy usługi druku i dostawy zaproszeń, kopert, ulotek i programów na potrzeby projektu “Dni Małopolski w Brukseli 2013″. Znak sprawy: ZPA-271-7-4/13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 20 sierpnia 2013 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autoportret i druk firmowy

znak sprawy: ZPA-271-7-3/13

Usługi drukowania i dostawy czasopisma i ulotki w ramach projektu „Autoportret” oraz papieru firmowego MIK. Część I – Usługa drukowania i dostawy czasopisma „Autoportret” nr 2/2013 oraz ulotki Część II – Usługa drukowania i dostawy papieru firmowego MIK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 10.07.2013 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data zamieszczenia: 02.07.2013 Znak sprawy: ZPA-271-7-3/13

Wirtualne Muzea Małopolski

znak sprawy: ZPA-271-6-1/13

Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na rozwinięciu koncepcji i opracowaniu pełnej interpretacji graficznej działu portalu Wirtualne Muzea Małopolski, dla projektu Wirtualne Muzea Małopolski realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia data zamieszczenia: 14.06.2013 znak sprawy: ZPA-271-6-1/13

XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

znak sprawy: ZPA-271-7-2/13

Usługa drukowania i dostawy plakatów B1 i B2 w ramach projektu „XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 23.04.2013 Znak sprawy: ZPA-271-7-2/13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data zamieszczenia: 15.04.2013 Znak sprawy: ZPA-271-7-2/13  

Autoportret i XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

znak sprawy: ZPA-271-7-1/13

Usługa drukowania i dostawy w ramach projektu „Autoportret”: czasopismo i ulotka oraz druków w ramach projektu „XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”: książka, ulotka, plakaty. Część I – Usługa drukowania i dostawy czasopisma „Autoportret” nr 1/2013 Część II – Usługa drukowania i dostawy książki pt. „Wejdź na szlak!” Część III – Usługi drukowania i dostawy ulotek Część IV – Usługi drukowania i dostawy plakatów B1 i B2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wirtualne Muzea Małopolski

znak sprawy: ZPA-271-9-1/13

Ogłoszenie o konkursie – Znak sprawy: ZPA-271-9-1/13 Konkurs na Koncepcję interpretacji graficznej działu portalu „Wirtualne Muzea Małopolski” dla projektu “Wirtualne Muzea Małopolski” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ogłoszenie wyników konkursu Data zamieszczenia: 13.05.2013 Informacja o terminie ogłoszenia wyników konkursu Data zamieszczenia: 09.05.2013 Zmiana ogłoszenia o konkursie Zawiadomienie dot. spełnienia warunków udziału w konkursie oraz Zaproszenie do składania prac konkursowych

Wirtualne Muzea Małopolski

znak sprawy: ZPA-271-1-4/11

Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy ZPA-271-1-4/11, Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu Wirtualne Muzea Małopolski” dla projektu “Wirtualne Muzea Małopolski” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 02.07.2012 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Data zamieszczenia: 20.06.2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data zamieszczenia: 16.05.2012 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców Data zamieszczenia: 9.02.2012 Zmiana ogłoszenia

Autoportret

znak sprawy: ZPA-271-7-8/11

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Znak sprawy ZPA-271-7-8/11 Data zamieszczenia: Kraków, 21 października 2011 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy ZPA-271-7-8/11 Data zamieszczenia: Kraków, 20 października 2011 r.

Wirtualne Muzea Małopolski

znak sprawy: ZPA-271-1-3/11

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 5 stycznia 2012 Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy ZPA-271-1-3/11, Dostawa i instalacja kompleksowego wyposażenia sprzętowego i oprogramowania Regionalnej Pracowni Digitalizacji” dla projektu „Wirtualne Muzea Małopolski” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Numer ogłoszenia: 2011/S 181-294509, data zamieszczenia: 21.09.2011 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data zamieszczenia: 12 grudnia 2011

Dni Małopolski w Brukseli

znak sprawy: ZPA-271-7-7/11

Usługi drukowania zaproszeń, kopert i plakatów na potrzeby projektu Dni Małopolski w Brukseli 2011 Numer ogłoszenia: 221224 – 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania cenę na usługi drukowania zaproszeń, kopert i plakatów na potrzeby projektu „Dni Małopolski w Brukseli 2011” z dnia 15 lipca 2011 r. znak sprawy ZPA-271-7-7/11.

Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni

znak sprawy: ZPA-271-7-1/11

Druk specjalistycznego czasopisma Autoportret nr 2/2011 o numerze ISSN 1730-3613 Numer ogłoszenia: 169374 – 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011 Kraków, 1 kwietnia 2011 r. Znak sprawy: ZPA-271-7-1/11 Zamawiający: Małopolski Instytut Kultury OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania w sprawie zamówienia publicznego: Druk specjalistycznego czasopisma „Autoportret” nr 1/2011 oraz 2 ulotek dla Małopolskiego Instytutu

Wirtualne Muzea Małopolski

znak sprawy: 148908 – 2011

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Kraków: Dostawa i instalacja kompleksowego wyposażenia sprzętowego i oprogramowania Regionalnej Pracowni Digitalizacji dla projektu Wirtualne Muzea Małopolski realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Numer ogłoszenia: 148908 – 2011; data zamieszczenia: 08.06.2011

Dilettante

znak sprawy: 146318 – 2011

Usługi drukowania książeczek, folderów i plakatów na potrzeby projektu Dilettante. Wyraź to bez słów Numer ogłoszenia: 146318 – 2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Usługi drukowania książeczek, folderów i plakatów na potrzeby projektu „Dilettante. Wyraź to bez słów”.

Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego

znak sprawy: 104214 – 2011

Kraków: Usługi drukowania katalogów, zakładek i pocztówek na potrzeby projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego Numer ogłoszenia: 104214 – 2011; data zamieszczenia: 06.05.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Usługi drukowania katalogów, zakładek i pocztówek na potrzeby projektu „Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego”.

Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego

znak sprawy: 82476 – 2011

Kraków: Usługi drukowania na potrzeby projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego Część I – Usługi drukowania przewodników Część II – Usługi drukowania ulotek Część III – Usługi drukowania plakatów B1 i B2 Numer ogłoszenia: 82476 – 2011; data zamieszczenia: 18.04.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, znak sprawy: ZPA-271-7-2/11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, znak

Wirtualne Muzea Małopolski

Dostawa i instalacja kompleksowego wyposażenia sprzętowego i oprogramowania Regionalnej Pracowni Digitalizacji dla projektu Wirtualne Muzea Małopolski realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Numer ogłoszenia: 72674 – 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OGŁOSZENIE Dostawa i instalacja kompleksowego wyposażenia sprzętowego i oprogramowania Regionalnej Pracowni Digitalizacji dla projektu Wirtualne Muzea Małopolski realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Program „Warto pamiętać” – Projekt: Nowa Europa. Krajobraz przemian 20. lat po upadku komunizmu

Wykonanie usług z zakresu kultury oraz działalności twórczej i artystycznej, związane z realizacją Projektu: Nowa Europa. Krajobraz przemian 20. lat po upadku komunizmu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 4221884, faks 0-12 4225562. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa instytutcja kultury. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)

Program „Warto pamiętać” – World Orchestra for Peace

Wykonanie usługi z zakresu kultury oraz działalności twórczej i artystycznej, polegającej na pokryciu części wartości usług świadczonych przez członków Światowej Orkiestry dla Pokoju – The World Orchestra for Peace, w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w ramach Programu Warto pamiętać. Kraków, 1 września 2009 r., kościół Świętych Piotra i Pawła OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych.

Informacja o zawarciu umowy Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych Postępowanie prowadzono w trybie: zapytania o cenę – art. 69-73 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: wybrany Wykonawca przedstawił najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia przy spełnieniu warunków określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nazwa

Druk insertu w ramach kampanii promocyjnej IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

znak sprawy: ZP/MIK/03/2007

Numer postępowania: ZP/MIK/03/2007 Druk wraz z naświetlaniem insertu – dodatku prasowego w ramach kampanii promocyjnej IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Kraków, 12 marca 2007 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177 (z późn. zm.). Przetarg nieograniczony –

Wynajem nośników reklamowych

znak sprawy: ZP/MIK/02/2007

Numer postępowania: ZP/MIK/02/2007 Wynajem nośników reklamowych typu billboard oraz druk billboardów w ramach kampanii promocyjnej IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Kraków, 27 lutego 2007 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177 (z późn. zm.). Przetarg nieograniczony ?

Druk insertu – dodatku prasowego „Pierścień św. Kingi”

znak sprawy: ZP / MIK / 08 / 2006

Numer postępowania: ZP / MIK / 08 / 2006 Kraków, 19 maja 2006 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR CPV – 78180000-2 USŁUGI W ZAKRESIE DRUKOWANIA GAZET Przedmiot zamówienia: Druk insertu – dodatku prasowego „Pierścień św. Kingi” 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków 2.

Druk insertu VIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Numer postępowania: ZP / MIK / 05 / 2006, Kraków, 29 marca 2006 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR CPV – 78180000-2 USŁUGI W ZAKRESIE DRUKOWANIA GAZET Przedmiot zamówienia: Druk wraz z naświetleniem okładki do insertu VIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Rynek Główny

Wynajem nośników reklamowych typu billboard oraz druk billboardów w ramach kampanii promocyjnej VIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

znak sprawy: ZP / MIK / 03 / 2006

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. \prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177 PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR CPV -74410000-6 Usługi reklamowe; 78100000-8 Usługi drukowania Numer postępowania: ZP / MIK / 03 / 2006 1) Przedmiot zamówienia: Wynajem

Druk wraz z naświetlaniem albumu „Księga uwolnionych tekstów”

znak sprawy: ZP / MIK / 09 / 2005

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177 PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR CPV – 78110000-1 – Usługi w zakresie drukowania książek Numer postępowania: ZP / MIK / 09 / 2005 1) Przedmiot zamówienia: Druk

Druk wraz z naświetlaniem insertu „Muzeobranie”

znak sprawy: ZP / MIK / 08 / 2005

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177 PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR CPV – 78180000-2 USŁUGI W ZAKRESIE DRUKOWANIA GAZET Numer postępowania: ZP / MIK / 08 / 2005 1) Przedmiot zamówienia: Druk wraz

Druk wraz z naświetlaniem insertu „Pierścień św. Kingi”.

znak sprawy: ZP / MIK / 06 / 2005

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177 PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR CPV – 78180000-2 USŁUGI W ZAKRESIE DRUKOWANIA GAZET Numer postępowania: ZP / MIK / 06 / 2005 1) Przedmiot zamówienia: Druk

Druk wraz z naświetleniem okładki do insertu VII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177 PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR CPV – 78180000-2 USŁUGI W ZAKRESIE DRUKOWANIA GAZET Numer postępowania: ZP / MIK / 05 / 2005 1) Przedmiot zamówienia: Druk

Zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej i sal warsztatowych

znak sprawy: ZP / MIK / 01 / 05

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177 Małopolski Instytut Kultury w Krakowie Rynek Główny 25 31-008 Kraków PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamówienie publiczne poniżej 60 000 EUR Numer postępowania: ZP / MIK / 01 / 05 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej i 2 sal warsztatowych

znak sprawy: ZP / MIK / 12 / 04

Kod: Miejscowość: Kraków Gmina: Kraków – miasto na prawach powiatu Powiat: powiat krakowski Numer postępowania: ZP / MIK / 12 / 04 Kraków, 2004-07-13 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR Przedmiot zamówienia: Zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej i 2 sal warsztatowych podczas kursu dla nauczycieli, organizowanego w promieniu ok. 50

Zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej i 2 sal warsztatowych podczas kursu dla nauczyciel

znak sprawy: ZP / MIK / 14 / 04

Kod: Miejscowość: Kraków Gmina: Kraków – miasto na prawach powiatu Powiat: powiat krakowski Numer postępowania: ZP / MIK / 14 / 04 Kraków, 2004-07-13 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR Przedmiot zamówienia: Zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej i 2 sal warsztatowych podczas kursu dla nauczycieli, organizowanego w powiecie wadowickim lub

Zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej i 2 sal warsztatowych podczas kursu dla nauczycieli

znak sprawy: ZP / MIK / 13 / 04

Kod: Miejscowość: Kraków Gmina: Kraków – miasto na prawach powiatu Powiat: powiat krakowski Numer postępowania: ZP / MIK / 13 / 04 Kraków, 2004-07-13 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR Przedmiot zamówienia: Zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej i 2 sal warsztatowych podczas kursu dla nauczycieli, organizowanego w promieniu ok. 60

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności