Polityka prywatności stosowana w serwisach WWW Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

Polityka prywatności stosowana w serwisach WWW Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

 1. Dane osobowe przekazywane nam w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego on-line, newslettera oraz innych prowadzonych przez nas serwisów WWW są przetwarzane przez Małopolski Instytutu Kultury w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 nr 17C, 30-233 Kraków, NIP: 675-000-44-88, REGON: 000 278 267 – Administratora danych osobowych, zwany dalej „Administrator”, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
 2.  Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres Użytkownika, adres poczty elektronicznej i numer telefonu przetwarzane są:
  a) w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną
  b) realizacji składanych przez Użytkowników zamówień on-line;
  c) w celu prowadzenia serwisu w tym procesu rejestracji,
  d) w celu wypełnienia formularza kontaktowego.
 3.  Adres e-mail Użytkownika, który zdecydował się na subskrypcję naszego newslettera zostaje dodany do bazy adresowej wykorzystywanej tylko w celach dystrybucji newslettera. Użytkownik w każdej chwili może odwołać subskrypcję.
 4.  Użytkownik ma prawo do:
  a) dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji,
  b) skontaktowania się w dowolnym czasie z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystać jego dane osobowe,
  c) zwrócenia się również do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 5.  Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkowników, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 6.  Z Administratorem można skontaktować się pod adresem e- mail: giodo@mik.krakow.pl, tel. 12 422 18 84.
 7.  Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 8.  Administrator dokłada szczególnej staranności, aby informacje osobowe były:
  a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  b) dokładne i aktualne,
  c) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  d) bezpiecznie przechowywane.
 9.  Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów przez Użytkowników Pliki typu Cookies to niewielkie pliki z informacją zapisywaną na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenia mobilne itp.) zawierające niezbędne informacje do prawidłowego korzystania z Serwisów. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach zbierania ogólnych informacji statystycznych oraz ulepszania zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług w szczególności takich jak liczba wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądanie treści oraz rodzaj przeglądarki, system operacyjny, kategorię urządzeń, z których korzysta (komputer, tablet lub telefon komórkowy), adres IP. Administrator nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkowników i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkowników. Korzystanie z plików Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego urządzenia końcowego.

 

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności