Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Joanną Orlik, dyrektorką Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Wywiad pt. „Patrz widząc całość” powstał w ramach projektu Liderzy Kompetencji, którego organizatorem jest Warsztat Innowacji Społecznych.
[field name=multimedia]
Jako kontrapunkt do opowieści Joanny Orlik można potraktować fragment pracy magisterskiej Pawła Kotlińskiego pt. Zarządzanie zmianą w publicznych instytucjach kultury na przykładzie Małopolskiego Instytutu Kultury, gdzie znajdują się fragmenty wywiadu z Antonim Bartoszem na temat początków tej instytucji.
[field name=multimedia2]