Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w trakcie tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Uczestnicy wypełnili blisko 450 ankiet. Bardzo dziękujemy wolontariuszom za wsparcie przy realizacji badań i kodowaniu bazy danych. Zapraszamy również do porównania tegorocznych wyników z tymi, z lat poprzednich
 
[field name=multimedia]
 
 
Fot. Weronika Stępniak, Sympozjum Naukowe Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów, 2016, (CC BY-SA 2.0)

Fot. Weronika Stępniak, Sympozjum Naukowe Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów, 2016,(CC BY-SA 2.0)