Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami z VI Kongresu Obywatelskiego, który odbył się w Warszawie 5 listopada pod hasłem JAKI ROZWÓJ, JAKA EDUKACJA W XXI WIEKU? – WIELKIE PRZEWARTOŚCIOWANIE. Jednym z wiodących tematów tego spotkania był problem uczenia kompetencji oraz znaczenia edukacji nieformalnej dla rozwoju Polski. Instytucje kultury, w tym domy kultury oraz biblioteki, to jedne z najważniejszych publicznych instytucji, których rolą jest edukacja nieformalna (zresztą nie tylko w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej).
Wystąpienie Roberta Firmhofera, Dyrektora Centrum Nauki Kopernik o roli edukacji pozaszkolnej
http://vimeo.com/31820734
Publikacje:
Kompetencje dla rozwoju.Głos polskich think tanków
Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce?


(źródło: Robert Frimhofer, W szkole czy poza szkołą: jak uczymy się w epoce postindustrialnej, str.54)