Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji, przedstawionej na Małopolskim Kongresie Polityki Społecznej, dotyczącej uczestnictwa w kulturze osób w wieku 55+. Prezentacja opiera się na wynikach projektu badawczego MIK-u „Kultura miejska – węzły i przepływy”. Już niedługo w grudniu będzie można zapoznać się z całością wyników badań, w raporcie podsumowującym przedsięwzięcie. Już dziś serdecznie zapraszamy do jego przeczytania, będzie on dostępny na stronie MIK-u w formacie elektronicznym.
[field name=multimedia]

Być seniorem jest dla mnie, przyznaję, trochę dziwne. Nie zawsze się czuję tym seniorem. Nie uzmysłowiłam sobie tego jeszcze do końca. Jeszcze gdzieś młody duch i energia we mnie jest. Być seniorem to przyjemna sprawa, chociażby ze względu na zapewnioną emeryturę. Jednocześnie świadomość, że jest się po tej drugiej stronie, jest trochę smutna. Myślę, że jest taka konieczność zorganizowania sobie wolnego czasu, trzeba uczestniczyć w różnych formach kulturalnych – po prostu być wśród ludzi. (źródło: fragment notatnika badawczego, archiwum projektu „Kultura miejska – węzły i przepływy”)

Organizatorem kongresu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.