Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji X edycji Programu Dilettante – teatr w ruchu. Dilettante to program MIK utworzony w 2002 roku w celu wsparcia amatorskich dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych. Skierowany jest zwłaszcza do podmiotów spoza dużych ośrodków miejskich, które mają utrudniony dostęp do uczestnictwa w kulturze. Większość działań w Dilettante ma na celu wsparcie instruktorów. Wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas spotkań instruktorzy przekazują członkom swoich grup teatralnych, którzy następnie inspirują do aktywności swoich rówieśników i inne osoby ze społeczności – takie jest założenie struktury „rozchodzących się kręgów”, zgodnie z którą ma działać Program. Edycja Programu w 2012 roku była szczególna, ponieważ minęło dziesięć lat od jego powstania. Autorką raportu jest Weronika Chodacz. Więcej w publikacji poniżej.
[field name=multimedia]