Szanowni Państwo, prezentujemy raport przedstawiający portret animacji i edukacji kulturowej w Polsce. Tekst jest materiałem podsumowującym pierwszy moduł badawczy zrealizowany w ramach projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Publikacja powstała na podstawie wyników pogłębionych analiz wniosków grantowych składanych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury” z 2012 roku, priorytet „Edukacja kulturalna”.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstem, zwłaszcza osoby zainteresowane tematyką animacji i edukacji kulturalnej, w tym animatorów kultury.
Rezultaty naszych badań zostaną zaprezentowane przez członków zespołu projektowego podczas NieKongresu Animatorów Kultury, który odbędzie się w 2014 roku w Warszawie.
W przyszłym roku powstanie raport końcowy zawierający wyniki wszystkich trzech modułów badawczych.
Miłej lektury!

Publikacja w formacie PDF>>
MKIDN_2