Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski 11 października 2013 roku przedstawił w sejmie informację Rady Ministrów na temat realizacji dokumentu Pakt dla Kultury. Jego przemówienie stało się poniekąd okazją do sejmowej debaty nad polityka kulturalną państwa i samorządów. Zapraszamy do zapoznania się ze stenogramem tej rozmowy (w dokumencie to strony 368-389).
[field name=multimedia]