Zapraszamy do przeczytania nowego numeru czasopisma Kultura Enter. Wydanie w całości zostało poświęcone Polskim Stolicom Kultury tj. miastom biorącym udział w konkursie Europejska Stolica Kultury 2016. Po rozstrzygnięciu konkursu (na korzyść Wrocławia) w miastach tych rozpoczęły się różnorodne procesy związane z:

  • uruchomieniem debat na temat znaczenia kultury;
  • wdrażaniem zmian w miejskich systemach zarządzania kulturą;
  • rozbudzeniem partycypacji obywatelskiej w tworzeniu miejskich polityk kultury.


Więcej o tym fenomenie piszą Edwin Bendyk i Paweł Kubicki w tekstach wprowadzających:

Starania o tytuł ESK w przypadku wielu miast okazały się doskonałym czynnikiem inicjującym proces wspólnej dyskusji o mieście. Przygotowania wymagały zarówno zobiektywizowanej diagnozy sytuacji kultury, a także wzajemnego opowiadania sobie miasta. Zarówno ujawnione w diagnozach fakty, jak i tworzone narracje o mieście przyczyniły się do stworzenia wspólnego zasobu pojęć. To warunek konieczny, by możliwe było rzeczywiste porozumienie. (źródło: Miasto w kryzysie, miasto po kryzysie, Edwin Bendyk)

Tytuł Polskie Stolice Kultury nawiązuje do zainicjowanej przez miasta współpracy. Po konkursie (etapie rywalizacji) okazało się, że warto wspólnie rozmawiać o powołaniu sieci partnerskiej:

Hasło „Polskie Stolice Kultury” pojawiło się podczas pracy nad lubelskim wnioskiem do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Założenie tak nazwanego projektu było jednoczące, sytuując się w kontrze do idei konkurowania, i polegało na krajowym sieciowaniu, współpracy, wymianie doświadczeń miast kandydujących – zamiast rywalizacji. […] Aby nie samoograniczyć się kombatanckimi wspomnieniami, od początku postanowiliśmy (piszę te słowa również jako organizator) temat dekonstruować, zadając pytanie: czy nie tylko metropolie, ale i inne miasta oraz mniejsze ośrodki regionalne mogą skorzystać z naszych doświadczeń? Okazało się jednak, że nie uda się uciec od konieczności zdefiniowania sytuacji wyjściowej, od odpowiedzi na inne, poprzedzające pytanie: a jakie te doświadczenia właściwie są? (źródło: Polskie Stolice Kultury)