Kultura ponad prawem to cykl filmów przygotowanych przez Miasta w Komie oraz Centrum Cyfrowe Projekt: Polska:

To wywiady z twórcami: muzykami, reżyserami, pisarzami, twórcami sztuk wizualnych. Twórcy opowiadają w nich o kulturze i kopiowaniu, o zarabianiu i dzieleniu się, o trudnościach i korzyściach, jakie płyną z internetu. Brak w tych wypowiedziach nadmiernie uproszczonych tez opisujących świat jako czarno-biały oraz prostych recept na rozwiązanie problemu. I znów, prawo okazuje się stosunkowo mało istotne – dla twórców zdają liczyć się dwie rzeczy: „życie” ich utworów oraz zarabianie pieniędzy. Legalność bądź nielegalność określonych zachowań jest stosunkowo mało istotna. Stąd tytuł – który nie jest nawoływaniem do anarchizujących działań na bakier z prawem, tylko określeniem priorytetów i wskazaniem, co w parze „kultura i prawo” jest ważniejsze. (źródło: Alek Tarkowski, Dwutygodnik)

[field name=multimedia]
Dodatkowo zostały przeprowadzone rozmowy o otwartości instytucji kultury, o tym jak mogę się one włączać w kreowanie obiegów kultury. Jednym rozmówców był Lech Dulian z Małopolskiego Instytutu Kultury. Zapraszamy do obejrzenia tej rozmowy.
[field name=multimedia2]