Zapraszamy do zapoznania się z raportem Policies and good practices in the public arts and in cultural institutions to promote better access to and wider participation in culture, dostępnym w języku angielskim. Publikacja powstała w ramach prac nad Europejską agendą kultury – Planem prac w dziedzinie kultury na lata 2011–2014.
Publikacja została przygotowana przez tzw. grupę OMC (OPEN METHOD OF COORDINATION). „Grupa ta, złożona z ekspertów z państw członkowskich, miała za zadanie określić polityki i wskazać dobre praktyki stosowane przez publiczne instytucje artystyczne i kulturalne w celu promowania lepszego dostępu do kultury i szerszego w niej uczestnictwa, również słabszych grup społecznych, różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego poprzez zaakcentowanie międzykulturowego wymiaru dziedzictwa i promowanie edukacji artystycznej i kulturalnej oraz dzięki rozwojowi kompetencji międzykulturowych.” W jej pracach uczestniczyła Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury, zaproszona do współpracy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
[field name=multimedia]
Raport do pobrania w Formacie PDF >>