W obecności prof. Barbary Kudryckiej i premiera Donalda Tuska ogłoszona została lista Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące to jeden z filarów reformy szkolnictwa wyższego, stanowiący pierwszy program systemowego wspierania najlepszych ośrodków naukowych w Polsce.
Laureatami pierwszej edycji konkursu zostało sześć jednostek w dziedzinie nauk ścisłych, nauk medycznych i farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu. Status KNOW na lata 2012-2017 otrzymały: Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych, Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość”, Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne, Konsorcjum Naukowe Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Farmakologii PAN, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Badań Innowacyjnych w Białymstoku. (źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość” jako jeden z głównych obszarów badawczych wskazało ochronę dziedzictwa kulturowego:

Jednym z celów Konsorcjum ma być także prowadzenie badań służących ochronie dziedzictwa kulturowego. Członkowie Konsorcjum już mają pokaźną listę osiągnięć w tej dziedzinie, np. opracowanie metod ratowania kurdybanów na Zamku Wawelskim, zabezpieczenie rzeźb solnych przed wilgocią w Kopalni Soli Wieliczka, diagnostykę podobrazia „Damy z łasiczką” Leonarda da Vinci czy odtworzenie receptury cementu romańskiego.
(źródło: dokument Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość”)

Działania badawcze oraz innowacje w zakresie konserwacji i ochrony dziedzictwa kulturowego mogą stanowić ważną część rozwoju sektora kultury w Małopolsce. Krakowskie uczelnie, instytucje kultury, pracownie konserwatorskie mają w tym zakresie bardzo duże osiągnięcia. Sukces konsorcjum im. Mariana Smoluchowskiego (oraz idące za nim dodatkowe finansowanie prac badawczych) jest ważnym krokiem w kierunku wykorzystania tego potencjału.