Gmina i Miasto Miechów oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA zapraszają na konferencję REGIONALIZMY W MAŁOPOLSCE. SZANSE I WYZWANIA DLA INSTYTUCJI KULTURY W KSZTAŁTOWANIU I OCHRONIE KULTUR LOKALNYCH I REGIONALNYCH organizowaną w ramach Małopolskiego Forum Kultury. Spotkanie odbędzie się 31 maja 2012 roku w Zabudowaniach Poklasztornych przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie (ul. Warszawska 1).

Konferencja stanowić będzie płaszczyznę do dyskusji nad rolą i znaczeniem regionalizmów w Małopolsce. W jej trakcie postawimy pytania dotyczące znaczenia regionalizmów dla promocji regionu, kształtowania wartości i postaw wśród mieszkańców regionu, znaczenia duchowego i materialnego, jakie niosą w sobie zjawiska kultury i tradycji lokalnej. Zaprezentowane zostaną skuteczne narzędzia umożliwiające ochronę regionalizmów i ich rewitalizację. Omówimy także rolę, jaką w kształtowaniu i ochronie dóbr kultury mogą odegrać instytucje kultury działające w regionie. (źródło: FRDL MISTiA)

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne dla członków Małopolskiego Forum Kultury, a odpłatne (50 zł netto) dla pozostałych osób. Zgłoszenia można przesyłać do 18 maja do FRDL MISTiA:

  • pocztą na adres: ul. Szlak 73a; 31-153 Kraków;
  • fax-em na numer: (012) 633 51 54, (012) 634 16 70;
  • na adres poczty elektronicznej: alyzwa@mistia.org.pl;

Program konferencji dostępny jest na stronie FRDL MISTiA.
W spotkaniu weźmie udział Sebastian Wacięga z Małopolskiego Instytutu Kultury z prezentacją pt. Gry planszowe a edukacja regionalna. Serdecznie zapraszamy do udziału.