Gmina Brzeszcze z Małopolski, jako jedna z trzech wytypowanych gmin, wzięła udział w projekcie badawczym pn. Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury, którego koordynatorem było stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Jest już dostępna publikacja podsumowująca wyniki badań i warsztatów:

W publikacji można znaleźć teksty, poświęcone zagadnieniom teoretycznym i praktycznym, które zawierają refleksje na temat szans i wyzwań tworzenia polityk kultury w skali całego kraju i na poziomie lokalnym. Autorzy zastanawiają się nad użytecznością metody forsight w kontekście rozwoju ludzi i instytucji oraz tym jak dokonywać sensownych zmian w praktyce społecznej i czy instytucje publiczne są gotowe na wyzwania, które mogą pojawić się w przyszłości. (źródło: CAL)