Komisja Europejska przygotowuje program Kreatywna Europa, który ma zapewnić kompleksowe wsparcie dla sektorów kultury i kreatywnych, w tym sektora audiowizualnego w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020.

Zgodnie z propozycją, program Kreatywna Europa zawierać będzie komponenty Kultura i Media będące następcami istniejących w chwili obecnej osobnych programów Kultura, Media i Media Mundus. Przewiduje się także ustanowienie mechanizmu gwarantowania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnych poprzez zapewnienie ochrony ryzyka kredytowego pośrednikom finansowym tworzącym portfele kredytów; w ramach tego instrumentu wspierane będzie też budowanie zdolności oraz specjalistycznej wiedzy służącej prawidłowemu przeprowadzeniu analizy ryzyka. Kształt programu ma niezwykle istotne znaczenie dla przyszłości europejskiego wsparcia dla sektorów kultury i kreatywnych, niezależnie od charakteru prowadzonej działalności twórczej, w tym dla sektora audiowizualnego w zakresie finansowania filmu i produkcji audiowizualnej, wspierania nowych, skutecznych sposobów dystrybucji i promocji filmów europejskich. (źródło: MKiDN)

Zapraszamy do przeczytania tekstu Agaty Etmanowicz o programie Kreatywna Europa
[field name=multimedia]
Androulla Vassiliou, członkini Komisji Europejskiej o programie
[field name=multimedia2]