Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym z realizacji projektu Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”. Projekt został zrealizowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie we współpracy z Gminą Andrychów od czerwca 2012 roku do kwietnia 2013 roku. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Banku Polskiego
[field name=multimedia]
Więcej o grze symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”: www.csb.mik.krakow.pl