Zapraszamy wszystkie osoby i instytucje z Małopolski zajmujące się edukacją i animacją kulturową do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest diagnoza sytuacji i wyzwań, jakie stoją przed edukacją kulturową w województwie małopolskim. Informacje przekazane przez Państwa pozwolą nam stworzyć mapę podmiotów, które zajmują się edukacją i animacją kulturową w regionie, i przyczynią się do doskonalenia dalszych kroków badawczych podejmowanych przez zespół SYNAPS (http://synapsy.malopolska.pl/).
Badanie to jest jednym z kluczowych elementów prac diagnostycznych w projekcie „SYNAPSY – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”. Diagnoza jest realizowana przez Fundację Warsztat Innowacji Społecznych, która pełni rolę partnera w tym projekcie.
Wypełnienie ankiety nie powinno zabrać Państwu więcej niż 20 minut.
Ankieta znajduje się pod adresem:
https://www.ankietka.pl/ankieta/223393/malopolskie-bardzo-mloda-kultura-badanie-sondazowe.html
Z góry dziękujemy za poświęcony czas na udział w badaniu!