Uważamy, że diagnozy o wysokiej jakości służą doskonaleniu i ożywianiu działań oraz są podstawą budowania strategii rozwoju kultury w regionie. Dlatego prowadzimy długofalowe projekty badawcze, przygotowujemy rozpoznania sytuacji w kulturze, zajmujemy się ewaluacją i organizowaniem procesów partycypacyjnych.

Współpracujemy z wieloma placówkami badawczymi w kraju. Realizowaliśmy projekty dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Rozwoju Bibliotek, Miasta Krakowa, Narodowego Centrum Kultury i innych.

Wszystkie nasze działania doszły do skutku dzięki spotkaniom z ludźmi, których celem jest odkrywanie kultury i wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

badania w kulturze

Małopolski Instytut Kultury prowadzi działania ewaluacyjne związane z działalnością merytoryczną, funkcjonowaniem instytucji, rozwojem programów, współpracą z partnerami. Celem tych działań jest rozwój instytucji w oparciu o badania jej efektywności i skuteczności oraz budowanie otwartej informacji dla interesariuszy MIK-u.

Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce
Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice
Biblioteka Kraków. Kierunki rozwoju jednolitej sieci miejskich bibliotek w Krakowie – projekt badawczo-konsultacyjny
Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014
Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce
Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich
Kultura miejska – węzły i przepływy
Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze.
Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury
Z punktu widzenia praktyka

Projekt „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe” narodził się w atmosferze pytań o celowość i przyszłość sporządzania cyfrowych kopii zasobów dziedzictwa kulturowego. Od czerwca 2010 roku Małopolski Instytut Kultury w Krakowie realizuje projekt Wirtualne Muzea Małopolski, którego celem jest digitalizacja, prezentacja i wzbogacająca odbiór interpretacja eksponatów z małopolskich muzeów.

Diagnozy w kulturze. Badania i analizy w projektowaniu i wdrażaniu samorządowych polityk kulturalnych

Serdecznie zapraszamy do przeczytania raportu „Diagnozy w kulturze. Badania i analizy w projektowaniu i wdrażaniu samorządowych polityk kulturalnych” opracowanego w ramach projektu „Czy polityki kulturalne oparte są na dowodach? – wpływ diagnoz na projektowanie samorządowych polityk sektora kultury”. Projekt został zrealizowany przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w

Osiem problemów z cyfrowym dziedzictwem Relacja z seminarium podsumowującego projekt badawczy Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe

Celem seminarium było z jednej strony podsumowanie wyników badań dotyczących zmian i trendów w cyfryzacji, digitalizacji i sieciowej archiwizacji dziedzictwa kulturowego w przeciągu ostatnich lat (okres 2004–2014), z drugiej strony – próba wypracowania zaleceń i rekomendacji dla osób i instytucji podejmujących taką działalność, w szczególności dla prowadzonego w ramach MIK projektu Wirtualne Muzea Małopolski.

Raport końcowy z projektu Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe jest już dostępny

Serdecznie zapraszamy do przeczytania raportu końcowego z realizacji projektu Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe pt. PRZEMIANY PRAKTYK I STRATEGII UDOSTĘPNIANIA I ODBIORU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W FORMIE CYFROWEJ W LATACH 2004–2014 autorstwa Mariusza Dzięglewskiego, Anny Fiń oraz Aldony Guzik.

Relacja ze spotkania „Wpływ diagnoz i badań na lokalne polityki kulturalne w Małopolsce. Seminarium badaczy i praktyków”

26 października 2017 roku w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie odbyło spotkanie na temat wpływu diagnoz i badań na lokalne polityki kulturalne w Małopolsce. Zostało ono zorganizowane we współpracy z prof. Barbarą Fatygą z Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza. Spotkanie miało charakter dyskusji praktyków (osób zajmujących się zarządzaniem i animacją kultury) oraz badaczy

Jak socjologia zmienia kulturę w Polsce

Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział Krakowski we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury zapraszają na spotkanie naukowe z cyklu WIECZORY SOCJOLOGICZNE pt. „Jak socjologia zmienia kulturę w Polsce – romans teorii z praktyką” Kiedy: 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 17.00 Gdzie: Pracownia pod Baranami (Rynek Główny 27, Kraków) Dla części środowiska ludzi kultury, w szczególności

III NieKongres Animatorów Kultury w Poznaniu 9-11 kwietnia 2018 roku

W imieniu Forum Kraków, Miasta Poznania i Centrum Kultury Zamek jest nam niezmiernie miło zaprosić na III NieKongres Animatorów Kultury. Odbędzie się on w Poznaniu w dniach 9-11 kwietnia 2018 roku. Do tej pory odbyły się dwa NieKongresy Animatorów Kultury. W każdym ze spotkań uczestniczyło ponad 300 osób ‒ animatorów, edukatorów i menadżerów kultury, przedstawicieli

Wpływ diagnoz i badań na lokalne polityki kulturalne w Małopolsce. Seminarium badaczy i praktyków

Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zapraszają na spotkanie na temat wpływu diagnoz i badań na lokalne polityki kulturalne w Małopolsce.

XXXI Spotkanie Forum Kraków. Samorządowe polityki kulturalne

Trzydzieste pierwsze spotkanie Forum Kraków odbyło się w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie w dniach 25-26 kwietnia 2017 roku. Tematem spotkania były relacje łączące samorządy z kulturą w polu projektowania i wdrażania samorządowych polityk kulturalnych. Samorządy są w Polsce najsilniejszym – zbiorowym – graczem w sektorze kultury. Samodzielnie wdrażają projekty i programy kulturalne, „organizują” liczne

Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych

Na zlecenie Urzędu Miasta Kraków Małopolski Instytut Kultury zrealizował projekt badawczo-konsultacyjny, którego celem było przygotowanie diagnozy funkcjonowania sieci bibliotek miejskich oraz opracowanie rekomendacji istotnych dla przygotowania planu rozwoju nowej instytucji – Biblioteki Kraków. Zapraszamy do przeczytania raportu końcowego pt. Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych. Badania i konsultacje zostały zrealizowane w okresie 15 sierpnia–28

XXX spotkanie Forum Kraków

XXX spotkanie Forum Kraków, o charakterze wewnętrznym, odbyło się w dniach 20–21 lutego 2017 roku i miało na celu wypracowanie nowej strategii działania wobec zmian zachodzących w sektorze animacji kultury na szczeblu centralnym, przede wszystkim na styku działań podejmowanych przez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, takich jak obniżenie dotacji MKiDN dla

Diagnoza stanu i perspektyw edukacji kulturowej w Małopolsce

Zapraszamy do zapoznania się z raportem badawczym na temat stanu edukacji kulturowej w Małopolsce stworzonym na potrzeby projektu SYNAPSY – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce dofinansowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury.

Cyfrowe dziedzictwo kulturowe w perspektywie ich twórców

Zapraszamy do zapoznania się z drugim raportem cząstkowym projektu „Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004–2014” autorstwa Mariusza Dzięglewskiego oraz Aldony Guzik.

Edukacja kulturowa w Małopolsce

Edukacja kulturowa w Małopolsce from Małopolski Instytut Kultury

Seminarium wokół raportów badawczych “Lokalne centra kultury – działania a diagnozy” oraz “Diagnoza stanu i perspektyw edukacji kulturowej w Małopolsce”

28 grudnia 2016 roku w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie odbędzie się seminarium, podczas którego zaprezentowane zostaną dwa raporty badawcze: “Lokalne centra kultury – działania a diagnozy” oraz “Diagnoza stanu i perspektyw edukacji kulturowej w Małopolsce”. Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli instytucji kultury, badaczy, animatorów kultury oraz wszystkich osób zainteresowanych tematami zarządzania w kulturze oraz

Co dalej po powstaniu Biblioteki Kraków? Kierunki zmian w sieci miejskich bibliotek publicznych w Krakowie

Kiedy: 18 listopada (piątek) 2016 roku, godz. 14.00–17.00 Gdzie: Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3–4, sala nr 303 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zapraszają na spotkanie konsultacyjne dotyczące kierunków zmian w sieci miejskich bibliotek publicznych w Krakowie. Jaki ma być docelowy kształt sieci miejskich bibliotek

XXVIII Forum Kraków. Ewaluacja

W dniach 26–27 września członkowie Forum Kraków spotkali się na ewaluacji II NieKongresu Animatorów Kultury. II NieKongres został zorganizowany w ramach programu Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016. W partnerstwie organizacyjnym nad realizacją II NieKongresu wspólnie pracowali Biuro Festiwalowe Impart 2016, Narodowe Centrum Kultury, Forum Kraków oraz Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych. Podobnie jak przy realizacji

Biblioteka Kraków. Kierunki rozwoju jednolitej sieci miejskich bibliotek w Krakowie – projekt badawczo-konsultacyjny MIK

Samorząd Miasta Krakowa przeprowadza połączenie czterech miejskich bibliotek publicznych w jedną miejską instytucję kultury. Tak szeroko zakrojone działanie wymaga przeprowadzenia badań pozwalających określić punkt wyjścia i możliwe kierunki rozwoju Biblioteki Kraków jako nowego organizmu. Na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa MIK podejmie się tego zadania.

Pierwszy raport cząstkowy o cyfrowym dziedzictwie kulturowym

Zapraszamy do zapoznania się z raportem cząstkowym projektu „Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014” autorstwa Mariusza Dzięglewskiego oraz Aldony Guzik.

Badanie na temat stanu edukacji kulturowej w Małopolsce

Zapraszamy wszystkie osoby i instytucje z Małopolski zajmujące się edukacją i animacją kulturową do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest diagnoza sytuacji i wyzwań, jakie stoją przed edukacją kulturową w województwie małopolskim.

NieKongres Animatorów Kultury. Strefa Forum Kraków – Łąko łącz!

Zapraszamy w ramach NieKongresu Animatorów Kultury do Strefy Forum Kraków – Łąko łącz!. To największe w Polsce spotkanie animatorów, które odbędzie się 7-9 lipca 2016 roku w Lubiążu. Rejestracja potrwa do 20 czerwca 2016, do końca dnia. Nasza strefa będzie miejscem debaty o lokalnych instytucjach animacji kultury – o domach kultury, ich roli i przyszłości.

Wyniki badań ankietowych wśród uczestników XVIII Małopolskich Dni Dziedzictwa

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w trakcie tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Raport Nowa sprawozdawczość instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy do przeczytania raportu badawczego Nowa sprawozdawczość instytucji kultury autorstwa zespołu w składzie: Wojciech Kowalik, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Piotr Knaś, Weronika Stępniak, Lech Dulian. Publikacja powstała w ramach projektu Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce. [field name=multimedia] Raport w formacie PDF>>> Raport jest podsumowaniem dwuletnich działań badawczych

Nowa sprawozdawczość instytucji kultury

Nowa sprawozdawczość instytucji kultury from Małopolski Instytut Kultury

Podsumowanie sympozjum naukowego „dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów"

19 maja 2016 roku w Muzeum Archeologicznym w Krakowie odbyło się spotkanie środowiska naukowego i praktyków kultury dotyczące tematu digitalizacji oraz upowszechniania cyfrowego dziedzictwa kulturowego. W ramach 6 sesji tematycznych przedstawiono aż 20 referatów.

O cyfrowym dziedzictwie kulturowym słów kilka w Radiu Kraków

Zapraszamy do odsłuchania audycji „Pracują na Nobla” w Radiu Kraków, w której dr Mariusz Dzięglewski, Piotr Knaś i prof. Jadwiga Mazur opowiadają o wynikach naszych badań, w tym o roli digitalizacji i upowszechniania cyfrowego dziedzictwa kulturowego.

Narzędzie online. Nowy formularz sprawozdawczy instytucji kultury

W ramach realizacji projektu Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce zostało opracowane narzędzie online o charakterze internetowego kwestionariusza sprawozdawczego przeznaczonego dla instytucji kultury i innych podmiotów prowadzacych działalność kulturalną. Jest to portal funkcjonujący w oparciu otwarty, działający na wolnych licencjach, system zarządzania treścią WordPress. Obecnie udostępniamy Państwu jego drugą

Zapraszamy na NieKongres Animatorów Kultury na SLOT ART Festivalu

Pierwszy NieKongres Animatorów Kultury odbył się w dniach 26-28 marca 2014 w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie i był przygotowywany przez Narodowe Centrum Kultury i Forum Kraków pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (czytaj więcej o spotkaniu i zapoznaj się z raportem ewaluacyjnym). Chcieliśmy się wówczas poznać, policzyć, zebrać i zaprezentować doświadczenia,

Konsultacje społeczne w sprawie strategii rozwoju kultury w Krakowie

22 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie mające na celu zaprezentowanie wyników badań na temat stanu kultury i polityki kulturalnej Krakowa oraz skonsultowanie propozycji priorytetów do strategii rozwoju kultury w Krakowie do roku 2022.

Podsumowanie raportu Nowa sprawozdawczość instytucji kultury

Diagnoza Główny Urząd Statystyczny (GUS), a dokładnie Ośrodek Statystyki Kultury w Krakowie, prowadzi stały, coroczny program gromadzenia i analizy sprawozdań podmiotów (instytucji kultury oraz innych jednostek) prowadzących działalność kulturalną. Badanie sprawozdawcze GUS jest najbardziej rozbudowanym źródłem informacji o kulturze – rozumianej jako (1) działalność podmiotów prywatnych, pozarządowych i publicznych (2) w zinstytucjonalizowanej sferze kultury (3)

Wywiad z Joanną Orlik. Przywództwo z misją

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Joanną Orlik, dyrektorką Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Wywiad pt. „Patrz widząc całość” powstał w ramach projektu Liderzy Kompetencji, którego organizatorem jest Warsztat Innowacji Społecznych. [field name=multimedia] Jako kontrapunkt do opowieści Joanny Orlik można potraktować fragment pracy magisterskiej Pawła Kotlińskiego pt. Zarządzanie zmianą w publicznych instytucjach kultury na przykładzie Małopolskiego

Statystyka, sprawozdawczość i ewaluacja kultury. Komentarze badaczy i ekspertów

W ramach realizacji projektu „Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce” w październiku i listopadzie 2014 roku zostały zrealizowane trzy panele eksperckie z udziałem interesariuszy programu statystyki publicznej w obszarze kultury (byli to decydenci, menedżerowie i specjaliści z sektora kultury, badacze kultury). Oprócz efektów dyskusji, przedstawionych w raporcie Nowa sprawozdawczość

Recenzje naukowe raportu Nowa sprawozdawczość instytucji kultury

Zapraszamy do przeczytania dwóch recenzji naukowych raportu „Nowa sprawozdawczość instytucji kultury” powstałych w ramach projektu „Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce”. Recenzje zostały przygotowane przez prof. Barbarę Fatygę z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Jarosława Górniaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponieważ prof. Górniak w swojej recenzji odwołuje się do publikacji „Wybrane

Widok Publiczny: Obrazy miasta. Spotkanie z Anną Nacher

Zapraszamy na otwarte spotkanie z dr Anną Nacher w ramach projektu Widok Publiczny. Odbędzie się ono w Bunkrze Sztuki, 21 marca 2016 roku, początek o godz. 12.00. Pierwsza otwarta debata w ramach projektu „Widok publiczny” skupiona będzie na dwóch raportach dotyczących stanu kultury w Krakowie. Pierwszy z nich, „Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji”, pod

Dziedzictwo kulturowe a internet

Zachęcamy do lektury książki „Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej” pod redakcją Anny Fiń i Łucji Kapralskiej, w której podjęto temat sposobów i kierunków upamiętniania przeszłości w internecie.

XXVI Forum Kraków. NieKongres Animatorów Kultury na festiwalu Slot Art

W dniach 22–23 lutego 2016 roku w nowej siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie odbyło się XXVI spotkanie Forum Kraków. Uczestnicy kontynuowali temat z poprzedniego zebrania, dotyczący organizacji II NieKongresu Animatorów Kultury w czasie festiwalu Slot Art. Wydarzenie to będzie miało miejsce 7–9 lipca 2016 roku w Lubiążu niedaleko Wrocławia w ramach programu Europejskiej Stolicy

Relacja ze spotkania Digitalizacja kultury – od zachowania do upowszechniania

28 stycznia 2016 r. w Małopolskim Instytucie Kultury odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu polskich doświadczeń związanych z digitalizacją kultury. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

Czy biblioteki miejskie w Krakowie czeka rewolucja?

Rada Miasta Krakowa przyjęła wczoraj, 18 lutego 2016 roku miejską strategię rozwoju życia literackiego i czytelnictwa. Jest ona podstawą do wieloletniego, zintegrowanego zarządzania programami i projektami związanymi z otrzymanym tytułem Miasta Kreatywnego w dziedzinie literatury UNESCO. Jest to zatem kluczowe narzędzie do rozwoju Krakowa jako miasta literatury, co świetnie współbrzmi z ustaleniami raportu Krakowska kultura

Raport Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju

Miasto Kraków opublikowało raport końcowy z badania sektora kultury pt. Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju. Publikację przygotowała firma Agrotec na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. W celu przygotowania raportu zostały zrealizowane szeroko zakrojone badania sektora kultury obejmujące analizy działalności miejskich instytucji kultury, ocenę wydarzeń kulturalnych i edukacji kulturalnej przez odbiorców, określenie siły marki

Samorządowy dom kultury vs. oddolny inkubator społeczeństwa obywatelskiego

Jacek Żakowski na swoim blogu Jak na dłoni opublikował tekst poświęcony trudnej sytuacji budynku, w którym znajduje się Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie pt. Mail dla demokracji. Przy okazji przeprowadził ciekawą analizę porównawczą samorządowych instytucji kultury i oddolnych, spontanicznych „inkubatorów” żywych więzi społecznych. Przytaczam pełny zapis tej analizy: Takie miejsca różnie się nazywa. Kiedyś byłby

Europejska sieć obserwatoriów w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej

Małopolski Instytut Kultury wziął udział w pierwszym założycielskim spotkaniu Europejskiej sieci obserwatoriów w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej (European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education, w skrócie ENO Observatories). W spotkaniu, które odbyło się 16 listopada 2015 roku w Berlinie, wzięli udział Joanna Orlik, dyrektorka MIK-u oraz Filip Schmidt z

Monitorowanie polityki spójności i polityki przestrzennej w obszarze dostępności usług publicznych z zakresu kultury

Główny Urząd Statystyczny zrealizował pracę badawczą pt. Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności i polityki przestrzennej w obszarze dostępności usług publicznych z zakresu kultury.Celem projektu było przygotowanie metodologii pozyskiwania i opracowywania danych na temat usług publicznych z zakresu kultury tak, aby możliwe było uzyskanie wskaźników, ważnych z punktu widzenia monitorowania polityki spójności i polityki przestrzennej w

Relacja ze spotkania "Strategie digitalizacji. Praktyki użycia cyfrowych obiektów"

20 listopada 2015 r. w Małopolskim Instytucie Kultury odbyło się spotkanie poświęcone tematowi digitalizacji i upowszechniania cyfrowego dziedzictwa kulturowego w internecie.

Drugi NieKongres Animatorów Kultury. Relacja z XXV Forum Kraków

Ogłosił to Marek Sztark na swoim profilu FB: Jeszcze nieoficjalnie, ale pewnie: II NieKongres Animatorów Kultury odbędzie się 7–9 lipca 2016 w Lubiążu z Festiwalem SLOT ART. W ramach programu Wrocław 2016! Teraz można potwierdzić to oficjalnie, organizatorem II NieKongresu Animatorów Kultury będzie Biuro Festiwalowe Impart 2016 we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalnych Ośrodków Twórczych (Slot

Spotkanie Strategie digitalizacji. Praktyki użycia cyfrowych obiektów

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone tematowi digitalizacji zasobów kulturowych. Seminarium odbędzie się 20 listopada 2015 roku (piątek), o godz. 11.00 w Małopolskim Instytucie Kultury.

Instytucje kultury w dobie transformacji

Zapraszamy do przeczytania wywiadu Jakuba Knery z Joanną Orlik, dyrektorką Małopolskiego Instytutu Kultury pt. Instytucje kultury w dobie transformacji. Wywiad został zrealizowany do czasopisma Kultura Współczesna, poświęconego Poszerzeniu pola kultury.

Nasz projekt na kongresie Digital Heritage

Mariusz Dzięglewski, kierownik projektu Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe, wygłosił na międzynarodowym kongresie Digital Heritage referat na temat przemian w prawodawstwie dotyczącym digitalizacji oraz typów repozytoriów cyfrowych w Polsce.

Open GLAM, czyli otwartość instytucji kultury w Polsce

Zapraszamy do przeczytania raportu z badań Centrum Cyfrowego pt. Otwartość w instytucjach kultury. W publikacji podjęto istotną problematykę wdrażania i rozwoju polityki dostępności w instytucjach kultury typu GLAM w kontekście digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Relacja z XXIV Forum Kraków

XXIV spotkanie Forum Kraków zostało zorganizowane we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, a odbywało się 14 i 15 września 2015 roku w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury. Celem spotkania były konsultacje założeń programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata 2017–2019. Spotkanie konsultacyjne poprowadził Rafał Krenz ze Stowarzyszenia CAL, członek Zespołu

Kultura w Małopolskim Planie Inwestycyjnym

Małopolski Plan Inwestycyjny to narzędzie służące uporządkowaniu kluczowych projektów inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji do 2023 roku. Jest to dokument planistyczny, umieszczone na liście projekty nie mają gwarancji realizacji. Małopolski Plan Inwestycyjny obejmuje przedsięwzięcia planowane do realizacji przez Samorząd Województwa oraz jednostki mu podległe. Należy jednak podkreślić, że nie zawiera on wszystkich zadań inwestycyjnych przewidzianych do

Ja wam powiem – dobrze robicie!

W Nowym Sączu w dniach 22-24 września 2015 roku odbył się Kongres Kultury Regionów, którego organizatorem było Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Spotkanie można uznać za bardzo udane. Uczestnicy byli liczni, rozmowy bardzo żywe, a wydarzenia towarzyszące wartkie i barwne. Jeśli za cel tego spotkania można uznać dowartościowanie pracy licznych w Małopolsce regionalistów i twórców aktywnych

Wstępne wyniki pierwszego modułu badań projektu Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wnioskami pierwszego modułu badawczego. Raport cząstkowy ze szczegółowymi wynikami zostanie opublikowany w wersji elektronicznej w drugiej połowie listopada 2015 roku.

Miasto Kraków zamawia badanie Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju

Miasto Kraków dokonało rozstrzygnięcia przetargu na realizację badania sektora kultury pt. Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju. Badanie wykona firma Agrotec Polska z Warszawy, a będzie ono kosztowało 259 tys. złotych. Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu celem realizacji badań jest: Charakterystyka sektora kultury w obszarach, na które ma/ może mieć wpływ samorząd

Samorządy w Małopolsce łączą instytucje kultury

Rada Miasta Zakopane 3 września 2015 przyjęła uchwałę o zamiarze połączenia Biura Promocji Zakopanego i Miejskiej Galerii Sztuki w nową instytucję pod nazwą Zakopiańskie Centrum Kultury. Nie tylko pod Tatrami przyjmowane są takie uchwały, podobne są procedowane w Gminie Szaflary, w Gminie Bukowno, w Gminie Iwanowice, w Gminie Świątniki Górne i w Gminie Limanowa. Zazwyczaj

ENCC Travelling Academy. Partycypacja społeczna i rozwój widowni w nowym świecie cyfryzacji i digitalizacji: rola domów i centrów kultury

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby pracujące w domach i centrach kultury na konferencję ENCC Travelling Academy. Partycypacja społeczna i rozwój widowni w nowym świecie cyfryzacji i digitalizacji: rola domów i centrów kultury organizowaną przez European Network of Cultural Centres (ENCC) w Krakowie w dniach 14-16 października 2015 roku. Spotkanie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury przy

Konsultacje założeń programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019

Forum Kraków wspólnie z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkanie konsultacyjne założeń programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 września 2015 roku, tj. w poniedziałek, w godzinach 12.00–18.00 w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie przy ul. Karmelickiej 27 (III piętro). Prosimy

Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury

W imieniu Forum Kultury Mazowsze serdecznie zapraszamy na Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury, który odbędzie się w Warszawie, w Służewskim Domu Kultury w dniach 25-26 września 2015 roku. Aby wziąć udział spotkaniu należy dokonać internetowej rejestracji do 14 września 2015 roku. Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury to pierwsze w województwie mazowieckim wydarzenie w całości adresowane do osób

Kongres Kultury Regionów w Nowym Sączu. 22-24 września 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie Kultury Regionów w Nowym Sączu. Konferencja odbędzie się w dniach 22 -24 września 2015 roku. Organizatorem jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół.

Księgarnie w Krakowie. Czy będą miały lepiej?

Rada Miasta Krakowa zobowiązała prezydenta Jacka Majchrowskiego do przygotowania programu wsparcia dla księgarń stacjonarnych wyróżniających się działalnością kulturalną, funkcjonujących na obszarze miasta (do 30 listopada 2015 roku). Dodatkowo radni wprowadzili poprawki do uchwały dotyczącej preferencyjnych stawek czynszowych dla księgarni. Do tej pory mogły z nich korzystać księgarnie prowadzące wyłącznie sprzedaż książek. Rada Miasta zadecydowała, że

Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2014 rok

Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. Dokument informuje o zrealizowanych działaniach oraz środkach finansowych (pochodzących z dotacji organizatora, pozyskanych z zewnątrz lub wypracowanych), które zostały wydatkowane w układzie zadaniowym. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem. Dokumenty z poprzednich lat można znaleźć tu. [field

Forum Kraków. Wartość pracy animatorów kultury. Część 2

W dniach 1–2 czerwca 2015 roku w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury odbyło się XXII spotkanie Forum Kraków. Uczestnicy kontynuowali temat z poprzedniego zebrania, dotyczący wartości pracy animatorów kultury. Na pierwszym spotkaniu analizowano rolę społeczną, „język branżowy” oraz metody komunikacji animatorów kultury. Na obecnym spotkaniu członkowie i sympatycy Forum Kraków zajęli się wypracowaniem narzędzi do określania

Projekt badawczy MIK na międzynarodowej konferencji Digital Heritage 2015!

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane wyniki pierwszego modułu badawczego na temat praktyk i strategii upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Dostępność kultury jako główny temat sprawozdawczości instytucji kultury

Jednym z głównych zadań statystyki publicznej w obszarze kultury jest gromadzenie i opracowywanie sprawozdań instytucji kultury z prowadzonej działalności. Dzięki temu badaniu GUS zbiera informacje o systemie instytucji kultury w Polsce (liczba i rodzaje instytucji) oraz o prowadzonej przez nie działalności kulturalnej (liczba i rodzaje przedsięwzięć jak również liczba odbiorców i uczestników). System ten jest

Raport MIK-u wśród najlepszych raportów o polskiej kulturze

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zdaniem zespołu opracowującego Raport o raportach. Wielowymiarowa i wielofunkcyjna ocena trafności, recepcji i użyteczności raportów o stanie kultury publikacja badawcza Małopolskiego Instytutu Kultury pt. Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji pod redakcją Anny Nacher jest jednym z siedmiu najlepszych raportów o stanie kultury w Polsce. Zestawienie najciekawszych raportów ukazało

Raport metodologiczny: „Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem metodologicznym autorstwa Mariusza Dzięglewskiego oraz Marty Juzy.

Rozpoczynamy pierwszy moduł badawczy projektu „Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014”!

Po długim i bardzo intensywnym okresie przygotowawczym ruszyliśmy z analizami danych zastanych.

Wyniki badań ankietowych wśród uczestników XVII Dni Dziedzictwa

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w trakcie tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Uczestnicy wypełnili ponad 350 ankiet. Bardzo dziękujemy wolontariuszom za wsparcie przy realizacji badań i kodowaniu bazy danych. Zapraszamy również do porównania tegorocznych wyników z tymi, z lat poprzednich. [field name=multimedia]

MIK wspiera projekt Słownik kultury

Małopolski Instytut Kultury jest partnerem projektu pn. Słownik kultury. Jego organizatorem jest Fundacja Imago Mundi, a pozostałymi partnerami są: Muzeum Miejskie w Tychach, Narodowe Centrum Kultury, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. „Słownik kultury” to spotkania reprezentantów środowisk kultury i sztuki z pracownikami administracji publicznej, przestrzeń negocjacji, możliwość wypowiedzenia odmiennych punktów widzenia i perspektyw. Warsztaty to także

Kompetencje animatorów kultury. Stanowisko Forum Kraków

Forum Kraków, kontynuując prace grupy roboczej pn. Kompetencje Animatora Kultury działającej w ramach NieKongresu Animatorów Kultury, podjęło się opracowania i podsumowania tematu kompetencji animatorów kultury. Celem tych działań było: określenie, czy jest możliwe i czy jest potrzebne stworzenie katalogu kompetencji animatora kultury; stworzenie materiału/opracowania mogącego być pomocą przy tworzeniu programów edukacji i szkoleń dla animatorów

Dom kultury do likwidacji

Jarocin jest coraz mocniej rozpoznawalny w kraju jako likwidator własnych instytucji publicznych. Jednocześnie działania samorządu w Jarocinie można też traktować jako strategię przekazywania kompetencji i usług publicznych stronie społecznej, różnego typu niezależnym organizacjom społecznym, które na zasadzie czasowych kontraktów stają się partnerami samorządu w zapewnianiu usług mieszkańcom. W 2009 roku zaczęto w Jarocinie likwidować biblioteki

Wynagrodzenia w instytucjach kultury województwa małopolskiego

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat przeciętnych wynagrodzeń brutto w instytucjach kultury, których organizatorem jest Samorząd Województwa Małopolskiego. Dane zaprezentowane w tym zestawieniu pochodzą ze sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych przedkładanych organizatorowi, dostępnych BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto są obliczane na podstawie funduszu wynagrodzeń osobowych dzielonego następnie przez liczbę

Masz Głos, Masz Wybór

Czy chcieliby Państwo zmienić coś w swojej miejscowości? Jeśli tak, to warto wziąć udział w tegorocznej akcji Masz Głos, Masz Wybór. Do 12 kwietnia 2015 roku można zgłaszać chęć swojego udziału. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja im. Stefana Batorego. W wielu gminach na pewno sporo można poprawić i zmienić na lepsze. W ramach akcji Masz

Archiwum badawcze „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”.

Zapraszamy do zapoznania się z archiwum badawczym projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”. Materiał badawczy został odpowiednio sformatowany, a następnie poddany pełnej anonimizacji w celu dalszego korzystania z niego przez zainteresowane osoby. Archiwum składa się z: Bazy danych z kodowania wniosków grantowych Bazy danych z wywiadów telefonicznych (transkrypcje) Bazy danych z sondażu

Badanie wynagrodzeń w instytucjach kultury

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach wynagrodzeń pracowników kultury. Poniżej znajduje się treść zaproszenia do badania organizowanego przez portal Wynagrodzenia.pl we współpracy ze Stowarzyszeniem Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury. Na podstawie zebranych informacji zostanie opublikowany raport gromadzący informacje o zarobkach w instytucjach kultury. Portal Wynagrodzenia.pl we współpracy ze Stowarzyszeniem Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury uruchomił Ogólnopolskie Badanie

Zagłosuj na Bibliotekę Publiczną w Szynwałdzie

Oddana do użytku w listopadzie 2014 roku nowa Biblioteka Publiczna w Szynwałdzie (w gminie Skrzyszów, koło Tarnowa) bierze udział w konkursie na Bryłę Roku 2014. Serdecznie zachęcamy do głosowania na ten budynek. Projekt budynku powstał w pracowni Kucia Tyczyński Pracownia Architektoniczna w Krakowie. Cała inwestycja kosztowała 2,5 mln zł. Dofinansowanie w wysokości 1 mln zł

RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 i kultura

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opublikował kolejną wersję projektu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z prośbą o udział w jego konsultacjach społecznych. Potrwają one do 10 kwietnia 2015 roku. Dokument ten w sposób detaliczny opisuje osie wsparcia, działania i poddziałania programu, w tym: alokację środków, tryby naboru projektów, zasady

Dom kultury, czyli partycypacja w praktyce

W grudniu 2014 roku miałem przyjemność uczestniczyć w konferencji Dom kultury, czyli partycypacja w praktyce, w INSPIRO, w Podłężu. Prowadziłem tam panel pt. Dom kultury w kontekście tworzących go ludzi. Rozmawialiśmy o dwóch tematach. Po pierwsze, czym jest partycypacja i współuczestnictwo w domu kultury? Po drugie, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy Dom Kultury INSPIRO jest

XXI Forum Kraków. Wartość pracy animatorów kultury

W dniach 2–3 lutego 2015 roku w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury odbyło się XXI spotkanie Forum Kraków. Uczestnicy spotkania rozmawiali o wartości pracy animatorów kultury, o tym, jakie są lub mogą być funkcje animacji, jaki jest wpływ animacji na budowanie kultury demokracji, spójności społecznej, integrację lokalnych wspólnot, rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej oraz kompetencje artystyczne

Nowy projekt badawczy MIK-u. Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014. Badania potrwają do grudnia 2017 roku. Przedsięwzięcie to będzie realizowane we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im.

Ewaluacja projektu Maszynownia. Zasilanie kultury

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ewaluacyjnymi projektu Maszynownia. Zasilanie kultury. Nie zgadujemy. Badamy Przed przystąpieniem do programowania kursu szkoleniowego postanowiliśmy rozpoznać czy instytucje kultury chcą / są gotowe na współpracę z innowatorami. W tym celu zrealizowaliśmy sondaż wśród wybranych kilkunastu instytucji kultury, którego efekty zostały omówione na wspólnym spotkaniu badaczy i zespołu projektu, jak

Animacja i edukacja kulturowa. Czy kulturowość wypiera kulturalność?

Zapraszamy do przeczytania tekstu Piotra Knasia z Małopolskiego Obserwatorium Kultury pt. Animacja i edukacja kulturowa. Czy kulturowość wypiera kulturalność? Artykuł powstał dla Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu jako komentarz do publikacji „Edukacja kulturowa. Poręcznik”. Na stronie internetowej Centrum Praktyk Edukacyjnych można znaleźć już kilkanaście artykułów poświęconych animacji kultury, edukacji kulturowej, uczestnictwu w kulturze, obywatelstwu kulturowemu.

Recenzje naukowe raportu Animacja/edukacja

Zapraszamy do zapoznania się recenzjami raportu Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce przygotowanymi przez prof. UAM dr hab. Jana Grada i prof. dr Sławomira Magalę. [field name=multimedia] [field name=multimedia2]

Raport końcowy: Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z końcowym raportem badawczym oraz trzema raportami cząstkowymi autorstwa Marka Krajewskiego i Filipa Schmidta, które podsumowują badania zrealizowane w ramach projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”

Chłopska Szkoła Biznesu i zrównoważony rozwój

Małopolski Instytut Kultury został zaproszony do współpracy w ramach XVII Letniej Akademii „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju” 2014. Akademia zorganizowana przez Fundację Sendzimira została objęta patronatem UN Global Compact, inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W jaki sposób Chłopska Szkoła Biznesu (CSB) wpisała się w problematykę Akademii? Zrównoważony rozwój – teoria

Wyniki sondażu ewaluacyjnego Forum dla Kultury. Małopolska

W internetowej ankiecie, rozesłanej cztery dni po spotkaniu wzięło udział siedemdziesięciu respondentów. Uczestnikom sondażu bardzo dziękujemy za wszelkie uwagi, sugestie i oceny wystawione organizatorom. Forum dla Kultury. Małopolska ma być w założeniu stałym sposobem sieciowania środowisk kultury oraz platformą dialogu o kulturze w regionie, dlatego bardzo istotny jest Państwa współudział w jego ocenie i planowaniu

XX Forum Kraków. Kompetencje animatora kultury

Kolejne, już dwudzieste spotkanie członków i sympatyków Forum Kraków odbyło się w dniach 3–4 października 2014 roku w Krakowie, w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury. Tematem spotkania były kompetencje animatora kultury, jedno z kluczowych zagadnień NieKongresu Animatorów Kultury. Forum Kraków zainaugurowało tym spotkaniem nowy cykl trzech seminariów poświęconych animatorom (kolejne dwa spotkania będą dotyczyć odpowiedzialności oraz

Muzea w Małopolsce – nowości na mapie

Mapa Małopolskiego Obserwatorium Kultury zawiera już 227 muzeów w Małopolsce – placówek państwowych i samorządowych, prywatnych i pozarządowych, dużych i małych, muzeów istniejących i tych planowanych lub w organizacji. Z ciekawszych nowości na mapie umieściliśmy Dom Pamięci Baty w Chełmku (prowadzony przez Stowarzyszenia Klubu Idei Tomasza Baty) oraz czynne od maja 2014 roku muzeum w

Zabłocie. Odgórny plan rewitalizacji czy oddolny klaster przemysłów kreatywnych?

Otwarcie nowej siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora czy wciąż jeszcze niesprecyzowane plany powstania Forum Literatury sprzyjają dyskusjom o Zabłociu jako nowym „kulturalnym centrum Krakowa”. Z jednej strony analizowany jest nowy szlak instytucji kultury na prawym brzegu Wisły, który ma przyczynić się do wzrostu ruchu turystycznego, restauracji zaniedbanych przestrzeni, a długofalowo do zwiększenia atrakcyjności tych

Raport „Przestrzeń życia Polaków”

Ukazał się raport Przestrzeń życia Polaków. Został on opracowany z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w związku z potrzebą poprawy polskiej przestrzeni, krajobrazu i architektury, a także warunków mieszkaniowych Polaków. Raport został przygotowany przez niezależny zespół ekspertów pod kierownictwem senatora Janusza Sepioła. Tezy raportu stanowią propozycję i zaproszenie do dyskusji – jak sprawić, aby otaczająca

Konsultacje społeczne projektu uszczegółowienia regionalnego programu operacyjnego 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze wstępnym projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i do zgłaszania uwag do tego dokumentu w terminie do 31 sierpnia 2014 r. TUTAJ znajdą Państwo ten dokument z zaznaczonymi fragmentami odnoszącymi się do sektora kultury. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z

Prywatyzowanie usług publicznych w obszarze kultury. Przykład z Londynu

Zapraszamy do przeczytania tekstu Pani Katarzyny Gambuś, studentki w Instytucie Polonistyki na kierunku Teksty kultury. Praca powstała w ramach zajęć Zarządzanie w kulturze, prowadzonych przez MIK. Problemy prywatyzacji Ealing Council Libraries The London Borough of Ealing, jedna z gmin miejskich w zachodnim Londynie z centrum administracyjnym w Ealing, w zbiorowej świadomości funkcjonuje jako największa „polska”

Wyniki badań ankietowych wśród uczestników XVI Dni Dziedzictwa

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w trakcie tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Uczestnicy wypełnili ponad 400 ankiet. Bardzo dziękujemy wolontariuszom za wsparcie przy realizacji badań i kodowaniu bazy danych. Zapraszamy również do porównania tegorocznych wyników z tymi, z lat poprzednich. [field name=multimedia]

Mazowiecki Instytut Kultury. Witamy nowy MIK na kulturalnej mapie Polski

Dawne Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki od 19 maja 2014 roku jest Mazowieckim Instytutem Kultury. Będzie to nie tylko zmiana nazwy, ale również nowy styl pracy i nowe priorytety. Pisze o tym Aleksandra Kielan, dyrektorka MIK-u: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego, decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 19 maja 2014 roku

Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa. Obszar kultury i dziedzictwa narodowego

W ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa w maju swoje prace zainaugurował zespół odpowiedzialny za „Obszar strategiczny E – Kultura i dziedzictwo kulturowe”. Dotychczas odbyły się dwa spotkania konsultacyjne z udziałem zaproszonych ekspertów i reprezentantów środowisk kultury w mieście. Za opracowanie tej części strategii odpowiedzialny jest dr hab. Łukasz Gaweł z Instytutu Kultury UJ.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Małopolsce

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zestawieniem dotacji przyznanych przez MKiDN w ramach Programów Ministra w Małopolsce w latach 2010-2013. W sumie do naszego regionu przez cztery lata trafiło 157 mln 790 tys. złotych. Zdecydowana większość środków trafiła do podmiotów znajdujących się w Krakowie (około 112 mln zł). Największa alokację środków miał Program Wydarzenia Artystyczne

XIX Forum Kraków. W stronę mapy drogowej dla animacji

XIX spotkanie Forum Kraków miało charakter dyskusji poświęconej przebiegowi i rezultatom NieKongresu Animatorów Kultury. Ustalenia poszczególnych sesji oraz grup roboczych przedstawił Marek Sztark, dyrektor programowy NieKongresu. Zwrócił on uwagę na główny rezultat tego spotkania: animacja kultury stała się nowym, znaczącym obszarem rozmowy w ramach sektora kultury, zatem animatorzy kultury (ich różnorodne środowiska i nieformalne grupy)

Współczesna kultura ludowa w działaniu. Konferencja w Zakopanem

Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego, Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza, Fundacja Zakopiańczycy W poszukiwaniu tożsamości. mają zaszczyt zaprosić w dniach 30-31 maja 2014 roku do Zakopanego na dwudniową konferencję Współczesna kultura ludowa w działaniu. Spotkanie odbędzie się w Dworcu Tatrzańskim przy ulicy Krupówki 12. Start o 9.00. Organizatorzy spotkania chcę przyjrzeć się koncepcji

Raport z badania gwiazdorów animacji

Zapraszamy do przeczytania raportu o „gwiazdorach animacji” powstałego na zamówienie Narodowego Centrum Kultury, przygotowanego przez Fundację Obserwatorium. Materiał został zamieszczony w publikacji Animacja + Sztuka (strony 22-35). Badania zostały przygotowane w oparciu o wywiady pogłębione z koordynatorami projektów animacyjnych wybranych przez NCK do prezentacji w ramach Ogólnopolskiej Giełdy Projektów 2013. Animacja to walka Jeśli opowieść

Kraków i Małopolska. Fotografie pamiątkowe

W badaniach turystyki oraz uczestnictwa w kulturze coraz istotniejsze stają się zbiory danych związane z wykorzystaniem nowych technologii i nowych mediów. Każda nasza aktywność online połączona z użyciem tabletu, aparatu fotograficznego, smartfona pozostawia ślad. Ślady te są gromadzone, przetwarzane, analizowane przez dostawców usług, z których korzystamy (Facebook, Gmail, Allegro, itp.), zazwyczaj do swoich partykularnych celów,

Debata Prawo do kultury

Bogusław Sonik wspólnie z Narodowym Centrum Kultury serdecznie zaprasza na debatę Prawo do kultury – która odbędzie się jutro, 8 kwietnia 2014 o 18.00 w sali konferencyjnej Instytutu Cervantesa przy ul. Kanoniczej 12 w Krakowie. Organizatorzy proszą o potwierdzenie chęci przybycia pod adresem boguslaw.sonik@europarl.europa.eu Debata jest próbą podsumowania 10 lat naszego uczestnictwa w obszarze zjednoczonej

Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. Dokument informuje o zrealizowanych działaniach oraz środkach finansowych (pochodzących z dotacji organizatora, pozyskanych z zewnątrz lub wypracowanych), które zostały wydatkowane w układzie zadaniowym. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem. Dokumenty z poprzednich lat można znaleźć tu. [field

Konferencja Dom kultury, czyli partycypacja w praktyce

Informujemy o konferencji pt. “Dom kultury, czyli partycypacja w praktyce”, która odbędzie się w Domu Kultury INSPIRO w Podłężu k. Krakowa w dniach 7 – 8 czerwca 2014. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO w ramach projektu Strefa52. W ramach konferencji przeprowadzone zostaną dwa panele: Pierwszy z nich – “Dom kultury w kontekście infrastruktury

Animacja/edukacja na NieKongresie Animatorów Kultury

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami związanymi z projektem Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce oraz uczestnictwem koordynatora merytorycznego tego projektu, prof. Marka Krajewskiego w NieKongresie Animatorów Kultury: Rozmowa Aleksandry Szymańskiej z Markiem Krajewskim „Animacja: wielość idei, działań narzędzi i celów” Główną wartością animacji jest to, że jest ona wielością: idei,

Animatorzy – naganiacze i zabawiacze czy terapeuci i społecznicy? Relacja z NieKongresu Animatorów Kultury

NieKongres Animatorów Kultury zakończył się w piątek 28 marca 2014 w Warszawie. Właściwie przez organizatorów został on oficjalnie niezakończony ponieważ zarówno uczestnicy, jak i partnerzy wydarzenia wyrazili chęć dalszej pracy: Mają być kontynuowane spotkania rady programowej i moderatorów grup roboczych poświęcone animatorom i animacji kulturowej. Przy MKiDN ma powstać Zespół ds. Animacji Kultury (w którego

Instytut Książki będzie miał nową siedzibę w Krakowie

Instytut Książki – narodowa instytucja kultury – będzie miał nową siedzibę w Krakowie. Nowym miejscem na kulturalnej mapie Krakowa będzie adres „ul. Zygmunta Wróblewskiego 6”. Instytut Książki ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na modernizacji budynku administracyjnego przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie na siedzibę Instytutu Książki (marzec 2013) oraz na remont

Konferencja Regionalna – Fundusze Europejskie w Małopolsce 2014-2020

5 marca 2014 r. w Krakowie odbędzie się Konferencja Regionalna „Fundusze Europejskie w Małopolsce 2014 – 2020 – szanse i możliwości!”. Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania partnerom samorządu województwa trzeciej wersji Wstępnego projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przyjętej przez Zarząd Województwa Małopolskiego 6 lutego 2014 r. Podczas konferencji zostanie także przedstawione podsumowanie

Instytucja kultury – opis z natury (trudny)

Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce. Pierwszym modułem projektu będzie debata o tym jak można opisać i zdiagnozować działalność instytucji kultury w Polsce. Chcielibyśmy wskazać punkt startu dla tej debaty. Próba definicji (problemu) Po

Otwarcie odnowionego domu kultury Inspiro

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia odnowionego domu kultury INSPIRO w Podłężu, w Gminie Niepołomice. Uroczystość miała miejsce 22 lutego 2014 roku. Remont Domu Kultury INSPIRO finansowany był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta i Gminy Niepołomice. Nie obyło się bez problemów związanych z pozyskaniem dotacji, ale ostatecznie pięknie i funkcjonalnie odremontowany

Czy w Krakowie powstanie kolejna instytucja kultury Teatr Variete?

Rada Miasta Krakowa planuje na 12 marca 2014 roku debatę oraz przyjęcie uchwały o powołaniu nowej instytucji kultury – Teatru Variete. Nowy teatr mieścił się będzie w budynku dawnego kina Związkowiec przy ulicy Grzegórzeckiej 71. Obecnie trwa tam inwestycja, której celem jest przystosowanie obiektu do potrzeb teatru. Gazeta Wyborcza Kraków opublikowała dziś tekst o tym

XVIII Forum Kraków. Co po NieKongresie Animatorów Kultury?

Pierwsze w 2014 roku spotkanie zrzeszenia Forum Kraków poświęcone było NieKongresowi Animatorów Kultury. Forum Kraków jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia, współodpowiedzialnym za konstrukcję programu merytorycznego i poprowadzenie debaty. W skład zespołu programowego NieKongresu wchodzą członkowie Forum Kraków: Anna Michalak-Pawłowska, Joanna Orlik, Marcin Jasiński, Marek Sztark – dyrektor programowy kongresu. W dniach 10-11 lutego 2014 roku

Joanna Orlik wzięła udział w seminarium pt. Co się liczy i czy można to obliczyć. Inwestycja w kulturę okiem darczyńców – motywacje, metody i efekty

Spotkanie „Co się liczy i czy można to obliczyć. Inwestycja w kulturę okiem darczyńców – motywacje, metody i efekty” zostało zorganizowane przez Forum Darczyńców, związek organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne. Podczas seminarium zaprezentowane zostały różnorodne inicjatywy fundacji i firm wspierających kulturę w Polsce, Niemczech i Francji. Uczestnicy spotkania rozmawiali też na temat motywacji

Kultura i rozwój. Lokalne wyzwania dla społecznej roli kultury

Jan Strycharz, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie weźmie udział w seminarium Kultura i rozwój w ramach Instytutu Studiów Zaawansowanych. Zaprezentuje referat Lokalne wyzwania dla społecznej roli kultury. Referat na seminarium został opracowany dzięki projektowi badawczemu Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne obszarów wiejskich i małych miast. Jan Strycharz był członkiem zespołu projektowego oraz

Nowy projekt badawczy MIK-u. Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce. Badania potrwają do grudnia 2015 roku. Będzie to szósty projekt realizowany w ramach programu Obserwatorium Kultury, poprzednie to: Animacja/Edukacja.Możliwości i ograniczenia edukacji

Raport badawczy Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego

Serdecznie zapraszamy do przeczytania raportu badawczego Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego autorstwa Jana Strycharza, Łukasza Maźnicy, Krzysztofa Malczyka i Wojciecha Kowalika. Publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczne. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich”. Konsultacji merytorycznych udzielił prof. Jerzy Hausner. Prezentowany raport powstał w oparciu o badania

Seminarium Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego

Kapitał społeczny od lat obecny jest w debacie publicznej. Zwolennicy związanych z nim teorii chętnie przedstawiają go jako niematerialny klucz do rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Skrajni przeciwnicy wolą postrzegać go jako rodzaj zarazy umacniającej „kolesiostwo” i różnej maści kliki. Choć wydaje się to nielogiczne racje mogą mieć i jedni i drudzy. Nie jest to jednak

Publikacja Lokalne centrum kultury. Zrób to z innymi

Zapraszamy do przeczytania publikacji elektronicznej MIK pt. Lokalne centrum kultury. Zrób to z innymi. Została ona przygotowana w ramach projektu Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich. Jest to krótki podręcznik, którego zawartość została opracowana dzięki realizacji warsztatów w ośmiu lokalnych centrach kultury. Spotkania te dotyczyły rozwoju ich potencjału

Raport Kulturotwórcy

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska opublikowało ciekawy raport z badań pt. „Kulturotwórcy – niekulturocentryczny raport o kulturze”. W nim m. in. esej Joanny Orlik, dyrektorki Małopolskiego Instytutu Kultury. Zapraszamy do lektury!

Węzły i przepływy. Nagranie TEDxKraków

Zapraszamy do obejrzenia nagrania wystąpienia dr Anny Nacher na konferencji TEDxKraków 2013. Wystąpienie zostało przygotowane w oparciu o efekty projektu badawczego Małopolskiego Instytutu Kultury „Kultura miejska – węzły i przepływy”

Recenzje naukowe raportu Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego

Prezentujemy dwie recenzje naukowe, przygotowane przez prof. Annę Karwińską z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prof. Grażynę Prawelską-Skrzypek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczące raportu Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego. Serdecznie dziękujemy autorkom za wnikliwe uwagi i propozycje poprawek. W znacznej mierze zostały one wprowadzone do ostatecznej wersji publikacji. Mamy nadzieję, że przełożyły się one

Raport z pierwszego etapu badań: „Animacja/Edukacja.Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce"

Szanowni Państwo, prezentujemy raport przedstawiający portret animacji i edukacji kulturowej w Polsce. Tekst jest materiałem podsumowującym pierwszy moduł badawczy zrealizowany w ramach projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publikacja powstała na podstawie wyników pogłębionych analiz wniosków grantowych składanych w ramach programu Ministra

Kraków z tytułem Miasta Literatury UNESCO

Po kilku latach starań Kraków oficjalnie ogłoszono 21 października 2013 roku Miastem Literatury UNESCO. Stolica Małopolski jest siódmym miastem na świecie noszącym ten tytuł (obok Edynburga, Melbourne, Iowa City, Dublina, Reykjaviku i Norwich). Dzięki uzyskaniu tego miana Kraków dołączył do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Dzięki tytułowi Miasta Literatury UNESCO całe to bogactwo zyska nie tylko

Kultura ponad prawem. Otwartość instytucji kultury

Kultura ponad prawem to cykl filmów przygotowanych przez Miasta w Komie oraz Centrum Cyfrowe Projekt: Polska: To wywiady z twórcami: muzykami, reżyserami, pisarzami, twórcami sztuk wizualnych. Twórcy opowiadają w nich o kulturze i kopiowaniu, o zarabianiu i dzieleniu się, o trudnościach i korzyściach, jakie płyną z internetu. Brak w tych wypowiedziach nadmiernie uproszczonych tez opisujących

Konferencja PRAKTYKI I METODY EDUKACJI KULTURALNEJ

W Poznaniu, 7 listopada 2013 roku odbędzie się ogólnopolska Konferencja Praktyki i Metody Edukacji Kulturalnej. Do udziału w tym spotkaniu zapraszają organizatorzy: Centrum Kultury Zamek, Instytut Kulturoznawstwa oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zapraszamy do udziału w konferencji organizatorów działów edukacyjnych w poszczególnych instytucjach kultury, animatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz badaczy edukacji

O Pakcie dla kultury w sejmie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski 11 października 2013 roku przedstawił w sejmie informację Rady Ministrów na temat realizacji dokumentu Pakt dla Kultury. Jego przemówienie stało się poniekąd okazją do sejmowej debaty nad polityka kulturalną państwa i samorządów. Zapraszamy do zapoznania się ze stenogramem tej rozmowy (w dokumencie to strony 368-389). [field name=multimedia]

TEDxKraków. Kultura miejska – węzły i przepływy

Zapraszamy (szczęśliwców, którym udało się wykoncypować wstęp) do udziału w konferencji TEDxKraków. Wydarzenie odbędzie się 25 października 2013 w Krakowie, w Starej Zajezdni (Św Wawrzyńca 12). Start o 9.00. Dziś ostatni dzień aby wykupić bilety! W konferencji jako prelegentka weźmie udział dr Anna Nacher prezentując projekt Małopolskiego Instytutu Kultury Kultura miejska – węzły i przepływy:

Małopolskie priorytety rozwoju w obszarze kultury

Zapraszamy do zapoznania się z tabelą prezentującą kluczowe działania i przedsięwzięcia w obszarze kultury zawarte w projektach programów strategicznych: Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego Regionalna Strategia Innowacji Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy Programy strategiczne to dziewięć dokumentów opracowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego, porządkujących i wyznaczających kluczowe priorytety rozwoju regionu, którym przyporządkowane są konkretne przedsięwzięcia i

Nowy cykl debat "Kultura pod ścianą"

Dziennik Polski, Instytut Kultury UJ oraz Fundacja dla Modrzejewskiej zapraszają na debatę w ramach cyklu „Kultura pod ścianą”. Będzie to pierwsza z zaplanowanego nowego cyklu debat. W spotkaniu wezmą udział trzej dyrektorzy teatrów – Henryk Jacek Schoen (Bagatela), Bartosz Szydłowski (Łaźnia Nowa) i Piotr Sieklucki (Nowy). Zastanawiać się będą nad tym, jakie są zalety, a

XVII spotkanie Forum Kraków

Kolejne, już XVII spotkanie Forum Kraków odbyło się w dniach 30 września–1 października 2013 roku. Tematem spotkania było… Forum Kraków, a ściślej – prace nad manifestem FK, który skonkretyzowałby misję i cel funkcjonowania sieci, tak aby jednoczyć coraz większą grupę animatorów i nie-animatorów wokół wspólnej pracy. Taki komunikat, pod którym można się podpisać lub się

Sprawozdanie z realizacji XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym dotyczącym organizacji XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Tematem wiodącym XV edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego były szlaki kulturowe – tematyczne trasy zwiedzania prezentujące zasoby kulturowo-turystyczne regionu. Szlaki kulturowe umożliwiają turystom poznawanie regionu zgodnie z ich zainteresowaniami i cieszą się coraz większą popularnością wśród zwiedzających. Uczestnicy Małopolskich Dni

Trwa Kongres Kultury w Radomsku

Wczoraj rozpoczął się pierwszy dzień Kongresu Kultury w Radomsku. Spotkanie potrwa do jutra. Jego celem jest rozwój kultury w mieście i regionie. Będzie to pierwsze, twórcze spotkanie ludzi kultury, samorządowców, animatorów, nauczycieli, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń kulturalnych, organizatorów życia kulturalnego, dziennikarzy gotowych do dyskusji nad rozwojem kultury. (źródło: www.kongreskultury.mdkradomsko.pl) Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Prezydentką

Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach. Jak zmieniają się biblioteki w regionie

Od marca tego roku Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach mieści się w nowym Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym wybudowanym dzięki funduszom unijnym. Biblioteka bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek. W budynku mieści się również gimnazjum, szkoła muzyczna, centrum kultury i sportu, jak również kilka organizacji pozarządowych. Biblioteka prowadzi Klub Kulturalnego Kibica, organizuje wyjazdy dla młodzieży na różnorodne

NieKongres Animatorów Kultury. Uwaga: zmiany daty!

W związku z przedłużającą się inwestycją Służewskiego Dom Kultury, w którym planowaliśmy zorganizować NieKongres Animatorów Kultury, została podjęta decyzja o przesunięciu terminu wydarzenia na pierwszy kwartał przyszłego roku. Ogólnopolska Giełda Projektów odbędzie się w niezmienionym terminie 7 grudnia br. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i będzie okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń między praktykami i animatorami

Przemysły czasu wolnego. Ekonomia kultury produktywnej i prorozwojowej

Przeglądając liczne regionalne dokumenty strategiczne nie sposób nie zauważyć, że bardzo często posługują się one kategorią „przemysłów czasu wolnego”. Termin ten, od niedawna stosowany w języku polskim, jest tłumaczeniem angielskiego „leisure industry” obejmującego swoim znaczeniem gałęzie gospodarki związane z rozrywką, rekreacją, turystyką, lifestylem. Kategoria przemysłów czasu wolnego jest stosowana przez socjologów i antropologów kultury, dla

Konsultacje wstępnej listy przedsięwzięć do kontraktu terytorialnego dla Małopolski

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze Wstępną listą przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia kontraktem terytorialnym 2014-2020 oraz do zgłaszania uwag do tego dokumentu. Można je zgłaszać do 30 sierpnia 2013 roku w oparciu o przygotowany formularz pocztą elektroniczną na adres programregionalny2020@malopolska.mw.gov.pl lub faksem na numer: (12)2990726. Kontrakt terytorialny będzie jednym z najważniejszych instrumentów koordynacji

Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”- sprawozdanie merytoryczne

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym z realizacji projektu Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”. Projekt został zrealizowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie we współpracy z Gminą Andrychów od czerwca 2012 roku do kwietnia 2013 roku. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Banku Polskiego [field name=multimedia] Więcej o grze symulacyjnej „Chłopska

Konsultacje projektu regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze Wstępnym projektem regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i do zgłaszania uwag do tego dokumentu w terminie do 15 września 2013 r. Program będzie następcą obecnie realizowanego MRPO 2007-2013. Do zainwestowania będzie kolejna gigantyczna kwota, prawie 3 miliardy euro (powiększona o wkład krajowy). W

Wyniki badań ankietowych wśród uczestników XV Dni Dziedzictwa

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w trakcie tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Uczestnicy wypełnili ponad 500 ankiet. Cieszyć mogą wysokie noty otrzymane za obsługę zwiedzających i organizację wydarzenia. Dla wielu osób MDDK stały się okazją do poznania najciekawszych szlaków kulturowych w regionie. Ważna dla nas jest prawie stuprocentowa akceptacja dla nowej

Najnowsza Res Publica Nowa o animatorach kultury

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Res Publiki Nowej, w której znaleźć można duży blok tekstów poświęconych animacji i animatorom kultury. Jeden artykułów opracował Piotr Knaś z Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym przedstawia animację kultury jako pole rozwoju lokalnych polityk kulturalnych.

Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. Dokument informuje o zrealizowanych działaniach oraz środkach finansowych (pochodzących z dotacji organizatora, pozyskanych z zewnątrz lub wypracowanych), które zostały wydatkowane w układzie zadaniowym. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem. Dokumenty z poprzednich lat można znaleźć tu. Samorząd

Nowy projekt badawczy MIK-u: Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce. Badania potrwają do grudnia 2014 roku. Będzie to piąty z kolei projekt realizowany w ramach programu Obserwatorium Kultury, poprzednie to: Kompetencje kadr kultury a

Seminarium Kulturalni Siłacze. Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej

Małopolskie Obserwatorium Kultury będzie uczestniczyło w seminarium „Kulturalni Siłacze. Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej”, organizowanym przez Regionalne Obserwatorium Kultury UAM i Związek Miast Polskich. Spotkanie odbędzie się 28 maja 2013 roku w Poznaniu (Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53). Celem seminarium – panelu eksperckiego jest zapewnienie przestrzeni do rozmowy badaczy i praktyków kultury zainteresowanych szeroko

Obserwatorium Żywej Kultury w nowej odsłonie

Powstała w 2012 roku Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza zainicjowała swoją działalność. Tym samym będą kontynuowane prace nad portalem (czy też szerzej: platformą wiedzy o kulturze w Polsce) Obserwatorium Żywej Kultury. Misję fundacji określono wprost i bardzo bojowo: Porządkowanie stanu wiedzy o kulturze. Prace realizowane będą w ramach sieci badawczej, obecnie w jej

Projekt Kultura miejska – węzły i przepływy na międzynarodowej konferencji w Leeds

Dr Magdalena Zdrodowska i dr Anna Nacher będą uczestniczyły w międzynarodowej konferencji pt. Communication and the City: Voices, Spaces, Media organizowanej przez University of Leeds 14-15 czerwca 2013 roku. W ramach panelu CREATIVITY AND COMMUNITY BETWEEN THE PUBLIC AND THE PRIVATE przedstawią one wyniki projektu badawczego Kultura miejska – węzły i przepływy (Nodes and flows

Debata ANIMACJA–ETNOGRAFIA–SZTUKA

Kiedy: 9 maja 2013, godz. 18.00
Gdzie: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, pl. Wolnica 1 (parter), Kraków
Zapraszamy na debatę poświęconą projektowi Etnografia –Animacja – Sztuka realizowanemu przez Kolektyw Terenowy Stowarzyszenia Katedra Kultury z udziałem Łucji Piekarskiej z Małopolskiego Instytutu Kultury.

Program Infrastruktura i Środowisko. Alokacje finansowe według regionów

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytetu XI pn. Kultura i dziedzictwo kulturowe finansowane są projekty, których celem jest wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. W ramach priorytetu wyróżniono trzy osie wsparcia: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Poprawa stanu infrastruktury kultury o

Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska oraz Wrocław 2016. Relacja z XVI Forum Kraków

XVI Forum Kraków odbyło się 8-9 kwietnia 2013 roku. W pierwszej części spotkania zaprezentowało się Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska, prezentację poprowadzili Anna Komsta z Ośrodka Kultury i Sportu we Wleniu oraz Piotr Michałowski z Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnicy. Druga część spotkania dotyczyła projektu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, który zaprezentował Krzysztof Czyżewski, dyrektor

Konsultacje projektu programu Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów dziewięciu programów strategicznych (w tym programu Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego) będących podstawą dla prowadzenia polityk rozwoju w województwie małopolskim w latach 2013-2020. Uwagi i propozycje można zgłaszać do 10 maja 2013 roku. Program Strategiczny Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego powstał na bazie założeń zidentyfikowanych dla procesu realizacji

Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym 2012. Wyniki dla Małopolski w układzie powiatów

Biuro Projektowe UNDP w Polsce opublikowało Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny. Obrazuje on rozwój społeczny dla Polski na poziomie lokalnym i regionalnym przy użyciu indeksu LHDI (Local Human Development Index) opracowanego na podstawie indeksu HDI (Human Development Index): Wskaźnik Lokalnego Rozwoju Społecznego został skonstruowany w oparciu o istniejącą i

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Pierwszy dokument rządowy, który w sposób systematyczny podejmuje problematykę budowy wzajemnego zaufania między obywatelami oraz między obywatelami a państwem i jego instytucjami – to Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. Uchwałę o jej przyjęciu Rada Ministrów podjęła 26 marca 2013 roku. „Przyjęliśmy Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, której autorem był minister kultury. Odsyłam państwa do tego

Instytucje kultury w Krakowie. Finansowanie działalności bieżącej

Według dostępnych danych w Krakowie funkcjonują 44 publiczne instytucje kultury, dla których organizatorem jest MKiDN, Miasto Kraków, Województwo Małopolskie. W organizacji jest kolejna miejska instytucja Muzeum PRL-u (zastąpi oddział państwowego Muzeum Historii Polski). Posiadają one wiele oddziałów i filii, dlatego całkowita liczba placówek kultury, wchodzących w skład tych instytucji będzie o wiele większa. Wspólnie dotowane

Dyskusja o krakowskiej kulturze pod ścianą

Kraków znów bardzo mocno dyskutuje o kulturze. Ostatni szczyt debaty poświęconej temu tematowi miał miejsce w kwietniu 2012 roku, podczas spotkania otwarcia Obywateli Kultury Kraków (działania tego gremium zamarły około października 2012). Otwarciem nowego sezonu 2013 było spotkanie z ministrem Bogdanem Zdrojewskim w Radiu Kraków pt. „Czy Kraków jest stolicą kultury?” 6 lutego 2013 roku.

MIK poleca: seminarium Ewaluacja w lokalnym zarządzaniu

Serdecznie zapraszamy na seminarium Ewaluacja w lokalnym zarządzaniu, które odbędzie 4 i 5 kwietnia 2013 r. w Krakowie, w ramach projektu Decydujmy razem koordynowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Organizatorzy zapraszają do Collegium Maius UJ (sala im. Michała Bobrzyńskiego). Aby wziąć udział w spotkaniu, trzeba się zarejestrować. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z

Samorządowy Lider Zarządzania 2013 Kultura

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2013. Usługi społeczne” organizowanym przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP. Zgłoszenia można przesyłać do 8 kwietnia 2013 roku. W roku bieżącym dziedzinami konkursowymi konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2013” są kultura, oświata, ochrona zdrowia, sport i rekreacja oraz

Samorządy regionalne. Kultura, instytucje, organizacje pozarządowe

Szesnaście samorządów regionalnych zarządza ponad dwustoma instytucjami kultury w Polsce oraz wspiera finansowo działalność setek organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury Samorządy wojewódzkie koordynują również rozwój sektora kultury w Polsce poprzez zarządzanie regionalnymi strategiami rozwoju, w dużej mierze finansowanymi ze środków UE w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dla regionów najważniejszym partnerem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Obywatele i partycypacja. Społeczność i publiczność. Relacja z XV Forum Kraków

Zapraszamy do przeczytania relacji z XV spotkania Forum Kraków, którego gośćmi specjalnymi byli Karol Zamojski z Bydgoszczy, który opowiedział o zmianach w zarządzaniu kulturą w tym mieście oraz Marek Sztark, który zaznajomił uczestników spotkania z metodą animacyjną „Nowa Kultura”. Ponadto drugiego dnia spotkania członkowie Forum Kraków na walnym zebraniu zrzeszenia dokonali wyboru nowego zarządu. Bydgoszcz

Forum Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa

Już jutro rozpocznie się dwudniowe, założycielskie Forum Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa. Inicjatorzy tego spotkania tak określili długofalowy cel działania forum obywateli: Stwórzmy przestrzeń do debaty nad najważniejszymi sprawami w mieście. Poznajmy się i inspirujmy się wzajemnie. Zacznijmy działać, udzielmy wsparcia działaniom innych. Celem forum jest konsolidacja dotychczas rozproszonych działań oraz oddolne wypracowanie strategii rozwoju miasta,

Raport ewaluacyjny Dilettante 2012

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji X edycji Programu Dilettante – teatr w ruchu. Dilettante to program MIK utworzony w 2002 roku w celu wsparcia amatorskich dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych. Skierowany jest zwłaszcza do podmiotów spoza dużych ośrodków miejskich, które mają utrudniony dostęp do uczestnictwa w kulturze. Większość działań w Dilettante ma

MIK poleca: Nabór wniosków do nowego programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

Program skierowany jest do domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Prezentacja projektu Kultura miejska – węzły i przepływy na spotkaniu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w środę 27 lutego 2013 roku o godz. 18.00. W ramach spotkania odbędzie się prezentacja raportu Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji.

Raport Usługi publiczne w Małopolsce – dostępność i koncentracja

Na zamówienie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju powstało opracowanie Usługi publiczne w Małopolsce – dostępność i koncentracja. Raport określa również aktualny stan koncentracji i dostępności infrastruktury usług publicznych w obszarze kultury.

Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Obszar kultury

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Raportem o stanie samorządności terytorialnej w Polsce opracowanym przez zespół prof. Jerzego Hausnera. Ustęp poświęcony samorządowym usługom kulturalnym opracowała Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury.

Strategia rozwoju kultury w województwie Mazowieckim na lata 2013-2020

Jest już dostępny roboczy tekst Strategii rozwoju kultury w województwie Mazowieckim na lata 2013-2020, który obecnie jest poddawany konsultacjom społecznym. Pracami nad strategią kierowała Fundacja Bęc Zmiana, a głównym ekspertem był Wojciech Kłosowski. W poniższym tekście znajdują się istotne informacje o celach, strukturze, metodach pracy nad strategią. [field name=multimedia] Roboczy tekst strategii znajduje się tu

Nowy projekt badawczy MIK-u: Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich. Badania potrwają do grudnia 2013 roku. Będzie to czwarty z kolei projekt realizowany w ramach programu Obserwatorium Kultury, poprzednie to: Kultura

Dni Małopolski w Brukseli 2012. Sprawozdanie z realizacji projektu

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym z realizacji projektu Dni Małopolski w Brukseli 2012: Dni Małopolski w Brukseli zostały zainaugurowane przez Region Małopolska w 2007 roku. Zasadniczym celem odbywającego się we wrześniu każdego roku cyklu przedsięwzięć jest promocja regionu.

Sztuka dla widza! Publikacja o rozwoju widowni

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją Sztuka dla widza! Koncepcja rozwoju widowni, wydanej przez Fundację Impact.

Teatr Nowy zaprasza na spotkanie z Magdaleną Sroką na temat polityki kulturalnej Krakowa w okresie kryzysu

Teatr Nowy zaprasza na spotkanie “Kulturalny Prezydent” poświęcone “polityce kulturalnej miasta Krakowa. Spotkanie odbędzie się 6 lutego 2012 roku, o godzinie 18.00 w siedzibie Teatru Nowego, przy ulicy Gazowej 21.

Kultura dostępna i sprzyjająca włączeniu społecznemu. Raport grupy OMC

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Policies and good practices in the public arts and in cultural institutions. Publikacja została przygotowana przez grupę OMC w ramach prac nad Europejską agendą kultury. W działaniach grupy uczestniczyła Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury, zaproszona do współpracy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(Nie)czekając na starość. Wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej opublikował raport będący podsumowaniem Małopolskiego Kongresu Polityki Społecznej pt. (Nie) czekając na starość. Wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian. W publikacji znajduję się również tekst „Kultura miejska – węzły i przepływy”, czyli uczestnictwo seniorów w kulturze.

Szlaki kulturowe w Małopolsce

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami ankiety dotyczącej szlaków kulturowych i turystyki kulturowej w Małopolsce. Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród uczestników Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, w maju 2012 roku.

Raport badawczy: Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji

Co dzisiaj oznacza uczestnictwo w kulturze i w jaki sposób kształtują się trasy miejskich nomadów, którzy codziennie lub od święta przemierzają Kraków, podążając utartymi szlakami albo poszukując nowych doświadczeń. Będzie się można tego dowiedzieć z raportu badawczego Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji.

Recenzje raportu Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji

Zapraszamy do zapoznania się recenzjami raportu Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji przygotowanymi przez dr hab. Janusza Barańskiego i dr hab. Zbigniewa Paska.

Kultura miejska – węzły i przepływy. Rekomendacje w zakresie rozwoju miejskich polityk kultury

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami dotyczącymi miejskich polityk kultury w Krakowie. Zostały one przygotowane w ramach projektu badawczego Kultura miejska – węzły i przepływy. Więcej na temat wskazanych tu rekomendacji można znaleźć w publikacji Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji pod redakcją Anny Nacher, w rozdziale Miejskie polityki kultury.

Plan Rozwoju wielickiego CKiT

Małopolski Instytut Kultury rozpoczął współpracę z Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, której efektem stanie się Plan Rozwoju CKiT na lata 2013-2018. Plan powstanie metodą partycypacyjną, opracowaną przez MIK w ramach projektu „Zespołowe budowanie planów rozwoju instytucji/organizacji kultury. Myślimy strategicznie”.

Nowe założenia ustawy MAC o samorządach a obszar kultury

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawi w najbliższym czasie do konsultacji społecznych założenia do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem nowej ustawy ma być deregulacja oraz uelastycznienie organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, również w obszarze kultury.

19 stycznia 2013. Inauguracja w Koszycach programu Europejskiej Stolicy Kultury

Już niedługo, 19 stycznia 2013 odbędzie się w Koszycach, na Słowacji inauguracja programu Europejskiej Stolicy Kultury. Serdecznie zapraszamy do podróży. Z Krakowa do Koszyc tylko 240 kilometrów, z Nowego Sącza 130.

Gmina Brzeszcze wzięła udział w projekcie dotyczącym rozwoju lokalnych polityk kultury

Gmina Brzeszcze z Małopolski, jako jedna z trzech wytypowanych gmin, wzięła udział w projekcie badawczym pn. Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury, którego koordynatorem było stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Jest już dostępna publikacja podsumowująca wyniki badań i warsztatów: W publikacji można znaleźć teksty, poświęcone zagadnieniom teoretycznym i praktycznym, które zawierają refleksje na temat szans

Program Rozwoju Kultury w Warszawie. Był dokument, doszedł system wdrażania

Pisaliśmy już wcześniej o uchwaleniu przez Radę Miasta Warszawy Programu Rozwoju Kultury. W ciągu ostatniego miesiąca został również powołany ciekawy system zarządzania i wdrażania tej strategii. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Sprawozdanie z realizacji w latach 2010-2011 Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił przyjęcie sprawozdania z realizacji w latach 2010-2011 Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013. Zapraszamy do zapoznania się z tym opracowaniem.

Lanckorońskie muzeum na prowincji

W Lanckoronie powstał pomysł utworzenia muzeum-galerii sztuki pod nazwą Muzeum na prowincji. Jest to inicjatywa artystów Janiny Jeleńskiej-Papp i Stefana Pappa, którzy nie tylko przekażą na tel cel własne zbiory ale również chcą w innowacyjny sposób współtworzyć program nowej instytucji.

Po co nam domy kultury?

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Po co nam centra kultury” powstałą w ramach projektu badawczego „Miejski? Dom? Kultury?”. Wydawcą książki jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Wśród współautorów publikacji jest Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury. [field name=multimedia]

Unijne środki na kulturę w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz w regionalnych urzędach marszałkowskich trwają, coraz bardziej zaawansowane prace, których celem jest opracowanie nowych mechanizmów finansowania projektów rozwojowych ze środków pochodzących z budżetu UE na lata 2014-2020. Jaki mogą być wyzwania sektora kultury w kontekście wykorzystania tych środków?

Raport Poszerzanie pola kultury

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem badawczym Poszerzanie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku przygotowanym przez Instytut Kultury Miejskiej z Gdańska.

Kongres Obywatelski – co to znaczy człowiek kulturalny?

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania sesji tematycznej VII Kongresu Obywatelskiego pt. „Co znaczy człowiek kulturalny – w poszukiwaniu źródeł postaw i umiejętności”. Moderatorem tego spotkania była Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury, a zorganizowane zostało ono przy wsparciu Forum Kraków, partnera merytorycznego kongresu. [field name=multimedia]

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury o Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem pn. Opinia zespołu ds. Strategii KDO na temat dokumentu Strategia Rozwoju Kultury Krakowa na lata 2010 – 2014 oraz stanu jego realizacji, przygotowanym w ramach prac Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury.

Wydatki na kulturę w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na 2013 rok

Podczas XXIX sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego odbyło się pierwsze czytanie budżetu Województwa Małopolskiego na 2013 rok. Na kulturę Małopolska zamierza wydać w sumie 111,5 mln zł. Dotacje dla regionalnych instytucji kultury mają wynieść prawie 90 mln zł.

Kultura miejska – węzły i przepływy w Gdańsku

Na zaproszenie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, 20 listopada 2012 roku dr Anna Nacher z Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ oraz Piotr Knaś zaprezentowali wstępne wyniki badań kultury miejskiej w Krakowie przeprowadzonych w ramach projektu Kultura miejska – węzły i przepływy.

Uczestnictwo w kulturze z przynajmniej 55 latami doświadczeń

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji, przedstawionej na Małopolskim Kongresie Polityki Społecznej, dotyczącej uczestnictwa w kulturze osób w wieku 55+. Prezentacja opiera się na wynikach projektu badawczego MIK-u „Kultura miejska – węzły i przepływy”.

Raport pt. Potencjał małopolskich przemysłów kulturalnych

Jest już dostępny raport pt. Potencjał małopolskich przemysłów kulturalnych. W ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki powstał nowy raport, w którym znajdują się aktualne informacje na temat sytuacji „przemysłu kultury” w województwie małopolskim. Publikacja podzielona jest na dwie części dotyczące klasycznie rozumianego sektora kultury oraz przemysłów kreatywnych. Raport powstał na podstawie szacunków własnych autorów, dokonywanych na

MIK poleca: (Nie)czekając na starość – Małopolski Kongres Polityki Społecznej

W dniach 15 i 16 listopada 2012 roku w Krakowie odbędzie się Małopolski Kongres Polityki Społecznej pn. (Nie)czekając na starość. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną wyniki projektu badawczego Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ pn. „Kultura miejska – węzły i przepływy”.

MIK poleca: VII Kongres Obywatelski

Kiedy: 10 listopada 2012 r.
Gdzie: gmach Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Serdecznie zapraszamy na VII Kongres Obywatelski, który odbędzie się pod hasłem „Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polaków i Polski”. Moderatorem jednego z paneli dyskusyjnych będzie Joanna Orlik – dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Forum Kraków jest partnerem merytorycznym Kongresu.

Międzyresortowy Zespół Metodologiczny ds. Statystyki Kultury

Małopolski Instytut Kultury, 10 października 2012 roku wziął udział w spotkaniu Międzyresortowego Zespołu Metodologicznego ds. Statystyki Kultury. Zadaniem Zespołu jest ustalenie obszaru zjawisk znajdujących się w polu zainteresowania statystyki kultury, przegląd już istniejących narzędzi i zaprojektowanie nowych dla potrzeb zbierania danych w obszarze kultury oraz stworzenie metodologii dla nowych badań.

Konsultacje projektu Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z NGO na lata 2013-2017

Zarząd Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli III sektora do konsultacji projektu Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2017.

XIII Forum Kraków. Relacja ze spotkania w Kaliszu Pomorskim

Kolejne, już dwunaste spotkanie Forum Kraków było szczególne, ponieważ po jedenastu spotkaniach w Krakowie, zagościło w Województwie Zachodniopomorskim, dzień przed seminarium „Nowa Kultura – model animacji przez wydarzenie artystyczne” kończącym projekt „Zachodniopomorskie Forum Kultury – sieć animatorów w działaniu”.

Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania

Serdecznie zapraszamy do przeczytania tekstu Piotra Knasia pt. „Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania” zamieszczonego w czasopiśmie ES.o.ES wydawanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Plan rozwoju Domu Kultury „Dorożkarnia” w Warszawie

Małopolski Instytut Kultury został zaproszony przez „Dorożkarnię” (niezwykle ciekawe miejsce na warszawskich Siekierkach) do współpracy w przy tworzeniu kilkuletniego planu rozwoju. Proces strategicznego planowania, ze strony MIK-u, wspierają Anna Miodyńska i Sebastian Wacięga.

Sprawozdanie merytoryczne z XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym dotyczącym organizacji XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Sondaż ankietowy. Autoportret

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami sondażu ankietowego dotyczącego Pisma Autoportret – magazynu wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury. Serdecznie dziękujemy wszystkim czytelnikom za zgłoszone uwagi, propozycje i „dobre słowa” o naszym piśmie.

„Akcja Kreatywność Kraków”

28 września 2012 r.
Bunkier Sztuki
, Plac Szczepański 3a, Kraków
Zapraszamy na konferencję „Akcja Kreatywność Kraków” poświeconą rozwojowi przemysłów kreatywnych w Krakowie i Małopolsce.
W ramach spotkania odbędą się cztery panele dyskusyjne, poświęcone: znaczeniu przemysłów kultury dla rozwoju regionu/miast, budowaniu polityk rozwoju kultury w kontekście przemysłów kreatywnych oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora kreatywnego,
– roli aktywistów (kreatywnych samozatrudnionych) dla rozwoju miejskiej kultury.

Dom Literatury w Krakowie. W dawnym składzie soli

Coraz realniejsze wydaje się powstanie nowej instytucji kultury w Krakowie pod nazwą Dom Literatury. Prawdopodobnie byłaby to instytucja współprowadzona przez Miasto Kraków i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w Krakowie przy rynku ma siedzibę narodowy Instytut Książki). Ideę Domu Literatury Kraków zainicjowało środowisko literackie miasta Krakowa. […] W powstanie projektu zaangażowały się już gmina Kraków,

MIK poleca: Kultura i biznes. Partnerstwo?

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Kultura i biznes. Partnerstwo?” organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury, 24 października 2012 roku. Czy kultura i biznes to dwa odrębne sektory, których zainteresowania nigdy się nie pokrywają? A może raczej są to dwie dziedziny, które mogą działać wspólnie, z korzyścią dla obu stron? Jeśli tak, to czy przedstawiciele obu sektorów

Kultura na XXII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju

Jutro w Krynicy Zdroju rozpocznie się XXII Forum Ekonomiczne. Jego misją jest stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi. Wśród licznych debat, spotkań i konferencji w programie tegorocznego forum nie zabrakło kultury.

Kultura w regionalnych programach strategicznych

Już tylko do 14 września potrwają otwarte konsultacje projektów programów strategicznych będących uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020. W imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego serdecznie zachęcamy do udziału. Szczególnie istotne będą zapisy dotyczące przedsięwzięć strategicznych planowanych do wdrożenia w latach 2014-2020. Projekty działań, które zostaną zapisane w tych programach staną się kluczowymi obszarami interwencji

Kultura miejska – węzły i przepływy. Pierwsze spotkanie z cyklu "E-kultura. Udostępnij!"

Kultura miejska – węzły i przepływy
Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a, Kraków
22.08.2012, godz. 18.00

Jak mieszkańcy Krakowa uczestniczą w tworzeniu kultury miasta? Jak użytkownicy sieci wpływają na kreowanie miejskiego życia kulturalnego?
Na te i inne pytania będziemy próbowali odpowiedzieć podczas pierwszego spotkania MIK w ramach Zbiornika Kultury.

Czy da się stworzyć katalog usług publicznych dla samorządów w obszarze kultury?

Samorządy są instytucjami użyteczności publicznej i w tym sensie są świadczeniodawcami usług publicznych. Usługi te mogą dotyczyć różnych dziedzin – jedną z nich jest kultura. Pytanie może być następujące: jaki kształt powinien mieć katalog usług publicznych w dziedzinie kultury?

Wleń a przyszłość Domu Kultury+

W Dwutygodniku pojawił się tekst Anny Komsty, dyrektorki Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu w woj. dolnośląskim, w którym napisała o doświadczeniach związanych z udziałem w I edycji Programu Dom Kultury+. Anna Komsta zaczęła tak: Warto zacząć od faktu absolutnie fundamentalnego: do czasu pojawienia się programu DK+ pies z kulawą nogą nie interesował się

Biblioteka + Małopolska

Są już znane wyniki drugiego naboru do Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” na rok 2012. Z Małopolski dofinansowanie uzyskały trzy projekty gminnych bibliotek publicznych.

Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość” a ochrona dziedzictwa

Jednym z celów Konsorcjum ma być także prowadzenie badań służących ochronie dziedzictwa kulturowego. Członkowie Konsorcjum już mają pokaźną listę osiągnięć w tej dziedzinie, np. opracowanie metod ratowania kurdybanów na Zamku Wawelskim, zabezpieczenie rzeźb solnych przed wilgocią w Kopalni Soli Wieliczka, diagnostykę podobrazia „Damy z łasiczką” Leonarda da Vinci czy odtworzenie receptury cementu romańskiego.

Konsultacje społeczne programu strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego

Serdecznie zapraszamy w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących założeń programu strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego. Program ten będzie wskazywał kluczowe przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, turystyki oraz sportu realizujące cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w perspektywie 2020 roku.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury Pro memoria

Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2012 r. pn. „Pro memoria”. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył środki finansowe w kwocie 500 tys. zł. W ramach konkursu przewiduje się celowe wspieranie zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania

Program strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego

Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego Marszałek Marek Sowa przestawił wstępne założenia pakietu programów strategicznych Województwa Małopolskiego do roku 2020. Obszar kultury został przypisany do programu Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego. Zapraszamy do zapoznania się z jego założeniami.

Konsultacje nowej edycji Programu Dom Kultury+

XII spotkanie Forum Kraków miało charakter konsultacji założeń nowej edycji programu Dom Kultury+. W 2012 roku Narodowe Centrum Kultury pracuje nad uruchomieniem II edycji programu, która w większym zakresie ma być poświęcona wzmocnieniu i upowszechnieniu mechanizmów dialogu obywatelskiego i dialogu społecznego w lokalnych instytucjach kultury.

Obserwatorium kultury w Gdańsku

W Gdańsku w ramach Instytutu Kultury Miejskiej (miejskiej instytucji kultury) zostało powołane Obserwatorium Kultury: Od roku 2012 instytut jest organizatorem Obserwatorium Kultury w Gdańsku. Obserwatorium realizuje projekty badawcze dotyczące kultury. W ramach programu będą odbywały się również debaty i spotkania na temat nowych zjawisk w kulturze i polityki kulturalnej.

Europa Kreatywna

Komisja Europejska przygotowuje program Kreatywna Europa, który ma zapewnić kompleksowe wsparcie dla sektorów kultury i kreatywnych, w tym sektora audiowizualnego w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020. Zgodnie z propozycją, program Kreatywna Europa zawierać będzie komponenty Kultura i Media będące następcami istniejących w chwili obecnej osobnych programów Kultura, Media i Media Mundus. Przewiduje

Rok Paktu dla kultury

Minął rok odkąd Rząd Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska i ruch społeczny Obywatele Kultury roku podpisali 14 maja 2011 Pakt dla Kultury – umowę społeczną, która określiła zakres zobowiązań państwa w dziedzinie kultury i edukacji kulturalnej. Z tej okazji obywatele i rząd wydali szereg oświadczeń i podsumowań.

Dlaczego artyści są biedni. Próba diagnozy

Zapraszamy do przeczytania tekstu Kuby Szredera Dlaczego artyści są biedni. Próba diagnozy zamieszczonego w Notesie 76. Jest to zredagowana i uzupełnione wersja jego wystąpienia podczas debaty Czy artysta musi być biedny i kto jest temu winien? w ramach Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej. [field name=multimedia]

W Krakowie powstała Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury

Komisje Dialogu Obywatelskiego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez organizacje pozarządowe oraz Miasto Kraków. Do ich zadań należy m.in. definiowanie potrzeb lokalnych społeczności oraz zgłaszanie ich władzom miasta. Już niedługo 14 maja odbędzie się kolejne (trzecie) spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury.

Konferencja Regionalizmy w Małopolsce. Szanse i wyzwania dla instytucji kultury w kształtowaniu i ochronie kultur lokalnych i regionalnych

Gmina i Miasto Miechów oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA zapraszają na konferencję REGIONALIZMY W MAŁOPOLSCE. SZANSE I WYZWANIA DLA INSTYTUCJI KULTURY W KSZTAŁTOWANIU I OCHRONIE KULTUR LOKALNYCH I REGIONALNYCH organizowaną w ramach Małopolskiego Forum Kultury.

Zespół Zadaniowy ds. opracowania programu rozwoju bibliotek pedagogicznych Województwa Małopolskiego

Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy został powołany Zespół Zadaniowy ds. opracowania programu rozwoju bibliotek pedagogicznych Województwa Małopolskiego (Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, w Nowym Sączu i Tarnowie). Zadaniem Zespołu będzie przygotowanie i zaproponowanie programu rozwoju bibliotek pedagogicznych Województwa Małopolskiego, w tym w szczególności rozwiązań organizacyjnych, systemowych i finansowych oraz zmian funkcjonowania sieci bibliotek pedagogicznych

Poradnik dla planistów i samorządów lokalnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował poradnik – skierowany przede wszystkim do planistów i samorządów lokalnych – w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Nowy numer miesięcznika Kultura Enter. Polskie Stolice Kultury

Zapraszamy do przeczytania nowego numeru czasopisma Kultura Enter. Wydanie w całości zostało poświęcone Polskim Stolicom Kultury tj. miastom biorącym udział w konkursie Europejska Stolica Kultury 2016. Po rozstrzygnięciu konkursu (na korzyść Wrocławia) w miastach tych rozpoczęły się różnorodne procesy związane z: uruchomieniem debat na temat znaczenia kultury; wdrażaniem zmian w miejskich systemach zarządzania kulturą; rozbudzeniem

Opinia Forum Kraków dla MKiDN na temat kwestionariusza K-07

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Forum Kraków na temat kwestionariusza K-07 dotyczącego działalności domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic, używanego przez Główny Urząd Statystyczny. Centra kultury, obok bibliotek, stanowią najliczniejszą grupę instytucji kultury, dlatego niezwykle istotne są statystyki odnoszące się do tego sektora kultury.

Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny

Serdecznie zapraszamy do przeczytania opracowania Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny, w którym znajduje się zapis debaty przeprowadzonej w kwietniu 2011 roku w ramach Forum Debaty Publicznej. FDP jest formą konsultacji społecznych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Oburzeni, wkurzeni czy obrażeni? Debata w Katowicach o ruchu Oburzonych

W środę, 18 kwietnia, o godzinie 18.00 w Kinie Kosmos w Katowicach odbędzie się debata „Oburzeni” w ramach cyklu debat „Tygodnika Powszechnego” i Kina KOSMOS Myślenie na żywo. Określają się hasłem: „Zjednoczeni dla globalnej zmiany”, a ich biblią stała się broszura francuskiego weterana wojennego Stephane’a Hessela „Oburzajcie się!”. Fala „oburzonych” przelała się przez świat w

Powstało Forum Kultury Małopolski Zachodniej

Pierwsze organizacyjne spotkanie Forum Kultury Małopolski Zachodniej miało miejsce 31 stycznia 2012 r. w Wadowickim Centrum Kultury. Forum na razie obejmuje swoim zasięgiem cztery powiaty: suski, wadowicki, oświęcimski i chrzanowski. Na spotkaniu Anna Michalak-Pawłowska i Piotr Wyrobiec zaprezentowali Forum Kraków. Omówili dotychczasowe działania jak również zamierzenia Forum oraz koncepcję działania w regionach. Wnioski z pierwszego

Samorząd Województwa Małopolskiego wesprze finansowo Biecki Festiwal Kultury – Kromeriana

W 2012 roku przypada 500-setna rocznica urodzin Marcina Kromera, z urodzenia Bieczanina. Miasto Biecz przygotowuje się do obchodów tej rocznicy. Najważniejszym wydarzeniem będzie Biecki Festiwal Kultury – Kromeriana, planowany na 29-30 września 2012 roku. Ponieważ na to wydarzenie urzędowi miasta nie udało się otrzymać dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, projekt ten wesprze Samorząd Województwa

Konkurs MKiDN. Edukacja medialna, badania

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs pn. Edukacja medialna, badania w ramach Programów ministra. Celem programu jest diagnoza stanu kompetencji medialnych społeczeństwa. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań: projektów badawczych diagnozujących stan i poziom kompetencji komunikacyjnych, projektów badawczych diagnozujących stan i poziom kompetencji prawnych , projektów badawczych analizujących stan

Obywatele Kultury Kraków. Spotkanie otwarcia

Chcesz zabrać głos w sprawie kultury w Krakowie i mieć wpływ na jej kształt? Zależy Ci na jakości debaty kulturalnej w naszym mieście? Obywatele Kultury Kraków zapraszają na kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w niedzielę 15 kwietnia 2012 roku o godzinie 10.30 na spotkanie otwarcia.

Debata Państwo wobec kultury

Związek Artystów Scen Polskich Oddział w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych obecną sytuacją w kulturze i zmianami zachodzącymi po nowelizacji ustawy „O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” na dyskusję pt. „Państwo wobec kultury”, która odbędzie się w krakowskim Klubie Aktora Loża, 16 kwietnia, o godz. 17.00. Gościem spotkania będzie Andrzej Celiński, przewodniczący Partii Demokratycznej, były Minister

Ewaluacja – pomiędzy projektem/ konkretem a kulturą/ wolną twórczością

Serdecznie zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu „Projekty kulturalne” – poświęcone ewaluacji w sektorze kultury. Odbędzie się ono w najbliższy czwartek, 12 kwietnia 2012 r. o godz. 18.00 w Sali Witrażowej przy ul. Batorego 12. W charakterze Gościa wystąpi Piotr Knaś – pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury, koordynator programu Małopolskie Obserwatorium Kultury. Ewaluacja (którą najkrócej można

Mecenat Małopolski 2012. II nabór

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w II edycji otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski”. Na realizację zadań w dziedzinie kultury w ramach II edycji otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 800 000 zł na wsparcie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Urząd Miasta Andrychowa ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Informacje o konkursie znajdują się na stronie BIP Andrychowa.

Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014. Istnieje ale nie działa

Zapraszamy do przeczytania tekstu dr Bożeny Gierat-Bieroń z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Kraków: kultura przez duże „K” zamieszczonego na portalu Salon24. Artykuł analizuje opracowaną przez Urząd Miasta Krakowa Strategię Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014 w kontekście realnie podejmowanych (niepodejmowanych) działań oraz miejskich polityk kultury. Największą słabością dokumentu jest niedocenienie tkanki społecznej miasta.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w Małopolsce

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych są podstawowym mechanizmem przekazywania środków finansowych, przez państwo i samorządy, podmiotom III sektora na projekty realizujące zadania publiczne. Obowiązek ogłoszenia konkursu na wykonanie jakiegokolwiek zadania publicznego – czyli na przyznanie pieniędzy przez administrację na realizację określonego celu – wprowadziła Ustawa o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie. (źródło: administracja.ngo.pl)

Instytucje kultury Województwa Małopolskiego. Finansowanie i dochody

Zapraszamy do zapoznania się z analizą danych dotyczących finansowania oraz dochodów regionalnych instytucji kultury w Małopolsce. Opracowanie powstało na podstawie dwóch dokumentów Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM: INSTYTUCJE KULTURY- INFORMACJA ZA LATA 2009-2011 oraz Informacja na temat finansowania Instytucji Kultury przez Województwo Małopolskie (2005-2010). [field name=multimedia] Przychody ogółem obejmują: dotacje od organizatorów (to

Aktywność kulturalna. Jak ją rozwijać i badać?

Zapraszamy do przeczytania tekstu Barbary Wiśniewskiej, wolontariuszki MIK, dotyczącego problematyki aktywności kulturowej Polaków. Jest on analizą badań Narodowego Centrum Kultury dotyczących uczestnictwa w kulturze postulujących zmianę postrzegania aktywności kulturowej przez organizatorów wydarzeń kulturowych. Dziś wciąż uczestnictwo w kulturze postrzegane jest jako „przekraczanie progów” instytucji kultury.

Wyzwania Małopolski w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Podejście strategiczne

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem „Wyzwania Małopolski w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Podejście strategiczne” opracowanym na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przez Stanisławę Golinowską. Można w nim znaleźć ważne rekomendacje dotyczące rozwoju oferty kulturalnej skierowanej do osób starszych.

Parki narodowe i krajobrazowe w Małopolsce. Instytucje kultury i dziedzictwa kulturowego

W Małopolsce znajduje się sześć parków narodowych oraz jedenaście parków krajobrazowych. Są to przede wszystkim instytucje ochrony przyrody, ale można myśleć o nich jako o instytucjach kultury, instytucjach ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, operatorach turystyki kulturowej i przyrodniczej. Powinny być ujmowane jako część sektora kultury?

Mecenat Małopolski 2012. Analiza statystyczna wyników konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opublikował wyniki konkursu Mecenat Małopolski 2012. Zapraszamy do zapoznania się z analizą statystyczną wyników konkursu opracowaną przez Małopolskie Obserwatorium Kultury.

Przemysły kultury – gospodarka – polityki publiczne

Coraz więcej mówi się o przemysłach kultury, przemysłach kreatywnych, przemysłach czasu wolnego i przemysłach praw autorskich. Czyli o produkcji dóbr i usług w ramach gospodarki postindustrialnej, ekonomii wiedzy i kapitalizmu kognitywnego. W ramach społeczeństw, które pracę zastąpiły tworzeniem patentów, produktów symbolicznych, marek, innowacyjnych technologii, a w czasie wolnym zajmują się konsumpcją idei i stylów życia.

Wydatki na kulturę Samorządu Województwa Małopolskiego w 2012 roku. Plan budżetu

Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacją danych dotyczących finansowania kultury przez Samorząd Województwa Małopolskiego w 2012 roku. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie dokumentu KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2012 ROK (UMWM).

Dołącz do europejskiej kampanii wspierającej znaczenie kultury w politykach UE i podpisz manifest WE ARE MORE!

Przesłanie: Do rządów państw członkowskich – do Europejskich decydentów: Wzywamy do zwiększenia uznania roli jaką odgrywa kultura i sztuka w rozwoju naszych europejskich społeczeństw poprzez zwiększenie wydatków na kulturę w następnym budżecie Unii Europejskiej. Jeśli zgadzasz się z podanymi poniżej stwierdzeniami: Jesteśmy tymi, którzy cenią i kształtują współczesne kultury europejskie. Jest nas więcej niż wielu.

Zadania instytucji kultury z perspektywy organizatora – samorządu

Zapraszamy do przeczytania relacji z XI spotkania Forum Kraków poświęconego zadaniom instytucji kultury z perspektywy organizatora. Czy można powiedzieć, że samorządowe instytucje kultury są platformami do realizacji lokalnych polityk kultury – wyznaczanych przez samorząd? W jakim zakresie mogą być one autonomiczne? Jakie zadania powinny realizować domy kultury?

WARSZTATY LABORATORIUM BASZTA – PRZEŁAMUJEMY SCHEMATY MYŚLENIA, czyli wspólne projektowanie w Andrychowie

Zapraszamy do przeczytania tekstu przygotowanego przez zespół Stowarzyszenia Twórców Kultury ASTeK o realizacji programu LABORATORIUM baszta w Andrychowie.

Europejskie Polityki Spójności 2014-2020. Bez kultury i turystyki?

Nowe założenia Europejskich Polityk Spójności na lata 2014-2020 nie będę wprost wskazywały na możliwość inwestowania w kulturę i turystykę. Polskie regiony przyjęły stanowisko, że tak nie powinno się stać. Decyzja w tej sprawie będzie niezwykle istotna dla kierunków rozwoju sektora kultury.

Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. Znaczenie sektora kultury

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu wydanym przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. W raporcie są poruszane kwestie kultury, ponieważ „usługi” oferowane przez sektor kultury są kluczowe dla rozwoju innowacyjności i kreatywności w Polsce.

Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2011 rok

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym Małopolskiego Instytutu Kultury za 2011 rok. Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego.

Biblioteka Sztuki i jej użytkownicy. Raport z badań ankietowych

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Biblioteka Sztuki i jej użytkownicy. Raport z badań ankietowych przygotowanym przez wolontariuszkę MIK, Barbarę Wiśniewską, studentkę socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biblioteka Sztuki działa przy Małopolskim Instytucie Kultury oferując dostęp do specjalistycznego księgozbioru związanego ze sztuką, kulturą oraz dziedzictwem kulturowym regionu.

Nowa propozycja na mapie kultury w Andrychowie. Laboratorium Baszta

W Andrychowie, w oparciu o wcześniej istniejący Klub pod Basztą (oddział Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie), powstała nowa niepubliczna instytucja kultury pod roboczą nazwą Laboratorium Baszta: „Laboratorium” czyli inspiracja i katalizator powstawania nowych pomysłów, wprowadzania zmian, ulepszeń i eksperymentowania. Jesteśmy przekonani, że każda instytucja kultury jest dobrem wspólnym całej społeczności lokalnej. Jej kształt, program

Informacje o Małopolskim Instytucie Kultury zawarte w opracowaniu Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego powstało opracowanie pt. Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim i analiza SWOT. Publikacja została przygotowana przez Instytut Badań Strukturalnych na podstawie przeprowadzonych badań społecznych i analiz eksperckich. Przedstawiamy fragmenty tego raportu odnoszące się do Małopolskiego Instytutu Kultury.

Programy i narzędzia rozwoju sektora kultury. Samorząd Województwa Małopolskiego

W artykule „Sektor kultury. Ujęcie instytucjonalne i znaczenie gospodarcze” została podjęta próba nakreślenia obrazu instytucjonalnego sektora kultury oraz jego znaczenia gospodarczego. Aby uzupełnić ten obraz, można wskazać, jakie programy i narzędzia posiada Samorząd Województwa Małopolskiego, których celem jest wspieranie rozwoju sektora kultury. Na poniższym schemacie zostały uporządkowane programy i schematy działań samorządu, które funkcjonują obecnie.

Sektor kultury. Ujęcie instytucjonalne i znaczenie gospodarcze

Pojęcie „sektora kultury” bardzo się już upowszechniło, używa się go często bezrefleksyjnie w różnych zakresach znaczeniowych: od ujęcia możliwie najszerszego (zbiór wszelkich możliwych podmiotów kultury – instytucji kultury, szkół artystycznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw prywatnych) po zawężone (np. zbiór podmiotów reprezentujących przemysły kultury czy przemysły kreatywne, które, dla skomplikowania sprawy, również jednej uznanej definicji nie posiadają).

Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie

Zapraszamy do poznania dokumentu Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. „W przygotowywanie dokumentu, poza pracownikami Urzędu, zostały włączone liczne środowiska związane z kulturą: eksperckie, pozarządowe, akademickie, przedstawicieli instytucji publicznych i sektora prywatnego.”

Konkurs MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+ 2012

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór do konkursu MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+ 2012 dla gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich lub małych gmin miejskich (do 15 tys. mieszkańców) z terenu województwa małopolskiego, na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”.

X Forum Kultury – klubokawiarnie

Na dziesiątym spotkaniu Forum Kraków uczestnicy dyskutowali na temat klubokawiarni, będących z jednej strony niepublicznymi instytucjami animacji kultury, a z drugiej prywatnymi przedsiębiorstwami sektora kultury. Grzegorz Lewandowski zaprezentował Chłodną 25 z Warszawy, a Jacek Łasiewicki Alkierz z Supraśla.

Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury weszła w skład Małopolskiej Rady Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji

Na ostatnim spotkaniu Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji, 7 lutego 2012 roku, Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury otrzymała z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego, Romana Ciepieli nominację na członka Małopolskiej Rady Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji. Małopolska Rada Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji doradza MORR. Opiniuje programy badań oraz kierunki aktualnych i przyszłych prac obserwatoriów

Instytucje kultury Województwa Małopolskiego. Wyniki naboru do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2012 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opublikował zestawienie wyników naboru regionalnych instytucji kultury do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2012 rok. W sumie instytucje te złożyły 75 wniosków o dofinansowanie działań, 21 z nich zostało zaakceptowane przez MKiDN. Razem regionalne instytucje kultury otrzymają 1,832 mln złotych.

Wyniki naboru do Obserwatorium Kultury 2012

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło dziś wyniki pierwszego naboru do Programu Obserwatorium Kultury. Program ten służy dofinansowaniu badań i analiz kultury. Wsparcie finansowe otrzyma 27 instytucji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą projektów. W Małopolsce dofinansowanie uzyskały dwie instytucje: Fundacja Korporacja Ha!Art z projektem „Restart zespołów filmowych” – projekt badawczy oraz Małopolski Instytut Kultury z projektem Kultura miejska – węzły i przepływy.

Rewitalizacja miast, miejskie polityki kultury, kultura miejska. Kolejne spotkanie z cyklu Kultura i rozwój

Regionalne i metropolitarne kongresy kultury, ruch Obywateli Kultury, przyśpieszenie kulturalne i innowacje zarządcze w miastach, które starały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, kolejne otwarcia inwestycji infrastrukturalnych w sektorze kultury, sieciowe programy rozwoju kultury (takie jak Program Rozwoju Bibliotek czy przygotowywany/ odkładany program budowy Świetlików) niezbyt dobrze świadczą o obecności kryzysu w kulturze. Z drugiej

W Lublinie trwają konsultacje programu Miasto w dialogu – 2017

Miasto Lublin na bazie aplikacji do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (wygrał, jak wiadomo, Wrocław) przygotowało program rozwoju kultury Miasto w dialogu – 2017. Obecnie, do 28 lutego trwają konsultacje społeczne tego dokumentu: W roku 2017 Lublin będzie obchodził swoje wielkie święto – 700-lecie lokacji miasta na prawie magdeburskim. Ożywienie kulturalne związane ze startem

W Wielkopolsce trwają konsultacje regionalnego programu rozwoju kultury

W Wielkopolsce, do 29 lutego, trwają konsultacje Programu Rozwoju Kultury w Wielkopolsce na lata 2012–2020. Program ten będzie uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Projekt dokumentu strategicznego został przygotowany przez ekspertów Fundacji Kultury Polskiej i Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM.

Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego powstało opracowanie pt. Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim i analiza SWOT. Publikacja została przygotowana przez Instytut Badań Strukturalnych na podstawie przeprowadzonych badań społecznych i analiz eksperckich. Celem raportu była diagnoza stanu kultury w regionie (ze szczególnym uwzględnieniem działalności instytucji kultury Województwa Małopolskiego).

Podsumowanie działalności kulturalnej Samorządu Województwa Małopolskiego oraz regionalnych instytucji kultury w 2011 roku

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM opublikował dwa interesujące raporty podsumowujące działania kulturalne w Małopolsce w 2011 roku. Można w nich znaleźć informacje o finansowaniu kultury w regionie, zrealizowanych projektach inwestycyjnych i kulturalnych, efektach funkcjonowania regionalnych instytucji kultury. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami.

Edukacja + animacja. Nowe wydawnictwo NCK

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją Narodowego Centrum Kultury EDUKACJA + ANIMACJA. W opracowaniu tym można znaleźć 35 opisów projektów edukacyjnych i animacyjnych, z których duża część została zrealizowana w ramach programu Dom Kultury Plus. W publikacji zostały opisane trzy projekty z Małopolski: Ogrody Tymczasowe (Pracownia K oraz Fundacja Wyspart); Sztuka na kółkach (Stowarzyszenie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe to jedno najważniejszych źródeł finansowania rozwoju kultury w trzech obszarach: ochrony zabytków; infrastruktury kultury; szkolnictwa artystycznego. Do 31 grudnia 2011 roku zawarto 58 umów na realizację projektów inwestycyjnych (ich lista dostępna jest tu). W Małopolsce jest to obecnie 10 projektów (zrealizowanych bądź

Raporty – Obserwatorium Kultury NCK 2011

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z badań sektora kultury opracowanymi w ramach Programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury. Publikacje powstałe w oparciu o badania społeczne oraz analizy eksperckie są najnowszymi obecnie opracowaniami na temat kultury w Polsce. Można w nich znaleźć informacje o inwestycjach w infrastrukturę, przemianach polskich metropolii, zarządzaniu partycypacyjnym, uczestnictwie w kulturze, funkcjonowaniu lokalnych domów kultury i wiele innych.

MIK poleca: Zdobywcy kultury w sieci. Prezentacja raportu Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska oraz Zachęta Narodowa Galeria Sztuki zapraszają na spotkanie Zdobywcy kultury w sieci. Prezentacja raportu „Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści”

W małopolskich muzeach startuje program BON KULTURY

W siedmiu wybranych muzeach małopolskich, dla których organizatorem jest Samorząd Małopolski (m.in. Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej) wystartował pilotażowo program Bon Kultury. Jak pisaliśmy już wcześniej pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Bon Kultury skierowany jest na trzy cele: rozwój oferty

Raport Kulturalna Unia Europejska. Program Kultura pod lupą

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Kulturalna Unia Europejska. Program Kultura pod lupą” opracowanym przez Instytut Adama Mickiewicza, który pełni funkcję krajowego operatora Programu Kultura. Publikacja ta jest próbą ukazania różnorodnych możliwości, jakie oferuje Program Kultura, a także przedstawienia inspirującego spojrzenia na działania Unii Europejskiej w dziedzinie kultury – zarówno z perspektywy autorów Programu (Komisja

Ewaluacja Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w obszarze kultury. Oś priorytetowa 8: współpraca międzyregionalna

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem „Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8. Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013″ powstałym w ramach programu ewaluacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Bardzo duża część projektów realizowanych w ramach tej osi dotyczyła kultury i dziedzictwa kulturowego.

Czy Kraków ma politykę kultury? Wywiad z prof. Jackiem Purchlą

Prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury włączył się w dyskusję o rozwoju kultury w Krakowie. Zapraszamy do przeczytania wywiadu, jakiego udzielił Gazecie Kraków (Kraków – miasto biesiadne. Ale czy kreatywne?). Rozmowa jest bardzo ciekawym komentarzem do obecnych wydarzeń związanych z zarządzaniem kulturą w mieście: sprawy budżetu miasta i debaty o kierunkach rozwoju miasta w

Trzy prace magisterskie o Małopolskim Instytucie Kultury

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z trzema pracami magisterskimi o Małopolskim Instytucie Kultury. Są one poświęcone trzem obszarom: turystyce kulturowej, wolontariatowi, oraz zarządzaniu zmianą w instytucji kultury. Prace te powstały dzięki konsekwentnie budowanemu przez MIK programowi współpracy z wolontariuszami (cała trójka autorów współpracowała z MIK-em w ramach wolontariatu). Bardzo dziękujemy za udostępnienie prac!

Sieciowanie instytucji animacji kultury na przykładzie Forum Kraków

Zapraszamy do przeczytania artykułu pt. „Sieciowanie instytucji animacji kultury na przykładzie Forum Kraków” dostępnego na stronie Programu Dom Kultury Plus. Tekst analizuje działalność Forum Kraków w kontekście rozwoju sektora animacji kultury w Polsce.

Regionalne Obserwatorium Kultury. Zakres tematyczny badań i analiz kultury w kontekście regionalnych polityk rozwoju

W Polsce funkcjonuje coraz więcej obserwatoriów kultury, zarówno regionalnych (śląskie i wielkopolskie), jak i miejskich (np. Bydgoszcz). W ramach programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury planowane jest uruchomienie sieci obserwatoriów kultury, powstał też dokument z założeniami ich funkcjonowania. W Małopolskim Instytucie Kultury w 2010 roku odbyło się jedno z pierwszych spotkań na temat obserwatoriów. Pisaliśmy

Film o badaniach etnograficznych. Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie. „Zrobiliśmy film o naszych badaniach, które są podstawą do etnograficznych opisów świata. A także o tym, że każdy może spojrzeć etnograficznie wokół siebie. Zresztą potrzebujemy etnografii bardziej, niż sądzimy. W każdym razie owe 3 minuty animacji mają Was o tym przekonać.”

Wywiad z Magdaleną Sroką, zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta

W najnowszym Karnecie ukazał się wywiad z Magdaleną Sroką, zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta na temat sytuacji kultury w mieście. Można w nim znaleźć zarówno relację z działań w 2011 roku, jak i plany miasta na rok obecny: Nie mamy wyjścia, trzeba ciąć wydatki. Widzę tylko jedną możliwość: musimy przeformatować dotychczasowe

MIK poleca: Seminarium o badaniach kultury z udziałem Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Polecamy Państwa uwadze kolejne seminarium z cyklu „Kultura i Rozwój” organizowane przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie 12 stycznia 2012 roku pt. Przyszłość kultury, przyszłość polityki kulturalnej. Uczestnicy będą szukać odpowiedzi na dwa pytania: Jaka będzie przyszłość kultury? Jaka w odniesieniu do wyzwań przyszłości powinna być polityka kulturalna państwa? Prognozowanie jest ryzykowne, co nie oznacza,

Zadaniowy budżet Polski 2012: kultura i dziedzictwo narodowe

Centrum Cyfrowe od dwóch lat przygotowuje przyjazną wizualizację zadaniowego budżetu Polski wraz z klarownym wyjaśnieniem jego struktury. Polecamy odwiedziny strony Otwarty Budżet. Wśród dwudziestu dwóch funkcji państwa polskiego funkcja 9 opisuje rolę i wydatki państwa w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego: 2011 2012 Na cel ten w 2011 roku zostało wydane 1,317 miliarda złotych, a

Małopolski Regionalny Program Operacyjny. Inwestycje w sektorze kultury

W opublikowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego raporcie pt. „Województwo Małopolskie 2011” można znaleźć podsumowanie działań zrealizowanych w sektorze kultury w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2010. Inwestycje w kulturę w ramach MRPO wyniosły w sumie 1,7 mld złotych (dofinansowanie UE: 821,5 mln złotych). Na 688 projektów realizowanych w 2010 roku w Małopolsce

Krakowskie Biuro Festiwalowe. 32-14=18

Dziś wiele osób w Małopolsce uważnie śledziło posiedzenie Rady Miejskiej Krakowa. Miało się odbyć ostateczne głosowanie nad budżetem Krakowa na 2012 rok. Kolejne artykuły przynosiły informacje o przesunięciach, oszczędnościach, poprawkach, a fora internetowe okupowane były przez „przeciwników i zwolenników”. Najgorętszą informacją była kwestia dotacji miasta dla Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Ogłoszono nabór do Mecenatu Małopolski 2012

Małopolski samorząd ogłosił konkurs „Mecenat Małopolski” skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Oferty można składać do 23 stycznia. Regulamin (w tym informacje o tym, kto może ubiegać się o dotację), formularz wniosku oraz inne dokumenty można znaleźć tutaj. Do rozdysponowania są 2 mln złotych.

Ranking bibliotek. Wyniki dla Małopolski

Redakcja „Rzeczpospolitej” we współpracy z Instytutem Książki przygotowała ranking bibliotek w gminach, które mają mniej niż 15 tys. mieszkańców. Ranking powstał w oparciu o wyniki ankiet rozesłanych do wszystkich publicznych bibliotek w takich gminach, odpowiedziało ponad 600 placówek z 2 300 wszystkich zaproszonych do udziału. Metodę przyznawania punktów opracowała kapituła rankingu w składzie: Grzegorz Gauden

Inkubatory kultury

W Szczecińskim Inkubatorze Kultury, 24-25 listopada odbyło się ogólnopolskie spotkanie instytucji oraz organizacji, które działają w obszarze inkubowania kultury. Ogólnopolski Zjazd Inkubatorów Kultury miał charakter roboczy, służył poznaniu wzajemnych działań oraz dyskusji o współpracy tego typu placówek w przyszłości. Relacja ze spotkania dostępna jest na stronie szczecińskiego inkubatora. W trakcie rozmów zastanawiano się, czy wszystkie

MIK jako instytucja przyjazna wolontariuszom

Małopolski Instytut Kultury został uznany za instytucję przyjazną wolontariuszom w ramach programu Dobry Wolontariat. Obecnie mamy przyjemność zaprezentować Państwu dokument „DOBRE PRAKTYKI WOLONTARIATU: MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY” w którym opisane są działania MIK-u w zakresie wolontariatu. Opracowanie zostało przygotowane przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Kultura ludowa w Małopolsce. Projekty dofinansowane przez MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku ramach Programów Ministra przeprowadziło m. in. konkurs grantowy Kultura Ludowa. Wśród 80 rozpatrzonych pozytywnie wniosków 17 pochodziło z Małopolski (ponad 21%). Wśród dofinansowanych zadań znalazły się zarówno działania o wieloletniej tradycji i ustalonej renomie (tu głownie festiwale i przeglądy sztuki ludowej) jak i działania nowe, związane np. z digitalizacją, etnodizajnem, rozwojem przedsiębiorczości w oparciu o rzemiosło ludowe.

VI Kongres Obywatelski o kompetencjach, edukacji pozaszkolnej i nieformalnej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami z VI Kongresu Obywatelskiego, który odbył się w Warszawie 5 listopada pod hasłem JAKI ROZWÓJ, JAKA EDUKACJA W XXI WIEKU? – WIELKIE PRZEWARTOŚCIOWANIE. Jednym z wiodących tematów tego spotkania był problem uczenia kompetencji oraz znaczenia edukacji nieformalnej dla rozwoju Polski. Instytucje kultury, w tym domy kultury oraz biblioteki,

Nowe brzmienie ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej

W Internetowym Systemie Aktów Prawnych jest już dostępny ujednolicony tekst ustawy o prowadzaniu i organizowaniu działalności kulturalnej po zmianach wprowadzonych w obecnym roku. Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i zmianami dotychczasowych przepisów. Przedstawiamy też krótka historię nowelizacji ustawy od Kongresu Kultury Polskiej do momentu przyjęcia ustawy przez Sejm.

Nowa publikacja. Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu

Prezentujemy Państwu publikację Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu, powstałą w ramach zamykanego obecnie projektu „Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze”. Gorąco zapraszamy do lektury i dyskusji wszystkie osoby zainteresowane badaniami sektora kultury, a w szczególności uczestnictwa w kulturze oraz zarządzania instytucjami tego sektora. Zapraszamy również

Małopolska 2020. Debata o przyszłości regionu

Dziennik Polski wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przygotował cykl artykułów prezentujących nową Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020. Pełny zapis debaty znajduje się na stronie malopolskie.pl. Poniżej prezentujemy teksty odnoszące się do kwestii rozwoju przemysłów czasu wolnego oraz rozwoju ruchu pielgrzymkowego. Witold Latusek, członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Leszek Zegzda, przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa

Współpraca międzynarodowa MIK w 2011 roku

Zapraszamy do zapoznania się zestawieniem działań Małopolskiego Instytutu Kultury w obszarze współpracy międzynarodowej. Organizacja Dni Małopolski w Brukseli, rozwój zarządzania strategicznego w instytucjach kultury w oparciu o doświadczenia norweskie, promocja czasopisma Autoportret na Europejskim Kongresie Kultury to przykłady działań MIK-u w tym zakresie.

Kolejne plany rozwoju instytucji kultury

Wraz z końcem roku gotowe będą dwa kolejne plany rozwoju instytucji kultury, z którymi współpracujemy w ramach programu „Zdziałaj dla siebie” prowadząc warsztaty „Myśleć strategicznie”. Są to: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Nowotarski MOK kieruje swoją ofertę nie tylko do mieszkańców miasta ale i do mieszkańców i gości

Odbiorcy muzeów w Małopolsce. Coraz lepsza frekwencja w Krakowie, słabiej w Małopolsce

W Małopolsce znajduje się 115 muzeów (dane GUS za 2010 rok). Pod tym względem nasz region znajduje się na pierwszym miejscu w kraju (wspólnie z Mazowszem). Placówek o charakterze muzealnym, nie będących samorządowymi instytucjami kultury bądź niewpisanych do rejestru muzeów, jest znacznie więcej. Poniższa mapa prezentuje zidentyfikowane instytucje o charakterze muzeów. [field name=multimedia] Na podstawie

Małopolska skuteczna w sięganiu po środki z mecenatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało raport z ewaluacji programu Wydarzenia Artystyczne w 2010 roku. Jest on dostępny na stronie Platforma Kultury. Ewaluacji został poddany sam program (proces wdrażania) oraz otrzymane rezultaty w ramach Priorytetów Muzyka, Teatr i Taniec, Sztuki wizualne. Sam raport jest również dobrym przykładem prowadzenia ewaluacji programów o charakterze konkursów grantowych. W

Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego. Raport końcowy projektu

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to jedno z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski. Powstały z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, a realizowane są przez Małopolski Instytut Kultury. Co roku, podczas dwóch majowych dni, można nieodpłatnie zwiedzać wybrane obiekty, korzystając z materiałów przygotowanych specjalnie w tym celu, a także poznawać przeszłość i tradycje regionu,

Aktywność kulturowa młodzieży w małych miejscowościach oraz na wsi

Poniższy artykuł w całości został opracowany na podstawie raportu z badań „Młodzież na wsi”, przygotowanego przez Agnieszkę Strzemińską i Marię Wiśnicką. Publikacja powstała w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Wszystkie cytaty pochodzą z raportu. Metodologią i próba zdefiniowania „młodzieży wiejskiej” Podstawowym założeniem przeprowadzonego badania była próba odpowiedzenia na pytania dotyczące działań, aspiracji, możliwości młodych

Miasto kultury czy miasto kulturalne? Kultura jako płaszczyzna mobilizacji społecznej i obywatelskiej w polskich metropoliach. Relacja video

W Bydgoszczy 25 listopada 2011 roku odbyło się seminarium „Miasto kultury czy miasto kulturalne? Kultura jako płaszczyzna mobilizacji społecznej i obywatelskiej w polskich metropoliach” w ramach cyklu „Kultura i rozwój” (jest to wspólna inicjatywa Narodowego Centrum Kultury i Collegium Civitas pod patronatem medialnym Polityki). Starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, Bydgoski Kongres Kultury, łódzki Regionalny

Nowa publikacja MIK o zarządzaniu i uczestnictwie w kulturze

Prace nad książką „Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu” dobiegają końca. Niebawem będzie ona dostępna jako publikacja elektroniczna na stronie Małopolskiego Instytutu Kultury. Książka oprócz prezentacji wyników badań konkretnych instytucji oraz skupionych wokół nich niewielkich grup uczestników kultury, przybliża idee oraz praktyczne rozwiązania związane z wdrażaniem zarządzania partycypacyjnego. Jest też próbą

MIK poleca: PROARTE – sztuka przedsiębiorcza

Polecamy konferencję pt. PROARTE – sztuka przedsiębiorcza, która odbędzie się w ramach III Dni Kariery Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 28-29 listopada 2011 roku. Uczestnicy spotkania będą szukali odpowiedzi na następujące pytania: Czym jest komercjalizacji sztuki? Gdzie znajduje się granica pomiędzy sztuką a biznesem? Jakie są związki sztuki ze światem biznesu we

Czy likwidować młodzieżowe domy kultury?

W Krakowie rozwija się obecnie dyskusja o reformie finansów miasta (czyli o również o formach organizacji działań miasta w zakresie ich efektywności i skuteczności). Jednym z wiodących tematów jest reforma lub mówiąc inaczej likwidacja młodzieżowych domów kultury (miasto Kraków posiada 11 takich instytucji). Młodzieżowe domy kultury to relikty przeszłości. Trzeba się ich pozbyć – dyskusję

Program Biblioteka Plus. Brak chętnych do udziału?

W Gazecie Wyborczej ukazał się tekst Romana Pawłowskiego pt. Biblioteki na minusie. Artykuł jest podsumowaniem dotychczasowych efektów programu Biblioteka Plus, wchodzącego w skład Wieloletniego Programu Rządowego Kultura Plus: Ogłoszony w 2008 roku program Biblioteka+ miał na wzór skandynawski przekształcić biblioteki publiczne w małych miejscowościach w nowoczesne centra kultury, w których można nie tylko wypożyczyć książkę,

Organizacje pozarządowe w obszarze kultury

Baza portalu ngo.pl wskazuje, że w Małopolsce 1276 organizacji pozarządowych prowadzi swoją działalność w obszarze kultury i sztuki (połowa z nich 658 znajduje się w Krakowie). Ich działalność jest bardzo różnorodna, jednak bardzo trudno ją opisać z powodu braku badań poświęconych organizacjom pozarządowym działającym w obszarze kultury (polecić można dwa badania na temat całego sektora

Działania Samorządu Małopolski w zakresie kultury w 2012 roku

Na podstawie projektu budżetu województwa małopolskiego opracowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego i skierowanego do sejmiku można wskazać, jakie działania będą realizowane przez region w zakresie kultury w 2012 roku. Jest kilka ciekawych nowości, jak i plany kontynuacji dotychczasowych działań. Pod względem finansowym budżet na kulturę wygląda lepiej niż roku obecnym. W 2012 roku wydatki planowane

Kultura w procesie zmiany. Dwa przykłady z województwa śląskiego

Już niedługo 25 listopada w Bydgoszczy odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Kultura i Rozwój pt. Miasto kultury czy miasto kulturalne? Kultura jako płaszczyzna mobilizacji społecznej i obywatelskiej w polskich metropoliach. Będzie to okazja do debaty na temat zmian zachodzących w kulturze po pływem działań ruchu Obywatele Kultury czy też udziału polskich metropolii w konkursie

Wesela 21 w Dużym Formacie

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Magdą Zych, koordynatorką projektu badawczego Wesela 21, prowadzonego przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie. W wywiadzie wiele ciekawych informacji o współczesnych zwyczajach weselnych Polaków.

Nowe Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach oficjalnie zaingurował działalność Regionalnego Obserwatorium Kultury. Cele funkcjonowania tego obserwatorium zostały określone następująco: zapewnienie dostępu do danych i analiza sektora kultury województwa śląskiego, publikowanie informacji dla sektora kultury i kreatywnego, ngo, również nt. szkoleń i warsztatów, promocja żródeł finansowania projektów kulturalnych i dobrych praktyk sektora kultury, doradztwo projektowe, inicjowanie i

Małopolskie Studia Regionalne. Kultura. Przestrzeń rozwoju

Polecamy Państwa uwadze najnowszy numer Małopolskich Studiów Regionalnych poświęcony kulturze jako przestrzeni rozwoju. Artykuły zawarte w publikacji są w dużej części rozwinięciem rozmów prowadzonych w ramach konferencji Kultura i dziedzictwo kulturowe w rozwoju regionu. W kulturę warto inwestować i wspierać jej rozwój. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, materia kultury nie ma charakteru płynnego. Inwestycje

Województwo Małapolskie. Budżet 2012 i kultura

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa na konferencji prasowej przedstawił ogólne założenia budżetu województwa na 2012 rok. W tym również w obszarze kultury: W obszarze kultury marszałek Marek Sowa wspomniał o przewidzianym zakończeniu budowy Cricoteki (kwota przeznaczona tym budżecie to 5,8 mln zł) oraz renowacji Teatru im. Juliusza Słowackiego – 5,8 mln zł. Również w przyszłym

Sprawozdanie z realizacji projektu Dni Małopolski w Brukseli

Małopolski Instytut Kultury już po raz drugi był realizatorem Małopolskich Dni w Brukseli. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji tego projektu.

Konferencja 2.01.11 Przemysły Kreatywne – pierwsza filmowa relacja

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej przygotowanej przez TV Małopolska z konferencji 2.01.11 Przemysły Kreatywne. [field name=multimedia] Celem konferencji organizowanej przez Samorząd Województwa Małopolskiego jest popularyzacja tematyki związanej ze współczesnym wzornictwem oraz projektowaniem z myślą o nowych technologiach. W Muzeum Inżynierii Miejskiej odbywają się debaty, prezentacje i pokazy skierowane m.in. do projektantów, instytucji związanych z przemysłami

Kultura innowacji, kapitał społeczny, obywatele dla zmiany, kreatywna przedsiębiorczość

Cztery formuły – jak w tytule – mogą definiować zawartość Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Prace nad jej projektem dobiegły końca, na stronie MKiDN jest już umieszczona ostateczna wersja tego dokumentu (jak i diagnoza, w oparciu o którą przygotowano ten dokument oraz raport z konsultacji społecznych). Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego zbudowana jest w oparciu o następujące

Badania elit kultury w Szczecinie

Artykuł w całości został opracowany na podstawie raportu z badań autorstwa Magdaleny Fiternickiej-Gorzko, Marka Gorzko pod tytułem „Dwie strony arrasu i Willa Lentza: Środowiskowe sposoby postrzegania obszaru kultury w Szczecinie”. Cel badania i metodologia Przedmiotem badania była analiza obrazu szczecińskiej kultury posiadanego przez osoby, które ową kulturą się zajmują, które mają na nią wpływ. Autorzy

Strategia rozwoju Małopolski a obszar funkcjonalny kultury

26 września 2011 r. Sejmik przyjął Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości”. Według tej strategii kultura odgrywa niezwykle istotną rolę w rozwoju regionu. Jak pole kultury zostało zdefiniowane strategicznie w tym dokumencie? Strategie rozwoju mają dość specyficzną budowę, definiują zadania rozwojowe w kontekście potencjałów rozwoju, które należy wzmacniać oraz barier

Kolejne Forum Kraków o klubokawiarniach

Uczestnicy Forum Kraków spotkają się na kolejnym (już dziesiątym) seminarium w siedzibie MIK, w dniach 28-29 listopada. Tym razem przyjrzymy się fenomenowi klubokawiarni, ich roli w kształtowaniu sektora usług kulturalnych, ich relacji do domów kultury (razem czy osobno?) oraz ich współpracy z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu udział potwierdzili Grzegorz Lewandowski, właściciel klubokawiarni Chłodna 25 w

Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości. Raport ewaluacyjny

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem Ewaluacja Projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”, opracowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Małopolski Instytut Kultury uczestniczył w tym projekcie będąc odpowiedzialnym za przygotowanie publikacji o zarządzaniu strategicznym instytucjami kultury oraz realizację konferencji podsumowującej całość przedsięwzięcia.

Inwestycje infrastrukturalne w instytucjach kultury Województwa Małopolskiego a rozwój ich programów

Instytucje kultury Województwa Małopolskiego intensywnie rozwijają stan swojego posiadania, remontują obiekty, unowocześniają wyposażenie, jak również budują nowe przestrzenie kultury. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą środków europejskich rozdysponowywanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Rok 2007 (start obecnie realizowanego 7-letniego budżetu UE) był początkiem tego boomu inwestycyjnego. Przegląd inwestycji uzmysławia rozmach zmian, które zachodzą

Nowe muzeum turystyki górskiej na Markowych Szczawinach

Polecamy wizytę w odnowionym Muzeum Turystyki Górskiej na Markowych Szczawinach. Najstarszy ośrodek muzealny – pośród sześciu założonych przy schroniskach górskich PTTK – otrzymał nową ekspozycję w większym budynku (muzeum przeniosło się z dawnej szopy gospodarczej do dawnej goprówki).

Program Obserwatorium Kultury. Nowy nabór

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków do programu Obserwatorium Kultury (poprzednie dwie edycje naborów koordynowało Narodowe Centrum Kultury). Wnioski należy zgłaszać do 30 listopada (I termin naboru) oraz do 31 marca 2012 (II termin naboru), jednak ministerstwo zastrzega, że II termin może zostać odwołany w sytuacji wyczerpania środków finansowych. Do rozdysponowania jest około

Raport Młodzi 2011 i uczestnictwo w kulturze

Raport Młodzi 2011 opracowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów jest efektem działań strategicznych rządu, których celem jest wypracowanie polityk rozwoju Polski w oparciu o multidyscyplinarne analizy najistotniejszych obszarów-wyzwań, które powinny zostać ujęte w planowaniu strategicznym. Sytuacja młodzieży (w zakresie aspiracji i stylu życia, postaw, edukacji, sytuacji na rynku pracy, aktywności społecznej) to jedna

Projekt Słowa w sieci nagrodzony

Jest nam bardzo miło poinformować, że projekt Słowa w sieci zrealizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie (Filia nr 6 w Płazie) został nagrodzony w ramach Konkursu „Pochwal się” organizowanego przez Program Rozwoju Bibliotek. Słowa w sieci, czyli księga multimedialna Płazy, to autoportret mieszkańców tej wsi. Dobre autoportrety nie od razu i nie wszystkim ujawniają

Regionalne ośrodki kultury. IX spotkanie Forum Kraków

Dziewiąte spotkanie Forum Kraków poświęcone było regionalnym ośrodkom kultury – instytucjom prowadzonym przez samorządy regionalne, działającym tak w obszarze animacji kultury (edukacja kulturalna, kreowanie wydarzeń kulturalnych, itp.), jak i w obszarze zarządzania kulturą (polityki rozwoju kultury; edukacja kadr kultury, rozwój instytucjonalny, itp.). Większość ROK-ów funkcjonujących dzisiaj to spadkobiercy wojewódzkich domów kultury bądź innych centrów kultury

Gdzie kultura? Na kongresie!

W 2009 roku w Krakowie odbył się Kongres Kultury Polskiej – w zamierzeniu jego organizatorów miał on opowiedzieć o nowej wizji kultury: uspołecznionej i obywatelskiej, cyfrowej, budującej kapitał społeczny, otwartej na przedsiębiorczość. Choć główny medialny przekaz kongresu brzmiał: „artyści” kontra „ekonomiści” to rzeczywiście stał się on miejscem narodzin wielu inicjatyw (np. Obywatele kultury, Forum Kraków)

MIK poleca: Konferencja 2.0.11.PRZEMYSŁY KREATYWNE

Zapraszamy na konferencję 2.0.11.PRZEMYSŁY KREATYWNE organizowaną przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Odbędzie się ona w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie 7-8 listopada 2011 roku. Podstawowym celem konferencji jest popularyzacja problematyki związanej z dizajnem. Spotkanie to okazja do stworzenia przestrzeni umożliwiającej nawiązanie kontaktów pomiędzy projektantami a ewentualnymi zleceniodawcami i zaprezentowania

MIK poleca: Konferencja Kultura polskich miast i wsi w świetle badań jakościowych

Polecamy Państwa uwadze konferencję pt. Kultura polskich miast i wsi w świetle badań jakościowych. Odbędzie się ona w Warszawie 13 października 2011 roku. Organizatorami są Narodowe Centrum Kultury, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Instytut Badań Przestrzeni Publicznej. Na konferencji zostaną zaprezentowane wyniki dwóch projektów badawczych zrealizowanych w ramach programu Obserwatorium Kultury: Kultura miejska w

Forum Kultury o regionalnych ośrodkach kultury

Już w przyszły poniedziałek rozpocznie się kolejne dwudniowe spotkanie Forum Kraków. Głównym tematem będą regionalne ośrodki kultury. Jaką funkcję pełnią w kontekście rozwoju kultury w regionach? Jak współpracują z innymi podmiotami kultury w regionie? Czy i jak powinny się zmieniać? Regionalne ośrodki kultury to w przeważającej większości byłe wojewódzkie domy kultury. Po reformie administracyjnej w

Niebyłe Europejskie Stolice Kultury

Wrocław w 2016 roku będzie Europejską Stolicą Kultury. Dla innych miast w Polsce starających o ten tytuł, udział w konkursie stał się katalizatorem istotnych zmian w obszarze zarządzania kulturą. Przez miasta te przetoczyła się dyskusja o roli kultury w rozwoju, o stanie kultury: instytucjonalnej i obywatelskiej, o strategiach zarządzania sektorem kultury w mieście. Po zakończeniu

Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej

Polecamy Państwa uwadze publikację Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej wydaną w ramach projektu Decydujmy razem przez Instytut Spraw Publicznych. Partycypacja – jako wyróżniony aspekt ustroju politycznego i zarazem problem – pojawia się wraz z nowoczesną demokracją, a nabiera znaczenia na tle współczesnego kryzysu uczestnictwa w polityce i deficytu demokracji w procesach

Poprawki do ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej (jednak) są.

31 sierpnia 2011 Sejm głosował nad poprawkami senatu – część odrzucając, a część przyjmując – tym samym została znowelizowana ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej. Kontrowersyjne przepisy o umowach sezonowych dla artystów nie zostały wprowadzone do ustawy. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta. Związek Artystów Scen Polskich już zwrócił się do Prezydenta z apelem o jej

Kto w Małopolsce bada i analizuje kulturę?

Tekst został opracowany przez Natalię Dużyk, wolontariuszkę MIK w projekcie Małopolskie Obserwatorium Kultury. Serdecznie dziękujemy za interesujące opracowanie tematu. Badania kultury czy sektora kultury? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Z trzech głównych powodów. Po pierwsze nie można klarownie oddzielić badań kulturowych i społecznych (z definicji zajmujących się szeroko pojętą kulturą i społeczeństwem) od

Zbiornik Kultury – wywiad z Joanną Orlik i Mateuszem Okońskim

Polecamy wywiad z Joanną Orlik, dyrektorem Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Mateuszem Okońskim, kierownikiem artystycznym galerii Zbiornik Kultury. Wywiad ukazał się w Obiegu wydawanym przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Zbiornik Kultury to wspólna inicjatywa Małopolskiego Instytutu Kultury oraz niezależnej grupy artystów i kuratorów z Krakowa. Jest to kontynuacja działań artystycznych rozpoczętych wspólnie przez

Badania jakości usług w sferze kultury

Polecamy artykuł Noemi Gryczko pt. „Badania jakości usług w sferze kultury” opublikowany w książce „Badania jakości usług publicznych w samorządzie lokalnym” wydanej przez Związek Miast Polskich w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych”. W opracowaniu można znaleźć informacje o tym, jak: sensownie i rzetelnie potraktować w lokalnych badaniach odbiorcę –

Diagnoza stanu kultury w województwie małopolskim

Instytut Badań Strukturalnych od 30 czerwca 2011 roku realizuje badania pt. Diagnoza stanu kultury w województwie małopolskim na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Głównym celem badania jest opracowanie wytycznych dla kierunków rozwoju kultury w regionie (regionalnej polityki kulturalnej) w perspektywie do 2020 roku: zdefiniowanie zasobów, propozycja priorytetów, głównych kierunków i celów oraz narzędzi ich realizacji

Nowelizacji ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej (chyba) nie będzie

19 sierpnia 2011 roku sejm miał przyjąć nowelizację ustawy o działalności kulturalnej. Sejm wstrzymał jednak pracę nad tą ustawą i skierował ją z powrotem do komisji sejmowej celem opracowania „dodatkowych ekspertyz” związanych z prawem pracy (wiele zastrzeżeń budziły proponowane przepisy związane z kontraktami pracowniczymi w instytucjach artystycznych). W obecnej kadencji głosowania nad tą ustawą raczej

Chłopska Szkoła Biznesu. Raport ewaluacyjny

Przestawiamy raport ewaluacyjny dotyczący projektu edukacyjnego Chłopska Szkoła Biznesu. Badania ewaluacyjne przedstawione w tym raporcie dotyczyły opinii użytkowników gry planszowej na temat jej użyteczności i przydatności w edukacji o przedsiębiorczości. Więcej o projekcie CSB można przeczytać na stronie projektu. Raport opracowany został przez trójkę studentów: Annę Maj, Katarzynę Stożek oraz Szymona Szemika, studentów socjologii na

Blaski i cienie wdrażania planu rozwoju ośrodka kultury

O wdrażaniu Planu Rozwoju Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta na lata 2009–2014 pisze dyrektorka Ośrodka, Małgorzata Jezutek: Planowanie strategiczne w organizacji nie musi być szczególnie sformalizowane, ani opierać się wyłącznie na metodach ilościowych. Ważne jest wykorzystanie doświadczeń pracowników w dyskusji nad możliwościami rozwoju firmy. W tym kontekście planowanie strategiczne z udziałem pracowników można traktować jako proces

Forum Kraków – VII i VIII spotkanie

Dwa ostatnie spotkania Forum Kraków miały charakter roboczy i w większości poświęcone były kwestii rozwoju forum jako ogólnopolskiej sieci instytucji (organizacji) animacji kultury. Siódme spotkanie odbyło się 21-22 marca, a ósme 20-21 czerwca 2011 roku. Sieć instytucji i organizacji animacji kultury – po co? Obecnie niezwykle istotne jest kształtowanie polityk kultury, zarówno na poziomie lokalnym,

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego – wywiad z Moniką Smoleń z MKiDN-u

Polecamy wywiad z Moniką Smoleń, Podsekretarzem Stanu w MKiDN, osobą odpowiedzialną za przygotowanie narodowej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Z wywiadu można dowiedzieć się, na jakim etapie są obecnie prace nad strategią oraz co kryje się za szerokim pojęciem kapitału społecznego w kontekście rozwoju kultury. Ciekawym wątkiem rozmowy jest rozwój instytucji kultury: Przez długi czas patrzyliśmy

Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze – rozpoczyna się nowy projekt badawczy MIK-u

Rozpoczęły się przygotowania do realizacji badań terenowych projektu badawczego Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze realizowanego w ramach Małopolskiego Obserwatorium Kultury. Dziś w MIK-u odbyło się pierwsze spotkanie zespołu badawczego. W lipcu zespół badawczy rozpocznie badania terenowe w Małopolsce. Opis założeń projektu można znaleźć tutaj. Projekt badawczy realizowany jest ze

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury

Jest już dostępna publikacja Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury. Książka została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w ramach projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości (koordynatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego). Redaktorem merytorycznym publikacji jest Martyna Śliwa, autorami są między innymi prof. Marek Krajewski, prof. Jan Hartman

18 strategii rozwoju wojewódzkich bibliotek publicznych w Polsce

W ramach projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości powstały strategie rozwoju wszystkich regionalnych bibliotek publicznych w Polsce. Teksty dokumentów są dostępne na stronie Programu Rozwoju Bibliotek. Strategie powstawały podczas spotkań warsztatowych zorganizowanych dla zespołów bibliotek wojewódzkich. Na ich treść miały także wpływ działania projektowe zakładające wymianę międzyinstytucjonalną oraz wymianę dobrych praktyk przez

Strategies for Culture. Culture for Development. Strategic Management of a Cultural Institution

The articles in this handbook focus on strategic management practices in Polish cultural institutions. The majority of the texts in the handbook are written by management practitioners, persons who hold official positions of organizational strategists. What are their successes and what problems do they encounter in their daily ‘strategisation’? What is their recipe for effective

Prezentacja projektu badawczego MIK-u na Samorządowym Forum Kultury w Zamościu

Na Samorządowym Forum Kultury w Zamościu MIK zaprezentował efekty projektu badawczego Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury zrealizowanego w Małopolsce w 2010 roku. Organizatorem spotkania był Związek Miast Polskich. Uczestniczyli w nim prezydenci i burmistrzowie miast polskich oraz pracownicy samorządów miejskich zajmujący się zarządzaniem kulturą. Prezentację można zobaczyć poniżej. Samorządowe Forum Kultury

Wystawa Powiązania (MDDK). Wyniki sondażu ankietowego

Interaktywna wystawa promująca dziedzictwo regionu została prezentowana w Krakowie przed tegorocznym „weekendem z zabytkami” MDDK i stanowiła zapowiedź/wstęp do udziału w XIII edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wystawa została zaprojektowana w formie instalacji artystycznej, w ciekawej bryle rzeźbiarskiej, nawiązującej do regionalnych tradycji rzemieślniczych. Celem wystawy jest promocja małopolskiego dziedzictwa w nowoczesnej, dizajnerskiej formule – ukazującej

Twarze Małopolski (MDDK). Raport ewaluacyjny

Przedstawiamy raport ewaluacyjny projektu Twarze Małopolski. Dni Dziedzictwa Kulturowego przygotowany w oparciu o sondaż ankietowy przyprowadzony z uczestnikami wydarzenia. Twarze Małopolski (MDDK). Raport Ewaluacyjny Kwestionariusz ankiety Ankieta Twarze Małopolski XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego

Plany rozwoju instytucji kultury w programie „Dom Kultury Plus”

W ramach programu Dom Kultury Plus, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury, zakończył się cykl szkoleń, których celem było przygotowanie uczestniczących w programie domów kultury (50 instytucji z całej Polski) do samodzielnego tworzenia planów rozwoju. Model lokalnego centrum kultury, proponowany przez NCK i realizatora szkoleń – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – zakłada planowanie misji i

Nagroda Unii Europejskiej „Europa Nostra 2011” dla Szymona Modrzejewskiego

Photo: Ruben Renaud Stowarzyszenie „Magurycz” i Małopolski Instytut Kultury mają przyjemność poinformować, że Szymon Modrzejewski, od ponad dwudziestu lat działający na rzecz zachowania cmentarzy różnych wyznań w Europie Środkowej, otrzymał prestiżową nagrodę Unii Europejskiej Europa Nostra 2011, w kategorii „dziedzictwo kulturowe”. Niewątpliwie jest to wielkie wydarzenie, chcielibyśmy, aby zostało ono zauważone i docenione również w

Relacja z warsztatów „Myśleć strategicznie”

11 i 18 maja 2011 roku w ramach programu „Zadziałaj dla siebie” odbyły się warsztaty z zespołem pracowników Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Nowej Hucie poświęcone tworzeniu planu rozwoju tej instytucji. W ramach warsztatów przeprowadzona została analiza potencjału Ośrodka oraz jego otoczenia, między innymi z wykorzystaniem analizy SWOT (silnych i słabych stron instytucji

Planowanie rozwoju w lokalnych instytucjach kultury. Planować czy nie planować?

Plan rozwoju instytucji, zwany też strategią rozwoju, możemy uzyskać na różne sposoby:  można go zamówić w firmie świadczącej tego rodzaju usługi, może ją napisać dyrektor (samodzielnie lub we współpracy z kadrą zarządzającą), można też ułożyć plan rozwoju partycypacyjnie – czyli  z udziałem całego zespołu.  Ten ostatni sposób ma wiele zalet ale też przysparza pewnych trudności.

Samorząd Małopolski: cele rozwoju kultury oraz działania zrealizowane w latach 2007-2010

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W LATACH 2007–2010, opracowanym przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM. Można w nim znaleźć informacje o finansowaniu kultury, inwestycjach infrastrukturalnych, najważniejszych projektach kulturalnych realizowanych przez samorząd regionalny oraz regionalne instytucje kultury we wskazanych w tytule latach.

Zadaniowy budżet Polski 2011: kultura i dziedzictwo narodowe

Według przyjętych planów rządu od 2013 roku budżet kraju będzie opracowywany w systemie zadaniowym. Jednak już w tym roku został przygotowany pilotażowo budżet zadaniowy na rok 2011, który w ciekawy sposób wskazuje, jakie państwo wyznacza sobie funkcje/zadania oraz jak zamierza je finansować. Budżet kraju jest niezmiernie skomplikowaną ustawą. Bez zaawansowanej wiedzy ekonomicznej i mnóstwa czasu

Jak stworzyć strategię instytucji kultury i przetrwać

Tekst powstał w oparciu o publikację „Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury” opracowaną przez MIK w ramach projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” koordynowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 1. Strategia nie jest wyłącznie planem, jest procesem zarządzania strategicznego w oparciu o drogowskaz w postaci planu strategicznego. 2.

Konsultacje projektu Kodeksu Sponsoringu Kultury

Narodowe Centrum Kultury oraz PKPP Lewiatan zapraszają do zgłaszania uwag do projektu Kodeksu Sponsoringu Kultury. Ostatni etap konsultacji potrwa do końca maja br. Projekt Kodeksu Sponsoringu Kultury od początku powstawał w wyniku konsultacji ze środowiskami, dla których będzie przeznaczony. W kwietniu odbyło się spotkanie blisko sześćdziesięciu przedstawicieli kultury i biznesu, które zamknęło pierwszy etap prac

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego a lokalne sceny kultury

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to nie tylko przedsięwzięcie MIK-u i Samorządu Małopolski, to przede wszystkim poruszenie na lokalnych scenach kultury oraz współpraca wielu aktorów kultury z Małopolski, której celem jest stworzenie interesującej imprezy poświęconej dziedzictwu kultury (a właściwie dwunastu imprez, bo tyle miejsc bierze udział w tegorocznych Dniach).

Spotkanie ewaluacyjne z wolontariuszami MDDK

Spotkanie było podsumowaniem trzymiesięcznej współpracy z wolontariuszami w ramach projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wolontariusze wspólnie z koordynatorami projektu omawiali realizację programu podczas wydarzenia 14 i 15 maja 2011 roku. Wnioski ze spotkania posłużą lepszemu przygotowaniu kolejnych Dni Dziedzictwa oraz rozwojowi wolontariatu w MIK-u W projekcie Twarze Małopolski wzięło udział 61 wolontariuszy.

Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze. Nowy projekt badawczy MIK-u

Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant na zrealizowanie projektu badawczego Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze w ramach programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury. Nasz projekt otrzymał najwyższą liczbę punktów za ocenę merytoryczną ze wszystkich zgłoszonych do udziału w konkursie. Projekt będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w

Kongres Obywateli Kultury

Kongres organizowany jest w Warszawie przez ruch społeczny Obywatele Kultury. W różnych punktach miasta odbędą się panele tematyczne, warsztaty oraz spotkania przygotowane przez osoby i organizacje popierające idee ruchu. Łączność z Obywatelami Kultury i wydarzeniami towarzyszącymi w całej Polsce postaramy się utrzymać za pomocą bezpośrednich transmisji w Internecie. Zapraszamy do śledzenia wydarzenia! Tu więcej o

W maju ukaże się drukiem publikacja Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju

Publikacja Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury została przygotowana przez Małopolski Instytut Kultury w ramach projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości koordynowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Redaktorem publikacji jest dr Martyna Śliwa z Newcastle University. Książka będzie dostępna również w formacie PDF na stronie Małopolskiego Obserwatorium Kultury

Na wsi bez wsi – ukazał się raport o kulturze na prowincji

Oczekując na przesłanie raportu o kulturze wiejskiej: „Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie” pod red. Izabelli Bukraby-Rylskiej i Wojciecha Burszty opublikowanego przez Narodowe Centrum Kultury warto przypomnieć sobie klasyczny tekst „Kres kultury chłopskiej” Wiesława Myśliwskiego. Może on być dobrym wprowadzeniem do raportu, który obecnie się ukazuje. Publikacja jest

Powstaną założenia polityki rozwoju sektora kultury w Małopolsce

Zarząd Województwa Małopolskiego wspólnie z Departamentem Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM rozpoczyna działania związane z wytyczeniem kierunków rozwoju kultury w regionie. Na podstawie kilku dostępnych informacji można wskazać główne cele, które samorząd będzie chciał zrealizować. W jednej z uchwał Zarządu dotyczącej kwestii formalnych związanych z zatrudnieniem dyrektora regionalnej instytucji kultury można znaleźć następujący fragment:

Relacja z warsztatów w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu

14 kwietnia 2011 roku w Nowym Targu odbyły się warsztaty pt. „Niezwykły potencjał festynu” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu. Niezwykły Potencjał Festynu Podczas spotkania przeprowadzona została analiza odbiorców, celów i formuły programowej „Jarmarku Podhalańskiego” – największego, cyklicznego wydarzenia w Nowym Targu, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach programu

Konsultacje Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego w Małopolsce

O konieczności budowania zaufania społeczeństwa do państwa, potrzebie kształcenia przez całe życie, wspieraniu mediów w pełnieniu ich roli misyjnej, współpracy pozwalającej osiągać cele w dłuższym okresie – mówili 19 kwietnia naukowcy, dziennikarze, przedstawiciele samorządu regionalnego oraz instytucji zajmujących się polityką społeczną podczas konsultacji poświęconych rządowemu projektowi Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020. Spotkanie odbyło się w

Podsumowanie konferencji Strategie dla kultury – kultura dla rozwoju

14 i 15 kwietnia 2011 roku w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, z inicjatywy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Małopolskiego Instytutu Kultury, odbyła się konferencja „Strategie dla kultury –kultura dla rozwoju”. W dwudniowej konferencji uczestniczyło 140 osób. Byli to przedstawiciele regionalnych instytucji kultury – bibliotek wojewódzkich i ośrodków kultury, eksperci zajmujący się

Ewaluacja programu Warto Pamiętać 2010

Zapraszamy do zapoznania się z raportem ewaluacyjnym programu Warto Pamiętać. Program "Warto pamiętać" – ewaluacja

Słowa w sieci. Autoportret Płazy

Słowa w sieci – księga multimedialna Płazy pokazuje nowe spojrzenie na mieszkańców tej miejscowości. Księga jest zbiorem rozmów przeprowadzonych przez mieszkańców Płazy – dokumentalistów z respondentami związanymi z Płazą. Zostało przeprowadzonych 13 rozmów i powstało 6 dokumentów nieoczywistych. 28 marca w Bibliotece w Płazie odbyło się spotkanie inaugurujące Słowa w sieci. Słowa w sieci, czyli

Praca a kultura innowacyjności. Raport Edwina Bendyka

Polecamy raport Edwina Bendyka „Przyszłość pracy. Polska, Czechy, Słowacja”. Dlaczego? Nie ulega natomiast wątpliwości,że gwarancją rozwoju gospodarczego skorelowanego z wysokim zatrudnieniem jest gospodarka o strukturze, w której dominującą pozycję zajmują sektory twórcze (innowacyjne). Sukcesy Finlandii i Szwecji w walce z bezrobociem w pierwszej połowie lat 90., niskie bezrobocie w Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii pokazują,że

Konferencja Strategie dla kultury – kultura dla rozwoju. 14-15 kwietnia, Kraków

Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy na temat planowania i wdrażania polityk kultury oraz zarządzania strategicznego instytucjami kultury. Zagadnienia poruszane podczas konferencji wiążą się z dwoma głównymi tematami: znaczeniem kultury w rozwoju (co można zyskać w wymiarze rozwoju społeczno-gospodarczego, upowszechniając aktywne uczestnictwo w kulturze), budowaniem strategii dla kultury (jak należy tworzyć plany rozwoju kultury i

Prezentacja Forum Kraków na konferencji programu Dom Kultury+

W dniach 14 i 15 maja br. odbyła się w Warszawie konferencja dla beneficjentów Programu Dom Kultury Plus realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W czasie tych dwóch dni przedstawiciele domów kultury, biorący udział w Programie, mieli okazję zapoznać się z badaniami podsumowującymi pierwszy etap szkoleń poświęconych budowaniu strategii domów kultury, poznać propozycje organizatorów dotyczące II

Małopolska kreatywna

Polecamy piąty numer czasopisma „Bliżej Brukseli” wydawanego przez Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli, poświęcony przemysłom kreatywnym.

Fotoreportaże do publikacji Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury

Zamieszczone poniżej zdjęcia instytucji kultury oraz pracowników kultury będą ilustrować publikację „Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury”. Wydanie publikacji jest modułem projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” Książka ukaże się w kwietniu 2011 roku. Fotoreportaże zostały zrealizowane w: Bytomskim Centrum Kultury „Becek”, Staszowskim Ośrodku Kultury, Bibliotece Śląskiej, Europejskim

Forum Kraków. Część VI

Forum Kraków przyjęło nowe ramy organizacyjne Forum Kraków będzie odtąd formalnym zrzeszeniem bez osobowości prawnej. Na spotkaniu został przyjęty statut, a nowo ukonstytuowane Walne Zebranie Członków Forum dokonało wyboru Zarządu Forum Kraków. W jego skład weszli: Jacek Gralczyk, Anna Michalak-Pawłowska, Joanna Orlik, Karol Ostalski, Piotr Wyrobiec. Zgodnie ze statutem celami działania Forum Kraków są: wymiana

Dofinansowanie kultury ze środków MKiDN w Małopolsce (2009)

Zapraszamy do korzystania z Obserwatorium Żywej Kultury, które jest „systemem wiedzy o polskiej kulturze, budowanym z ogólnopolskich i regionalnych baz danych, istniejących bądź stworzonych na potrzeby systemu”. W systemie tym znajduje się coraz więcej informacji. Dofinansowanie kultury ze środków MKiDN (programy ministra) w Małopolsce Opis wskaźnika: Kwoty przyznane podmiotom (instytucje kultury, organizacje, szkoły, podmioty gospodarcze),

Perspektywa Technologiczna Kraków – Małopolska 2020 Wyzwania rozwojowe

Krakowski Park Technologiczny opracował niezwykle ważny raport wskazujący (przy użyciu metody foresight) scenariusze rozwoju Małopolski w oparciu o nowe technologie i innowacje: Celem było wyłonienie 10 technologii przyszłości, które odegrają kluczową rolę przy budowaniu nowoczesnej, opartej na wiedzy i innowacjach gospodarki województwa małopolskiego, a także opracowanie planu działań wspierającego rozwój najbardziej obiecujących technologii oraz ich

Sprawozdanie merytoryczne MIK za 2010 rok

Poniżej dokument ze sprawozdaniem merytorycznym z wykonania budżetu w 2010 roku. Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK

European Culture Congress by Zygmunt Bauman

Program Kongresu (odbędzie się we wrześniu, we Wrocławiu, jako wydarzenie towarzyszące polskiej prezydencji UE) został zbudowany wokół książki profesora Zygmunta Baumana na temat stanu współczesnej kultury europejskiej i perspektyw jej rozwoju w przyszłości. Wydawnictwo, które powstaje z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowywane specjalnie z okazji Kongresu, ukaże się w Polsce (wyd. Agora) i

Pierwszy Sejmik Kultury Powiatu Tarnowskiego – relacja ze spotkania

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z I Sejmiku Kultury Powiatu Tarnowskiego, który odbył się w Żabnie, 27 stycznia 2011 roku. Inicjatorami spotkania były Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Urząd Miasta i Gminy w Żabnie oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie w porozumieniu z Narodowym Centrum Kultury. Ideę spotkania twórcy opisują następująco: Naszym zamiarem była integracja

Obserwatorium Kultury NCK – nowa strona, nowy nabór

Polecamy Państwa uwadze nową odsłonę programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury. Na uruchomionej niedawno stronie internetowej tego programu można poznać główne cele jego powołania oraz moduły, z których się składa (część z nich będzie dopiera wdrożona). Obserwatorium Kultury NCK stawia sobie za zadania: rozwijanie i wspieranie modelu podejmowania decyzji w sektorze kultury w oparciu o

Raport DNA MIASTA Uspołecznianie procesu przygotowań aplikacji konkursowych w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Raport został opracowany w ramach Programu DNA Miasta. Jest on realizowany od 2009 r. przez Fundację Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego. Głównym celem programu jest tworzenie warunków do jak najszerszego udziału mieszkańców w budowaniu polityki kulturalnej własnego miasta. Używając innowacyjnych metod włączenia obywateli w procesy podejmowania decyzji pokazujemy nowe możliwości współpracy władz, administracji i mieszkańców.

Budżet Małopolski na kulturę i dziedzictwo kulturowe

Sejmik Małopolski uchwalił budżet regionu na 2011 rok. Pisaliśmy już wcześniej o propozycjach budżetowych dotyczących kultury i budżet w stosunku do jego projektu posiada wyższą kwotę przeznaczoną na ten cel. Mecenat Małopolski otrzymał ostatecznie finansowanie w wysokości 2 mln zł (właśnie rozpoczął się pierwszy nabór). W tabeli poniżej można znaleźć informacje na temat dotacji dla

Kultura jako kapitał kłopotliwy, albo jak miasto konsumuje sztukę i co z tego wynika

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem Anny Nacher pt. „Kultura jako kapitał kłopotliwy, albo jak miasto konsumuje sztukę i co z tego wynika” Został on wydany w publikacji „Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast” (red. E. Rewers, A. Skórzyńska, Poznań 2010) będącej podsumowaniem konferencji o tym samym tytule (jej program można zobaczyć tu), zrealizowanej przez

Ocena konferencji Dom Kultury – nowe otwarcie przez jej uczestników

Poniżej zamieszczamy podsumowanie sondażu ankietowego przeprowadzonego podczas konferencji Dom Kultury – nowe otwarcie zrealizowanej w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury +. Relację z konferencji oraz pełny jej program można znaleźć tu. Ocena Konferencji Dom Kultury – nowe otwarcie Prosimy o dodatkowe komentarze i sugestie dotyczące organizacji konferencji w ramach tego programu. Państwa uwagi

Forum Kraków. Część V

Piąte spotkanie Forum Kraków było nietypowe, ponieważ miało ono miejsce w Łaźni Nowej zaraz po zakończeniu konferencji „Dom kultury – nowe otwarcie” 15 grudnia 2010 roku. Nie odbyły się prezentacje instytucji kultury, zamiast tego toczyła się gorąca dyskusja na dwa główne tematy: Co dalej z programem Dom Kultury +? Po co państwu domy kultury, czy

Sprawne zarządzanie instytucjami kultury

W nowym Zarządzie Województwa Małopolskiego za obszar kultury i dziedzictwa narodowego będzie odpowiadał Witold Latusek (zastąpi w tym zadaniu swojego poprzednika Leszka Zegzdę, który obecnie będąc radnym województwa pełni rolę przewodniczącego komisji kultury sejmiku małopolskiego). Jednym z pierwszych oficjalnych spotkań nowego członka zarządu było spotkanie z dyrektorami instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa

Kultura w ujeciu projektu budżetu Małopolski na 2011 rok

Na stronie BIP-u Województwa Małopolskiego został zamieszczony projekt uchwały budżetowej na 2011 rok. Na jego podstawie można określić ramowe plany finansowe regionu w obszarze kultury. Najciekawsze kwestie, które można uchwycić na podstawie projektu budżetu regionu przedstawiają się następująco: Ogólne wydatki na kulturę są planowane na zbliżonym poziomie do 2010 roku (odpowiednio 113 693 085 zł

Relacja z panelu Badania w ramach konferencji Dom kultury – nowe otwarcie

14-15 grudnia 2010 r. w krakowskim Teatrze Łaźnia Nowa odbyła się konferencja „Dom Kultury – nowe otwarcie”. Konferencja została zorganizowana w ramach programu Dom Kultury+, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W konferencji uczestniczyli pracownicy domów kultury. Głównym celem konferencji było poznanie opinii domów kultury w sprawach rozwoju programu Dom Kultury +. W ramach trzech różnych

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę przygotowało inspirujący podręcznik w typie „zrób to sam” na temat przygotowań i realizacji prostych badań społecznych – łatwych do zastosowania przez instytucje i organizacje zajmujące się animacją kultury. Publikacja ta prezentuje 10 pomysłów, jak przeprowadzić proste badania społeczne. Zaletą wybranych metod – w opinii twórców podręcznika – jest: tworzenie praktycznej wiedzy,

Znaczenie gospodarcze przemysłów kultury – wstęp do analizy problemu

Polecamy Państwa uwadze analizę naukową pt. „Znaczenie gospodarcze przemysłów kultury – wstęp do analizy problemu” wykonaną przez Instytut Badań Strukturalnych. Można w niej znaleźć: operacjonalizację definicji przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych w polskim kontekście, analizę dostępnych źródeł danych na temat tych dwóch sektorów w Polsce (w zakresie ich przydatności, rzetelności, dostępności, porównywalności), oszacowanie znaczenia gospodarczego

Raport Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych

Raport zawiera diagnozę kultury w oparciu o pogłębioną analizę scen kultury w 10 gminach Małopolski.

Summary of the Report Cultural Stages Versus Cultural Policies in Malopolska. Report on Exploration Research

The report presents a qualitative analysis and a diagnosis of the state of culture in Malopolska regarding cultural stages in communes and the establishment of local cultural policies. During field research we interviewed 120 cultural actors from 10 communes in Malopolska (focus groups, in-depth interviews and participant observation, supportively). We intended to discover to what

Recenzje raportu Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych

Raport „Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych” poddaliśmy dwóm recenzjom naukowym. Zostały one przygotowane przez: prof. dr hab. Grzegorza Babińskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Marię Szmeję z Akademii Górniczo-Hutniczej Serdecznie zapraszamy do poznania zalet i wad raportu w opinii obojga recenzentów.

Małopolskie Obserwatorium Kultury zostało zaproszone na spotkanie Małopolskiej Rady Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji

Na spotkaniu, które miało miejsce w Międzynarodowym Centrum Kultury, Małopolskie Obserwatorium Kultury zaprezentowało plan rozwoju na 2011 rok oraz dotychczasowe efekty działań pilotażowych. Prezentacja MIK na radzie obserwatoriów rozwoju Małopolski Rada pełni rolę doradczą dla działań Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego. W jej skład wchodzą przedstawiciele administracji, świata nauki i biznesu. Do zadań Rady należy opiniowanie

Wkrótce publikacja Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych

Już niedługo ukaże się publikacja „Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych” będąca podsumowaniem projektu badawczego Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury realizowanego przez MIK we współpracy z Katedrą Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej WH AGH. Celem tego raportu jest sformułowanie diagnozy kultury w oparciu o pogłębioną analizę

Konferencja "Dom Kultury – nowe otwarcie"

Zapraszamy na konferencję „Dom Kultury – nowe otwarcie”, organizowaną w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+, która odbędzie się w dniach 14-15 grudnia w krakowskim Teatrze Łaźnia Nowa. Wystąpienia podzielone są na trzy bloki tematyczne: „Narzędzia”, „Modele”, „Otoczenie”. Odbiorcami konferencji są pracownicy domów kultury, w szczególności beneficjenci pierwszego naboru programu Dom Kultury+. Założenia konferencji:

Metodologia projektu Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z metodologią badań zrealizowanych w ramach tego projektu. Poniżej znajdują się informacje o wyborze próby badawczej, użytych narzędziach badawczych oraz głównych kategoriach analizy. 10 gmin w Małopolsce Wyszukując gminy do badań, oparliśmy się na oficjalnym podziale regionu na podregiony: wydzielony Kraków, krakowski, tarnowski, nowosądecki i oświęcimski. Zdecydowaliśmy aby każdy z

Scenariusz publikacji o zarządzaniu strategicznym instytucją kultury

Prezentujemy Państwu scenariusz publikacji opracowywanej w ramach projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”. Publikacja zostanie wydana w kwietniu 2011 roku. Publikacja będzie miała charakter podręcznika i będzie dotyczyła zarządzania instytucją kultury. Jej głównym obszarem tematycznym będzie zarządzanie programem wspierania rozwoju kultury w regionie. Dlatego głównym odbiorcą książki chcemy uczynić regionalne (i ponad

Nowe ośrodki badań kultury

Ciekawym zjawiskiem ale i świetnym przykładem słabej elastyczności publicznych instytucji kultury i wyższych uczelni jest przenoszenie innowacyjnych badań społecznych dotyczących sektora kultury do nowo powstałych fundacji i stowarzyszeń. W ten sposób łączą się środowiska osób zainteresowanych prowadzeniem badań kultury, które jednocześnie chcą włączać je w obieg działań prorozwojowych. Własna (środowiskowa) fundacja lub stowarzyszenie daje większą

Kultura a natura

Przeciwieństwo kultura/natura (w ramach różnych systemów ideologicznych, kulturowych, światopoglądowych) przyjmuje różne rozwiązania. W coraz większym stopniu staje się ono również tematem refleksji związanej z kwestiami równowagi środowiska, stylów życia, koncepcji rozwoju. Dlatego coraz więcej działań kulturalnych i artystycznych eksploruje ten temat poszukując w nim ważnych społecznie kontekstów. Natura (jako część rozumienia słowa kultura) staje się

Raport Europejskie Polityki Kultury 2015

Polecamy państwa uwadze i zapraszamy do lektury. Raport jest dostępny w wersji PDF tutaj. Publikacja została wydana przez Fundację Bęc Zmiana w ramach projektu Wolny Uniwersytet Warszawy. Europejskie polityki kulturalne 2015. Raport o przyszłości publicznego finansowania sztuki współczesnej w Europie to publikacja pod redakcją Marii Lind i Raimunda Minichbauera, prezentująca obecną sytuację finansowania kultury i

Przykład różnic pomiędzy systemem domów kultury a systemem bibliotek

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają obecnie prace nad nowelizacją ustawy organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Kolejnym etapem, przez który „przeszedł” projekt ustawy, były uzgodnienia środowiskowe. Opinie wszystkich organizacji i instytucji zostały zgromadzone w jednym dokumencie podsumowującym te uzgodnienia. Nie biorąc pod uwagę opinii wydanej przez Bibliotekę Narodową i Narodowe Centrum Kultury oraz związków

Ewaluacja Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w obszarze kultury

MRPO jest jednym z najważniejszych programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej wspierających inwestycje w Małopolsce. Założenia tego programu zostały przygotowane w Małopolsce i w drodze konsultacji zaakceptowane przez Komisję Europejską. Jednostką pełniącą funkcje Instytucji Zarządzającej jest Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Inwestycje wspierane są w ramach ośmiu głównych osi priorytetowych (więcej o

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych w Polsce

Polecamy Państwa uwadze raport „Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych (creative industries) w Polsce” przygotowany przez firmę konsultingową Ecorys na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Opracowanie przedmiotowej ekspertyzy w obszarze przemysłów kreatywnych miało na celu zdiagnozowanie oraz analizę potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych (creative industries) w Polsce pod kątem innowacyjności. Dokument zawiera zarówno diagnozę aktualnej sytuacji, propozycję

Regionalne Obserwatorium Kultury w Poznaniu

1 października Miasto Poznań i Uniwersytet Adama Mickiewicza podpisały umowę (list intencyjny) o powołaniu Regionalnego Obserwatorium Kultury. Nas w Regionalnym Obserwatorium Kultury interesować będzie to, jak są one [tj. instytucje kultury; przyp. aut.] zarządzane, jak wykorzystują środki i jak realizują politykę kulturalną, a także co zrobić, by uczestnictwo poznaniaków w kulturze przybrało pełniejszy wymiar –

Raporty opracowane na Kongres Kultury Województwa Śląskiego

Polecamy Państwa uwadze opracowania i raporty przygotowane w ramach Kongresu Kultury Województwa Śląskiego. Najważniejszy i największy raport poświęcony jest diagnozie potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego. Inne dotyczą poszczególnych branż lub obszarów kultury, takich jak muzea, domy kultury, taniec, kinetografia itp. Jest ich kilkanaście i są ciekawym źródłem informacji o kulturze na Śląsku. Kongres został przygotowany

Wydatki gmin na kulturę w Małopolsce

Tabela przedstawia wydatki gmin na kulturę w ujęciu średniej dla powiatów za 2009 rok w złotówkach (pełny opis wskaźnika). 10 gmin, które wydają najwięcej: Zator (461); Oświęcim (270); Chrzanów (261); Kraków (254); Bukowno (251); Jordanów (240); Stary Sącz (227); Radziemice (211); Brzeszcze (208); Michałowo (207); Mogilany (207); 10 gmin, które wydają najmniej: Szaflary (15); Liszki

Forum Kraków. Część IV

Spotkanie menadżerów i dyrektorów instytucji kultury poświęcone było modelom instytucji kultury działających w ramach III sektora. Na spotkaniu Marta Białek-Graczyk zaprezentowała projekt Animatornia Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę, a Zofia Bisiak Akademię Łucznica. Animatornia. Prezentacja na Forum Kraków Akademia Łucznica. Prezentacja na Forum Kraków O Animatorni można znaleźć dodatkowe informacje w tej prezentacji: Animatornia. Opis programu<

Letnia Kuźnica Animatorów

W dniach 23-29 sierpnia w Starej Studnicy odbyło się spotkanie w ramach „Letniej Kuźnicy Animatorów”. Celem projektu, realizowanego przez Fundację TAKJAK, było, poszerzenie horyzontów, rozwijanie własnego warsztatu i twórczych działań, udoskonalenie metod i form pracy, zintegrowanie środowiska młodych animatorów, a przede wszystkim praca nad modelem animacji kulturalnej. Projekt zaplanowany został tak, aby każdy z animatorów

Digitalizacja dziedzictwa Europy. Otwarte konsultacje

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach (ankieta on line) zainicjowanych przez Komisję Europejską, dotyczących przyśpieszenia procesu digitalizacji dziedzictwa kulturowego w krajach UE oraz modelu ich udostępniania on line. Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić internetową ankietę udostępnioną w systemie IPM. Konsultacje trwają do 30 września. Ankieta jest dostępna w języku angielskim, niemieckim i

Dom kultury + pierwszy nabór

Polecamy Państwa uwadze trwający do 16 września nabór do Pro­gra­mu Dom Kul­tu­ry+ w za­kre­sie Prio­ry­te­tu I – Szko­le­nia. Więcej o warunkach i zasadach naboru można dowiedzieć się na stronie programu. Oferta skierowana jest do domów i centrów kultury. Twórcy Programu Dom Kultury + zastosowali się do coraz bardziej rozpowszechnionego w Polsce schematu tworzenia programów rozwoju

Czy powstanie nowa instytucja kultury województwa małopolskiego?

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda lobbuje na rzecz powstania nowej instytucji kultury pod nazwą „Instytut Europa Karpat – Miasteczko Galicyjskie”. Jej organizatorem, według zamysłu wicemarszałka, byłby Samorząd Województwa Małopolskiego. Obecnie Europa Karpat stanowi część Małopolskiego Centrum Kultury Sokół a Miasteczko Galicyjskie jest oddziałem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Z ich połączenia (majątku, zespołów pracowników) powstałaby

Wstępne założenia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

MKiDN opublikował drugą wersję założeń Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (po pierwszym cyklu konsultacji społecznych). W stosunku do pierwszej wersji została ona uzupełniona o zasady horyzontalne (kwestie przekrojowe związane z realizacją innych strategii) i czynniki kształtujące kapitał społeczny, według tego dokumentu następujące: zaufanie i aktywność obywatelska (transparentne instytucje, społeczeństwo obywatelskie, partycypacja społeczna), komunikacja społeczna (domena publiczna,

Taniec we wsiach i miasteczkach. Zakończenie projektu „50 villages. Małopolska”

W ciągu siedmiu dni (od 24 do 30 lipca br.) wenezuelski tancerz David Zambrano, wraz ze swoimi uczniami, zatańczył w 3 małych miastach i 5 wsiach Małopolski. Ostania miejscowość, Łuczanowice (choć administracyjnie to Kraków, jednak krajobraz i klimat są tu typowe dla podkrakowskiej wsi), były 38. wioską na trasie tego wędrownego artysty. Tancerz postanowił bowiem

Jaki dom kultury w Polsce? Część III

Spotkanie było poświęcone roli regionalnych ośrodków kultury, czyli jaką funkcję powinny pełnić, jakie działania powinny podejmować na rzecz rozwoju sektora kultury w regionie oraz jaki model instytucjonalny powinny przyjąć. Na spotkaniu Marek Sztark zaprezentował instytucję kultury Szczecin 2016, a Adam Radosz Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. .prezi-player { width: 500px; } .prezi-player-links { text-align: center;

Kultura + czas oczekiwania

Poszukiwania w Internecie czasem owocują odkryciami różnych ciekawych dokumentów. Polecamy Państwa uwadze dokument MKiDN-u „Wieloletni Program Rządowy Kultura +” Zawiera on podstawowe informację o tym, jak program ten ma wyglądać w praktyce, kiedy ruszy w 2011 roku. Informacja jest szczególnie ważna dla domów kultury i bibliotek publicznych, które mają być jego głównymi beneficjentami. Programu KULTURA+

Wizja i strategia w zarządzaniu regionem – przykład Małopolski

Polecamy Państwa uwadze prezentację „Wizja i strategia w zarządzaniu regionem – przykład Małopolski” Pana Jacka Woźniaka, dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego towarzyszącą wystąpieniu na konferencji „POLONIA QUO VADIS„. Prezentacja zawiera ciekawe informacje na temat wizji rozwoju Małopolski oraz „oświetla” założenia niedawno opublikowanego projektu nowej strategii rozwoju województwa.

Drugie Europejskie Badanie Jakości Życia: Ocena jakości społeczeństwa i usług publicznych

Polecamy Państwa uwadze raport „Badanie Jakości Życia: Ocena jakości społeczeństwa i usług publicznych”. Zawiera on wyniki badań społecznych 27 krajów Unii Europejskiej w zakresie czynników kształtujących zadowolenie z funkcjonowania instytucji publicznych (poziomu usług publicznych) oraz funkcjonowania relacji międzyludzkich (kapitał społeczny, zaufanie społeczne). Na jakość życia danej osoby nie składają się wyłącznie indywidualne wybory i postępowanie.

Zarządzanie strategiczne w instytucji kultury

Zarządzanie strategiczne to przede wszystkim różnorodne umiejętności instytucji związane z wytyczaniem i osiąganiem długookresowych celów. Taka definicja mówi o praktyce działania instytucji, która poprzez swoje umiejętności programowania i przeprogramowywania się osiąga efekty, które były jej zamierzeniem. Oznacza to, iż zarządzanie strategiczne ma przeciwdziałać dryfowaniu instytucji w zmieniającej się rzeczywistości wewnątrzorganizacyjnej i na zewnątrz instytucji. Rozróżnienie

Tworzenie planu strategicznego w instytucji publicznej

Instytucje publiczne (w tym instytucje kultury) tak samo jak wszystkie inne organizacje funkcjonują dzięki zdefiniowaniu kim są, dla kogo są i po co są. Takie zdefiniowanie nie musi być oczywiście wyrażone explicite. Dzięki posiadaniu celu i funkcji mogą tworzyć wartości dodane, które „utrzymują je na rynku”. Obecnie instytucje sektora publicznego w coraz większym stopniu stają

Biblioteki w społeczeństwie wiedzy. Relacja z III warsztatów strategicznych we Wrocławiu.

Trzecie spotkanie menadżerów i pracowników bibliotek wojewódzkich w ramach Projektu 18 odbyło się we Wrocławiu w siedzibie Dolnośląskiej Biblioteki Wojewódzkiej. Na warsztatach z udziałem gości (ekspertów i doradców) z norweskich bibliotek oraz instytucji ABM Utvikling w dalszym ciągu pracowano nad planami strategicznymi dla wszystkich 18 wojewódzkich bibliotek publicznych w kraju. Prace nad strategiami trwają od

Jak powstawał „Plan Rozwoju Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta"

Coraz więcej instytucji kultury o zasięgu lokalnym, czyli domów i ośrodków kultury, bibliotek ale też organizacji pozarządowych związanych z kulturą lokalną, decyduje się na tworzenie planów rozwoju. Różne są tego powody: od „wymuszenia” takiego dokumentu przez organizatora, czyli jednostkę samorządu terytorialnego, po potrzebę posiadania narzędzia poprawiającego jakość pracy organizacji. Plany rozwoju, zwane także strategiami rozwoju,

David Zambrano – tancerz wędrowny . Projekt „50 villages” w Małopolsce

Pochodzący z Wenezueli a mieszkający w Amsterdamie tancerz David Zambrano w szczególny sposób świętuje swoje 50. lecie. Zamierza w ciągu roku odwiedzić 50 wsi i miasteczek na całym świecie i zatańczyć tam dla ich mieszkańców. Towarzyszą mu w tej wędrówce dwaj uczniowie: Horacio Macuacua i Edivaldo Ernesto. Tancerze  odwiedzili już Kostarykę, Senegal i Koreę Południową.

Ośrodek Badań Przemysłów Czasu Wolnego w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu wspólnie z firmą konsultingową Smit i Smit Consulting utworzyły nowy ośrodek badawczo-rozwojowy w sektorze kultury pod nazwą Ośrodek Badań Przemysłów Czasu Wolnego / Research Center for Leisure Industry. Jacek Kowalski, menadżer ośrodka tak opisuje powody jego powstania i cel istnienia: Witam w Ośrodku. Jego powołanie to odpowiedź

Przemysły kultury, przemysły kreatywne. Przykład projektu badawczego z Warszawy

Polecamy rozbudowany i ciekawy raport „Sektor kreatywny w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju” przygotowany przez Mirosława Grochowskiego. Badania zostały zorganizowane i sfinansowane w ramach projektu „Creative Metropoles” Władze miast, w ramach podejmowanych działań prorozwojowych, powinny dbać o tworzenie warunków dla rozwoju kapitału kreatywnego i jego odpowiedniego wykorzystania w celu wzmocnienia bazy rozwoju ekonomicznego miasta. Wpływ

Raport z sondażu ankietowego uczestników XII MDDK

Raport zawiera informacje z sondażu ankietowego przeprowadzonego w trakcie XII MDDK w maju. Został on wzbogacony o dane z poprzednich sondaży realizowanych od 2007 roku. W przygotowaniach raportu pomagała dwójka wolontariuszy MDDK: Marcin Czech i Monika Nowaczek. Za przygotowanie arkusza danych bardzo dziękujemy. Sondaż mddk 2010

Płazy portret własny

Biblioteka w Płazie zainaugurowała projekt „Słowa w sieci”, realizowany przez mieszkańców wsi. Miejscowość to szczególna, nie tylko ze względu na urodę krajobrazu i zegar ozdobiony wymowną inskrypcją o nieuchronności śmierci, ale także z powodu dużej aktywności społecznej swoich mieszkańców. Dzięki tej aktywności wiele wydarzeń kulturalnych powstaje oddolnie, przy niewielkim wsparciu lokalnych instytucji. W ostatnich latach

Videorelacja z debaty Po co państwu kultura?

Debata została zorganizowana w ramach akcji Obywatele Kultury. Organizatorzy konferencji: Obywatele Kultury oraz Instytut Obywatelski Współpraca: Instytut Teatralny i Narodowy Instytut Audiowizualny. W debacie udział wzięli: Mirosław Bałka (rzeźbiarz), Stefan Chwin (pisarz i eseista, profesor Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Filologicznym), Irena Herbst (ekonomistka, prezes Fundacji Centrum PPP), Andrzej Mencwel (historyk i krytyk literatury), Maria Poprzęcka

Kultura: produkt czy dobro publiczne?
Instytucje-operatorzy kultury i rozwój lokalnych społeczności

Bardzo pouczające jest przyglądanie się metodom konstruowania polityk kultury na Zachodzie, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Tam realizowane są procesy, o których w Polsce mówi się jako o wyzwaniach „nowego zarządzania publicznego”. Przykładem może być porozumienie największych angielskich agencji rozwoju kultury oraz regionalnych konsorcjów kultury (publicznych organizacji/porozumień będących strukturą dla wypracowywania i operacjonalizacji regionalnych polityk rozwoju

Relacja z konferencji Kultura i dziedzictwo kulturowe w rozwoju regionu

Prezentacja Marka Nawary – marszałka Województwa Małopolskiego Swoją wypowiedź rozpoczął od przedstawienia zasobów i potencjałów rozwoju kultury w regionie: unikatowych zasobów dziedzictwa kulturowego (obiekty zabytkowe, pomniki historii, obiekty z listy dziedzictwa kulturowego UNESCO), wykorzystania zasobów przyrody w turystyce kulturowej, potencjału licznych instytucji kultury w regionie. Według słów marszałka znaczenie kultury w nowej strategii ma zostać

Kultura nie wytrych

Wszelkie „upowszechnianie kultury” należałoby zacząć od przekonania wszystkich, że kultura nie jest żadnym obowiązkiem, że można się bez niej doskonale obyć (pozostając żywym, wrażliwym, inteligentnym) i że jej prestiże są w znacznej mierze złudzeniem. (cyt. za Konstanty A. Jeleński, Dwutygodnik) Zapraszam do zapoznania się z krótkim tekstem Piotra Kłoczowskiego o doświadczeniach Jeleńskiego związanych z uczestnictwem

Menadżeryzm a przedsiębiorczość w kulturze

W narracjach o rozwoju kultury (lub poprzez kulturę) coraz więcej mówi się o przemysłach kultury, ekonomice kultury, przedsiębiorczości „kreatywnej”. W wielu dokumentach strategicznych i planach rozwoju mniej mówi się o kulturze jako autotelicznej wartości, którą należy wspierać/finansować, przechodząc raczej do promocji modelu „inwestowania w kulturę” jako czynnika rozwoju gospodarki wiedzy. Przedstawiciele polityk kulturalnych i sektora

Instytucje emanacyjne, instytucje-operatorzy

Przygotowując się do opracowania „podręcznika zarządzania strategicznego dla instytucji kultury” w ramach Projektu 18, MIK oraz FRSI musiały dokonać wyboru: jaki typ instytucji ma być jego odbiorcą? Bo i mały dom kultury i Opera Narodowa to instytucje kultury. Próba przedstawienia publikacji ważnej dla obu tych instytucji byłaby skomplikowana. Na samym początku postanowiono również, że nie

Rozwój lokalny. Magiel szans

Obserwacja toczącej się „samorządowym” rytmem dyskusji na temat rozwoju lokalnego skłania do refleksji o jej pozornej „nieważności” dla społeczności Małopolski, nieważności spowodowanej raczej brakiem pomysłu samorządowców na współpracę z mieszkańcami regionu przy wytyczaniu lokalnej wizji rozwoju niż tylko „nikłym zainteresowaniem” ze strony obywateli. W tym roku Małopolska dokonuje re-aktualizacji własnej strategii rozwoju województwa. Prace nad

Kraków. Został opublikowany projekt strategii rozwoju kultury

Konwent ds. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie (tu można zobaczyć skład osobowy) opublikował wstępny projekt strategii rozwoju kultury w Krakowie. Priorytety, cele strategiczne i zadania, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności, można nazwać raczej „spisem rzeczy”, a w mniejszym stopniu efektywnym, przedyskutowanym materiałem służącym wdrożeniu zmiany w polityce kulturalnej miasta. Pierwszy komentarz opublikował Tomasz

Spotkanie ewaluacyjne z wolontariuszami XII MDDK

Wczoraj, 20 maja 2010 roku wolontariusze, stażyści i praktykanci współpracujący z MIK-iem w ramach projektu XII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego spotkali się na warsztatach poświęconych ewaluacji tegorocznej edycji. Koordynator i zespół MDDK poznali opinie wolontariuszy na temat organizacji i realizacji wydarzenia. Zespół wolontariuszy tegorocznych MDDK wykazał się bardzo dużym zaangażowaniem oraz umiejętnościami interpersonalnymi. Uczestnicy spotkania

Minister Zdrojewski o finansowaniu kultury

W Gazecie Wyborczej ukazał się wywiad z ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim. Ciekawsze myśli: o dochodowości kultury: Kultura, a przede wszystkim jej przemysły są niezwykle dochodowe. Według szefa doradców premiera Michała Boniego każda złotówka wydana z budżetu na kulturę, powinna przynosić temu budżetowi prawie 3 zł w postaci dochodów z różnych podatków. o tworzeniu nowej infrastruktury

Ankiety jako narzędzia do badań jakości usług instytucji kultury

W ramach projektu Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych realizowanego m.in. przez Związek Miast Polskich powstały 3 ankiety mogące być ciekawym narzędziem badania jakości usług świadczonych lokalnej społeczności przez instytucje kultury. Ankiety zostały przygotowane na potrzeby Grupy wymiany doświadczeń. Jest to moduł projektu, w ramach którego przedstawiciele kilku miejscowości (samorządowcy, urzędnicy i

Portal Moja Polis jest już dostępny w wersji testowej

Stowarzyszenie Klon/Jawor uruchomiło wersję testową portalu Moja Polis: Celem projektu jest wzmocnienie partnerstwa lokalnego – rozwój skutecznych mechanizmów partycypacji, w szczególności współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach projektu planowane jest stworzenie ogólnodostępnego, przyjaznego serwisu internetowego dostarczającego różnego rodzaju dane (także statystyczne) o poszczególnych terytoriach i społecznościach lokalnych w Polsce. Stanowić on

Ku Małopolskiemu Obserwatorium Kultury

Zamieszczony poniżej tekst jest pierwszym podsumowaniem rozmów Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologi Społecznej WH AGH na temat współpracy przy powołaniu Małopolskiego Obserwatorium Kultury. Prof. Janusz Mucha oraz Łukasz Krzyżowski wskazują w nim, jak można myśleć o „kulturze” w sposób nie zamykający jej w sektorze usług kulturalnych, obszarze przemysłów kultury bądź narzędziu

Przemoc symboliczna urzędników – dlatego nie lubimy debat? Ważny komentarz do tekstu Dlaczego nie lubimy debat.

Pani Anno, z zainteresowaniem przeczytałam Pani artykuł „Dlaczego nie lubimy debat”. Zawiera on wiele ciekawych spostrzeżeń i próbuje stawiać odpowiedź na pytanie, dlaczego z partycypacja społeczna jest u nas tak słabo. I koniec końców wychodzi na to, że winne jest nieaktywne, roszczeniowe społeczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem interesariuszy pozostających w bezpośrednim zasięgu planowanej inwestycji. Nie mogę

Dlaczego nie lubimy debat

Polecamy tekst Anny Miodyńskiej na temat problematyki debat społecznych i metod partycypacji społecznej w zarządzaniu przestrzenią publiczną. Tekst ukazał się w Dzienniku Polskim. Debata, czy też konsultacja społeczna, jest pojęciem, które robi w ostatnich latach karierę. Jest to też termin wygodny w użyciu, oznacza bowiem wiele różnych inicjatyw ozdobionych szyldem partycypacji obywatelskiej. W ten sposób

Podręcznik zmiany Ę

idealny dom kultury from towarzystwo inicjatyw twórczych on Vimeo. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę zrealizowało projekt badawczy Zoom na domy kultury. Diagnozował on sytuację domów kultury w województwie mazowieckim: Po opublikowaniu raportu „Zoom na domy kultury. Diagnoza domów kultury w województwie mazowieckim” oraz zaprezentowaniu go na konferencji w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wiele osób

Obserwatorium Żywej Kultury. Kolejny krok?

Narodowe Centrum Kultury oraz Uniwersytet Warszawski podpisały 29 kwietnia umowę o współpracy w ramach projektu Obserwatorium Żywej Kultury. Jest to kolejny krok w nabierającym tempa (powoli…) przedsięwzięciu powołania systemu informacji o kulturze oraz stworzenia regionalnej sieci obserwatoriów, które nie tylko będą „archiwami wiedzy”, ale także aktywnymi uczestnikami działań kulturalnych (źródło: Uniwersytet Warszawski). Na mocy umowy,

Jaki dom kultury w Polsce? cz. II

W dniach 12-13 kwietnia 2010 r. odbyło się, zgodnie z planem, spotkanie poświęcone poszukiwaniom formuły dobrego zarządzania ośrodkiem kultury. Pierwsze, grudniowe zebranie zakończyło się podjęciem decyzji o założeniu stałego forum dyskusyjnego, którego celem będzie wypracowanie zbioru przykładowych modeli domów kultury, szeroko udostępnianych wszystkim zainteresowanym. Zredagowanie zbioru rozwiązań wziął na siebie MIK. Przyjęto i wdrożono system

Lokalne sceny kultury. Lokalne pomysły na rozwój

W projekcie Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury posługujemy się koncepcją „lokalnych scen kultury”. Dzięki realizacji tego projektu badawczego chcemy pokazać – i zdiagnozować – gminy jako podstawowe przestrzenie funkcjonalne, w których „tworzona” jest kultura. Scenę kultury można zdefiniować jako przestrzeń widocznych praktyk kulturowych i usług kulturalnych (będących częścią gospodarki, formą „bycia

Czy Polska potrzebuje kulturalnej polityki przemysłowej? Seminarium NCK

Polecamy kolejne seminarium z cyklu „Kultura i rozwój”, współorganizowane przez Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury i Collegium Civitas, w ramach kampanii „Kultura się liczy!” pt. Czy Polska potrzebuje kulturalnej polityki przemysłowej? Spotkanie odbędzie się 12 maja 2010 roku, w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro. Rozpoczęcie o 11.00, przewidywane zakończenie o

Konferencja Kultura i dziedzictwo kulturowe w rozwoju regionu

20 maja 2010 roku, w Opactwie Benedyktyńskim w Tyńcu odbędzie się konferencja „Kultura i dziedzictwo kulturowe w rozwoju regionu” Jej organizatorem jest Samorząd Województwa Małopolskiego. W ramach konferencji odbędą się trzy panele dyskusyjne: Dziedzictwo kulturowe a rozwój regionu, prowadzenie prof. Jacek Purchla, Kultura w procesie zmiany, prowadzenie prof. Jerzy Hausner, Media i sektor kreatywny, prowadzenie

Biblioteki w społeczeństwie wiedzy. Drugie warsztaty w Krakowie

Kolejne spotkanie w ramach Projektu 18 odbyło się w Krakowie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej na Rajskiej. Odbyła się druga część warsztatów strategicznych wszystkich bibliotek wojewódzkich w Polsce. W ramach spotkań opracowywane są długofalowe strategie rozwoju poszczególnych bibliotek wojewódzkich, a dzięki obecności tak wielu menadżerów bibliotek wojewódzkich oraz gości – przedstawicieli bibliotek regionalnych z Norwegii oraz

IX Konferencja Regionalna. Jaki rozwój Małopolski?

MIK uczestniczył w konferencji „Fundusze Europejskie – razem układamy przyszłość Małopolski”. Na konferencji pojawiły się ciekawe głosy wskazujące kulturę jako jeden z ważnych obszarów (i motorów) rozwoju regionu. Marszałek Marek Nawara zaprezentował prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa, ich głównym założeniem jest wyróżnienie 3 najważniejszych wyzwań rozwojowych i podporządkowanie im działań strategicznych samorządu regionalnego: budowanie

Biblioteki w spoleczeństwie wiedzy. Pierwsze warsztaty w Warszawie

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się w marcu i było podzielone na dwie części: konferencję otwierającą oraz pierwszą turę warsztatów strategicznych, w ramach których 18 zespołów – przedstawicieli bibliotek wojewódzkich z całego kraju – będzie opracowywało długofalowe strategie rozwoju własnych bibliotek. W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim bibliotekarze z wojewódzkich bibliotek publicznych, samorządowcy oraz eksperci

Powstaje Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Zastąpi Narodową Strategię Rozwoju Kultury

W MKiDN, w Departamencie Strategii i Analiz powstaje jedna z 9 nowych strategii, które mają stanowić główną cześć nowego systemu zarządzania rozwojem państwa (więcej na temat porządkowania systemu dokumentów strategicznych można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Nowa Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego zastąpi między innymi obecnie obowiązującą Narodową Strategię Rozwoju Kultury, będzie ona jedną z

Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. MIK otrzymał grant w ramach programu Obserwatorium Kultury NCK

Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant na zrealizowanie projektu badawczego „Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury” w ramach programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury. Projekt będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz ze Stowarzyszeniem Związek Miast Polskich. Celem projektu jest sformułowanie diagnozy kultury w oparciu o pogłębioną analizę

Jak uwalniać teksty w weekend – książka dla badaczy pamięci

Małopolski instytut Kultury wydał publikację Łucji Piekarskej-Duraj „Uwalnianie tekstów w weekend”. Zapraszamy do jej przeczytania. Książka jest efektem doświadczeń projektu nowa_huta.rtf i wydania pierwszej „Księgi uwolnionych tekstów” poświęconej historii społecznej Nowej Huty. Oto oddajemy w Wasze ręce podręcznik, który pozwoli Wam w ciągu jednego weekendu opanować bez większych wysiłków sztukę uwalniania tekstów. Umiejętność ta pomaga

Sprawozdanie merytoryczne MIK za 2009 rok

Poniżej dokument ze sprawozdaniem merytorycznym z wykonania budżetu w 2009 roku. MIK sprawozdanie z realizacji budzetu 2009

Sprawozdanie merytoryczne MIK za 2008 rok

Poniżej dokument ze sprawozdaniem merytorycznym z wykonania budżetu w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności mik 2008

Opracowanie oferty edukacyjnej w Fabryce Emalii Oskara Schindlera. Podsumowanie I etapu

W styczniu 2010 roku zespół Dynamiki Ekspozycji zakończył pierwszy etap współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa nad ścieżką edukacyjną w nowym oddziale Muzeum – Fabryce Emalii Oskara Schindlera. Prace zostaną wznowione w czerwcu tego roku, już po otwarciu wystawy stałej „Kraków – czas okupacji (1939-1945)”, na której przygotowaniu koncentruje się w tej chwili uwaga zespołu

Opracowanie nowej ekspozycji romskiej w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. Podsumowanie I etapu

Zapraszam do zapoznania się z pierwszą częścią raportu dotyczącego prac DE nad ekspozycją romską dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Za tydzień ciąg dalszy opisu naszych zmagań i radości, co zainteresowanym pozwoli zobaczyć, jak myśleliśmy. Potem przeczytacie na czym stanęło w projekcie, umieścimy też na Muzeoblogu wizualizacje. Cały raport można znaleźć na Muzeoblogu.

Oswoić przestrzeń, edycja 2. Podsumowanie

Poniżej podsumowanie przebiegu i efektów projektu Oswoić przestrzeń realizowanego w 2009 roku. Oswoić przestrzeń. Edycja 2

Uszy na Małopolskę. Sprawozdanie z realizacji projektu

Poniżej znajduje się sprawozdanie z realizacji projektu Uszy na Małopolskę. Zostało ono przygotowane dla Samorządu Województwa Małopolskiego. Sprawozdanie Uszy na Małopolskę

Projekt Przyjazne muzeum. Raport z ankiet

Poniżej znajdują się dwa dokumenty z prezentacją wyników ankiet. Projekt miał charakter szkoleń dla muzealników. Warsztaty odbyły się w dwóch modułach. Przyjazne muzeum cykl 1 podsumowanie Przyjazne muzeum cykl 2 podsumowanie

Raport z sondażu opinii uczestników o Muzeobraniu 2009

Raport podsumowujący badania ankietowe uczestników Muzeobrania w 2009 roku. Obecnie program ten jest zamknięty. Muzeobranie. Raport z sondażu uczestników w 2009

Raport ewaluacyjny podsumowujący Program Pierścień św Kingi

Poniżej przedstawiamy raport ewaluacyjny przygotowany przez Martę Paszko poświęcony pięciu edycjom imprezy Pierścień św Kingi. Program ten został zamknięty. Pierścień św Kingi raport 2005-2009

Raport z sondażu opinii uczestników o XI MDDK

Poniżej przedstawiamy raport podsumowujący badania ankietowe uczestników Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w 2009 roku XI MDDK raport z sondażu uczestników

Opis wolontariatu w MIK-u

Poprosiliśmy wolontariuszki Małopolskiego Instytutu Kultury: Cecylię Brzezińską i Olgę Słowiakowską o przeanalizowanie zjawiska wolontariatu w MIK-u. Olga rozmawiała z wolontariuszami o ich doświadczeniach, zaś Cecylia pytała koordynatorów poszczególnych programów w MIK-u o ich refleksje na temat pracy z wolontariuszami. Efekty tych rozmów zostały zawarte w tekstach: Kulturalni wolontariusze Kogo cieszy wolontariat w MIKu

Podsumowanie Programu Warto pamiętać 2009

Realizacja Programu „Warto pamiętać” została zakończona. Chcielibyśmy poinformować Państwa o jego najważniejszych efektach. Program był inicjatywą Województwa Małopolskiego, a jego koordynacja została powierzona Małopolskiemu Instytutowi Kultury. Program „Warto pamiętać” składał się z dwóch głównych modułów realizacyjnych: programu wsparcia finansowego inicjatyw kulturalnych przygotowanych dla upamiętnienia ważnych rocznic, realizowanych we współpracy z MIK (13 projektów), promowania i

Ewolucja czy rewolucja? Instytucje kultury w epoce YouTube i Naszej-klasy

Polecamy seminarium z cyklu Kultura i rozwój, współorganizowane przez Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury i Collegium Civitas, w ramach kampanii Kultura się liczy!. Tytuł seminarium to Ewolucja czy rewolucja? Instytucje kultury w epoce YouTube i Naszej-klasy. Seminarium odbędzie się 14 kwietnia b.r. w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro. Rozpoczęcie o

Startują prace nad nową strategią rozwoju Małopolski

Nowa strategia będzie obejmowała nowy okres programowania 2013 – 2020. Prace nad nią będą przebiegały w kilku etapach. Obecnie Sejmik Małopolski przyjął uchwałą dokument określający założenia aktualizacji, ponieważ nowa strategia będzie „przedłużeniem” obecnie obowiązującej. Kolejnym etapem będą konsultacje społeczne proponowanych zapisów / planów działania zawartych we wstępnym projekcie strategii. Jednym z obszarów aktualizacji strategii jest

Wyspy Szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego?

Publikacja Jacka Wardy i Wojciecha Kłosowskiego na temat przygotowywania strategii rozwoju lokalnego. Autorzy publikacji dużą wagę przywiązują do znaczenia kultury dla rozwoju lokalnego. Przygotowanie strategii przez ekspertów, czy urzędników, bez udziału społecznoœci lokalnej, zaprzepaszcza szanse zbudowania w ciągu kilku miesięcy pracy nad strategią poczucia wśród społecznoœci lokalnej, że to NASZA strategia, że jesteœmy wszyscy jej

Młodzi i media

Badania etnograficzne zrealizowane przez Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej na temat nowych mediów w kontekście uczestnictwa młodych Polaków w kulturze. Historie nastolatków z trzech polskich miast opisuje raport z projektu badawczego „Młodzi i media”, którym miałem przyjemność kierować. Przeprowadzone przez nasz zespół badanie etnograficzne miało odpowiedzieć na pytania: co młodzi ludzie robią z mediami? Jak nowe

Projekt GimBlogBaBice

Projekt GimBlogBaBice przygotowany przez młodzież z gminy Babice (przy wsparciu GOKiS-u Babice oraz MIK-u) otrzymał wsparcie finansowe w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Celem tego projektu jest uruchomienie bloga, który stanie się sieciowym narzędziem do prowadzenia lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego. Młodzież weźmie udział w warsztatach poświęconych pracy zespołowej, dziennikarstwu, kreatywności oraz obsłudze narzędzi internetowych. Projekt jest

Warsztaty z blogowania – projekt Raport dla Babic

W ramach projektu „Aspiracje i potrzeby kulturowe gimnazjalistów z Gminy Babice” zostały przeprowadzone warsztaty z blogowania i komunikacji w Internecie. Uczestniczyło w nich 12 gimnazjalistów. Partnerami M!K-u w tym projekcie są Gmina Babice i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach.

W poszukiwaniu nowej jakości. Koncepcja pracy Biblioteki Elbląskiej

Artykuł Jacka Nowińskiego w drugim numerze Autoportretu. Opis strategii rozwoju Biblioteki Elbląskiej. Więcej inspirujących tekstów w numerze Autoportretu o bibliotekach.

Rewolucja kulturalna Hausnera

Instytucje kulturalne rządzą się regułami socjalistycznego zakładu pracy, strukturalnie wciąż tkwią w PRL. Królują w nich oportunizm, etatyzm i przerost zatrudnienia – uważa b. wicepremier Jerzy Hausner przygotowujący na zlecenie rządu radykalną reformę zarządzania kulturą. Wywiad z Jerzym Hausnerem na temat planu reformy kultury (tekst „założycielski” debaty o kulturze). Więcej Wyborcza.pl

Jak przygotować dobry festyn?

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Niezwykły potencjał festynu. „Ludyczna” impreza też może być nowatorska! Niezwykły Potencjał Festynu Zobacz więcej prezentacji Małopolskiego Instytutu Kultury Autorzy: Anna Miodyńska, Sebastian Wacięga

Relacja z warsztatów Niezwykły potencjał festynu w Zabierzowie

Wiejskie, gminne, parafialne, szkolne, powiatowe. Dni miasta, dni gminy, dzień dzielnicy. Dzień Dziecka, Święto Śliwki, Dni Kiszenia Kapusty… Festyn to takie społeczne wydarzenie, które zawsze może liczyć na uczestników. Ci jednak, choć od lat wierni swojemu lokalnemu świętu, zaczynają narzekać na powtarzalność i anachroniczność festynowej oferty. A przecież festyn to wielki koszyk możliwości – wystarczy

Wizyta w Radomsku

23 marca br. zostaliśmy zaproszeni przez Miejski Dom Kultury w Radomsku. Celem podróży do tego miasta w województwie łódzkim było poznanie instytucji oraz wsparcie, poprzez wymianę doświadczeń, procesu wizerunkowych i strategicznych zmian wdrażanych przez Dom Kultury. Mamy nadzieję, że to, co mieliśmy do powiedzenia, szczególnie w odniesieniu do planowanych przez tę placówkę badań dotyczących stanu

Konsultatywa, czyli praktyka partycypacji

29 marca br. obyła się w Warszawie konferencja zamykająca projekt „Implementacja Konsultatywy w Polsce”, wspierany w ramach środków pomocowych Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004–2009. Organizatorem była Fundacja Edukacji Ekonomicznej. O samej metodzie proponuję poczytać na stronie projektu. Konsultatywę spośród innych narzędzi wspierających partycypację społeczną wyróżnia jej

Biblioteki. Reaktywacja

Polska wieś zastygła cywilizacyjnie: nie czyta gazet ani książek, słabo się uczy, nie chodzi do kina ani do teatru. Jest obwieszona talerzami satelitarnymi, obstawiona dyskotekami, ale zamiera w niej życie społeczne, nie mówiąc o umysłowym. Jest pomysł, żeby to zmienić za pomocą wiejskich i gminnych bibliotek. Artykuł Ewy Winnickiej o Programie Rozwoju Bibliotek. Więcej w

Konfraternia Wariatów. Animatorzy kultury po kongresie

W kuluarach Kongresu, już pierwszego dnia rodziły się różne kontestacyjne pomysły: spiski, sieci, działania anty- i kontr-. Jednym z nich jest właśnie Konfraternia Wariatów. Varius to po łacinie inny, zaś konfraternia (confraternitas) to, z kolei, w łacinie średniowiecznej bractwo, związek, też gildia, cech; w każdym razie stowarzyszenie ludzi podobnego zajęcia, a możnaby dodać, iż także

Relacja z warsztatów z cyklu Niezwykły potencjał festynu w Nowej Hucie

25 lutego br.w Klubie Mirage Ośrodka Kultury – Kraków Nowa-Huta odbyły się warsztaty z cyklu „Niezwykły potencjał festynu”. Uczestniczył w nich Zespół Ośrodka, który każdego roku organizuje kilka nowohuckich plenerowych wydarzeń tego typu: od małych imprez osiedlowych po czerwcowy festyn rodzinny „Niedziela z Wandą” adresowany do wszystkich mieszkańców dzielnicy. Celem spotkania było przede wszystkim wypracowanie

Aktywne domy kultury. Nowy raport z badań domów kultury

Projekt badawczy „Aktywne domy kultury – diagnoza i działanie” realizowany był przez Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury Spotkania oraz Centrum Aktywności Lokalnej. O projekcie autorzy napisali: Celem projektu jest diagnoza funkcjonowania domów kultury oraz wypracowanie rekomendacji i narzędzi wspierania domów kultury traktowanych nie tylko jako miejsca realizacji lokalnych strategii gmin, zajęć pozaszkolnych, zainteresowań kulturalnych mieszkańców

Z młodymi trzeba robić deal

Ciągle pokutuje przekonanie, że dorosły powinien lub nawet musi wiedzieć, jak to z tą młodzieżą jest. A przecież można uczyć się od siebie nawzajem – mówi prof. Barbara Fatyga. Wywiad z Barbarą Fatygą na temat wyników badań Ośrodka Badań Młodzieży. Więcej Wyborcza.pl.

Kulminacja projektu Zoom na domy kultury

16 czerwca 2009 r. odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca projekt badawczyZoom na domy kultury. Projekt był koordynowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę. Badania dotyczyły funkcjonowania domów kultury w województwie mazowieckim. Jest to pierwszy w Polsce tak szeroko zakrojony projekt badawczy poświęcony sytuacji domów kultury jako instytucjom kultury we współczesnym obiegu kultury. Raport końcowy wart

Jaki dom kultury w Polsce?

Jeszcze przed Świętami, w dniach 14-15 grudnia 2009 r., w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie spotkało się kilkanaście osób z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami kultury. Forum gromadzące osoby z terenu całego kraju, zorganizowane dzięki połączonym siłom MIK oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej, było efektem dyskusji wywołanej przez wrześniowy Kongres Kultury Polskiej. Jak pisał Jacek

Powstanie podręcznik planowania strategicznego dla instytucji kultury

Małopolski Instytut Kultury otrzymał dofinansowanie na przygotowanie podręcznika planowania strategicznego dla instytucji kultury oraz zorganizowanie w Krakowie konferencji podsumowującej projekt „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”. Małopolski Instytut Kultury będzie partnerem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje projekt w ramach ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek. Fundacja otrzymała na ten cel dotację w wysokości ponad

Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?

Raport „Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?” powstał z inicjatywy wójta gminy Babice, we współpracy z gimnazjami i innymi instytucjami, które pracują z młodzieżą: stowarzyszeniami, Gminnym Centrum Kultury i Sportu i klubami sportowymi. Jednym z celów polityki samorządu babickiego jest stworzenie nastoletnim obywatelom możliwości wielokierunkowego rozwoju: nie tylko poprzez

Dom kultury jako rzeźba społeczna

Polecamy Państwa uwadze nowy projekt Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej adresowany do pracowników ośrodków kultury i organizacji pozarządowych z całej Polski, zajmujących się edukacją i reedukacją przez sztukę. W planach dwa cykle warsztatów: 15 -19 maja 2010 Kazimierz Dolny nad Wisłą 26-29 października 2010 Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej. Warsztaty realizowane będą przez twórców programu

Obserwatoria kultury w Polsce

W dniu 17 marca 2010 roku w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie odbyło się seminarium konsultacyjne na temat powołania sieci obserwatoriów kultury w Polsce. Podczas seminarium zaproszeni goście mieli szansę przedyskutowania działań i projektów wiążących się ze stworzeniem ogólnopolskiego systemu diagnozy oraz monitoringu kultury. W spotkaniu uczestniczyli: Barbara Fatyga, Magdalena Dudkiewicz, Albert Hupa – zespół

Jak dzielić się sztuką i dziedzictwem

W Leeuwarden, Europejskiej Stolicy Kultury 2018, w dniach 18‒19 października pod hasłem „Sharing Arts & Heritage” spotkały się cztery europejskie sieci zajmujące się edukacją, sztuką i dziedzictwem kulturowym: ACEnet, AMATEO, ENO i STEP/ATN.

Relacja z konferencji „Cultural Education Policies in Europe”

22 marca 2018 roku w krakowskim Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA odbyła się międzynarodowa konferencja „Cultural Education Policies in Europe”. Partnerem konferencji była Europejska Sieć Obserwatoriów w dziedzinie Edukacji Kulturalnej i Artystycznej – ENO. Zapraszamy do przeczytania relacji.

Europejska sieć obserwatoriów w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej

Małopolski Instytut Kultury wziął udział w pierwszym założycielskim spotkaniu Europejskiej sieci obserwatoriów w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej (European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education, w skrócie ENO Observatories). W spotkaniu, które odbyło się 16 listopada 2015 roku w Berlinie, wzięli udział Joanna Orlik, dyrektorka MIK-u oraz Filip Schmidt z partnerskiego Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu. Do porozumienia przystąpiły instytucje

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności