Temat: gra

20 i 22 listopada 2012 r. w Małopolskim Instytucie Kultury odbyły się warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury uczestniczących w dziesiątej edycji Konkursu plastyczno-edukacyjnego „Skarby Małopolski”, realizowanej w ramach XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Tegoroczna, jubileuszowa, edycja konkursu wiąże się z pewnymi zmianami. Oprócz szkół gimnazjalnych i centrów kultury, po raz pierwszy w konkursie biorą udział nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Wprowadziliśmy także temat – grę, dając przy tym uczestnikom dużą dowolność interpretacyjną.

Zadaniem nauczycieli jest przeprowadzenie projektu edukacyjnego, który w kontekście lokalnego dziedzictwa kulturowego zrealizuje elementy podstawy programowej, rozwinie kompetencje, będzie interdyscyplinarny, wykorzysta grę jako punkt wyjścia lub dojścia. Zadaniem uczniów jest stworzenie własnych wypowiedzi plastycznych interpretujących dziedzictwo i nawiązujących do tematu gry. Uczniowie mogą także stworzyć grę, której elementy będą podlegać ocenie jury plastycznego. Prace plastyczne uczniów mają być efektem pracy projektowej.


Warsztaty przeprowadzone przez Łucję Piekarską-Duraj, Marcina Klaga i Piotra Idziaka, poświęcone m.in. metodzie tworzenia gier, miały na celu zainspirowanie nauczycieli i pokazanie im wielu możliwości wykorzystania gier jako narzędzia interpretacji dziedzictwa. Nauczyciele zapoznali się z najważniejszymi założeniami edukacji rozwijającej kluczowe kompetencje i „metody MIK”, w której podkreślamy, że ważne jest skupienie się na detalu – wokół małego elementu można zbudować szeroką panoramę; odniesienie tematu do współczesnego kontekstu – „a co mnie to obchodzi dziś?”; sprawienie, by uczeń zbudował osobistą relację z tematem. Nie zabrakło elementów związanych z grami. Po prezentacji Piotra Idziaka poświęconej grom i teorii flow (teoria przepływu), nauczyciele mieli okazję stworzyć żetony do losowania pomiędzy dobrem i złem, opowiedzieć wspólną historię, w której losy bohatera rozwijały się w zależności od wyrzucanej strony monety (spotykały go dobre i złe przygody).

Do 29 marca 2013 r. czekamy na efekty pracy nauczycieli i uczniów, czyli opisy projektów edukacyjnych i prace plastyczne. Nagrodzone projekty i prace znajdą się w katalogu cyfrowym konkursu, prace uczniów będzie można też zobaczyć na wystawie, na którą zapraszamy w maju 2013 r.