Program MIK ukierunkowany na podnoszenie kwalifikacji pracowników lokalnych instytucji kultury oraz na współpracę przy realizacji konkretnych działań, polepszających jakość pracy tych instytucji na rzecz ich społeczności.
Projekt składa się z dwóch modułów: szkoleniowego oraz projektów partnerskich. Zasadą obu jest odpowiedź na konkretne potrzeby zgłoszone przez instytucje kultury lub lokalne samorządy. Dlatego też zakres tematyczny projektu jest otwarty.