Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości

GRATIS

Opis

„Zadanie »rozwoju kompetencji« szturmem wkroczyło w codzienność osób zajmujących się edukacją, wsparciem rynku pracy, animacją kultury i pomocą społeczną. »Rozwój kompetencji« jest obecnie kluczowym elementem w programach, strategiach i planach odnoszących się do rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego”. 

Dlaczego tak jest, co kryje się pod tymi pojęciami i czy można zabrać się do tego lepiej?

„Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości” to cykl działań realizowanych przez partnerstwo czterech małopolskich instytucji, które wspierają rozwój regionu: Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

Tekst powstał na kanwie dyskusji przeprowadzonych w trakcie dwóch konferencji partnerstwa oraz w oparciu o prace metodologiczne prowadzone w związku z badaniem statusu kompetencji przyszłości w regionie.

Szczegóły