Bezpłatne

O co walczy ukraińska kultura?

Volodymyr Sheiko

GRATIS

Żółta okładka broszury z typograficzną okładką, na broszurze leży ołówek

Opis

W nowej Broszurze do myślenia Volodymyr Sheiko opowiada o roli kultury w czasach wojny. O tym, że wojna toczy się nie tylko na froncie, że bronią są w niej nie tylko czołgi i karabiny. Ukraina – największy kraj w Europie – choć była w centrum najważniejszych wydarzeń politycznych, jakie rozgrywały się na arenie międzynarodowej w ostatnich dekadach, pozostawała na marginesie świadomości społeczeństwa europejskiego. Tak jakby była tłem, dekoracją, figurą, a nie autentycznym krajem o wielowiekowej historii, zamieszkiwanym przez ponad 40 milionów mieszkańców.

Szczegóły

Autor

Volodymyr Sheiko

Forma książki

Książka (ok. miękka), PDF

Volodymyr Sheiko – menedżer, kurator, producent i współtwórca projektów artystycznokulturalnych realizowanych w kilkunastu krajach Europy. Aktywnie działa na rzecz budowania relacji między Ukrainą a krajami partnerskimi oraz popularyzacji kultury ukraińskiej na forum międzynarodowym. W latach 2007–2018 pracował dla ukraińskiego oddziału British Council jako dyrektor zarządzający programami kulturalnymi oraz menedżer do spraw marketingu i komunikacji; sprawował także funkcję menedżera programów kulturalnych na terenie południowowschodniej Europy i Azji Środkowej. Od 2018 roku kieruje Instytutem Ukraińskim z siedzibą w Kijowie.