Kto tworzy nasze dziedzictwo?

Łucja Piekarska

GRATIS

Opis

Zapraszamy do dającej do myślenia, skłaniającej do refleksji i dyskusji najnowszej Broszury do myślenia.

W kolejnej Broszurze do myślenia Łucja Piekarska próbuje odpowiedzieć na pytanie „Kto tworzy nasze dziedzictwo?”. Badaczka, która ma za sobą doświadczenie pracy w instytucji kultury, zgłębiająca zagadnienie tożsamości, dziedzictwa i muzealnictwa, zabiera głos we wszystkich najważniejszych kwestiach, o których dyskutują badacze dziedzictwa. W najnowszej broszurze można więc odnaleźć wątki związane z rozróżnieniem dziedzictwa materialnego i niematerialnego, zagadnienie jego mitologizacji, relacje z historią i władzą. Autorka staje na stanowisku, że dziedzictwo należy do teraźniejszości, a nie do przeszłości – jego podstawowym zadaniem, przeznaczeniem i funkcją jest więc udział w budowaniu zbiorowej tożsamości, przy poddaniu go różnorodnej interpretacji, dopuszczeniu do głosu wszystkich, którzy ten głos chcą zabrać. Dziedzictwo to zatem wielogłos, polifonia przeszłości, tworząca się tu i teraz. Dziedzictwo żyje, ewoluuje, a jego odbiorcy wraz z nim.

Łucja Piekarska – doktor nauk społecznych; pracuje w Instytucie Studiów Europejskich UJ. Zajmuje się problematyką tożsamości, dziedzictwa i muzealnictwa. Jednym z rezultatów tych zainteresowań jest monografia The Invisible Hand of Europe. The Museum as a Civilizing Tool [Niewidzialna ręka Europy. Muzeum jako narzędzie cywilizacyjne] (Berlin–New York–Oxford–Warszawa 2020). Angażuje się w badania nad populizmem, a zwłaszcza jego związkami z religią. Doradza muzeom i instytucjom kultury w zakresie interpretacji dziedzictwa. Jest ekspertem Rady Europy w zakresie szlaków kulturowych.

Szczegóły

Autor

Łucja Piekarska