Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury

Ewa Korzeniowska, Grzegorz Ptaszek

GRATIS

Opis

„Kompetencje cyfrowe są dziś immanentną częścią kompetencji społecznych i kulturowych, dlatego edukacja medialna i cyfrowa to istotny temat dla instytucji kultury. Mogą one z powodzeniem funkcjonować jako lokalne czy krajowe think tanki – miejsca, w których wypracowuje się nowe idee, a wartości przekuwa w konkretne projekty. Edukacja medialna i cyfrowa nastawiona na kształtowanie określonych kompetencji cyfrowych może okazać się w tym nie tyle pomocna, co niezbędna” (ze wstępu)

Autorzy raportu zastanawiają się, jak należy dziś rozumieć pojęcie kompetencji cyfrowych, omawiają ich miejsce w instytucjach kultury różnego typu oraz wskazują przykłady ciekawych działań z ostatnich miesięcy. Odważne i stopniowe wdrażanie rozwiązań zgodnie z własnym rytmem pozwoli oswoić niezbędne nowości i zmiany.

Szczegóły

Autor

Ewa Korzeniowska, Grzegorz Ptaszek