Ile warta jest kultura?

Jerzy Hausner

GRATIS

Opis

Czy instytucje kultury powinny na siebie zarabiać? Czy kultura ma cenę?

Na co dzień używamy pojęć takich jak wartość, popyt, korzyść – właściwie w każdym obszarze życia. Profesor ekonomii Jerzy Hausner twierdzi jednak, że nie na wszystko należy patrzeć przez pryzmat rynku. „Czas spojrzeć na kulturę od drugiej strony. Nie zastanawiać się, jak przekształcić kulturę w gospodarkę, ale odwrotnie – jak gospodarkę uczynić częścią kultury”.

Jerzy Hausner – profesor nauk ekonomicznych, od początku kariery naukowej związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Współtwórca koncepcji ekonomii opartej na wartościach społecznych. Pomysłodawca i przewodniczący rady programowej Open Eyes Economy Summit – międzynarodowego kongresu ekonomicznego skupiającego środowiska nauki, ekonomii, edukacji, kultury i polityki. Autor wielu artykułów, raportów badawczych i książek, m.in. wydanej w 2019 roku Społecznej czasoprzestrzeni gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości.

Szczegóły

Autor

Jerzy Hausner

Forma książki

EPUB, MOBI, PDF