Książki

Dzieci i sztuka

Magdalena Kosno, Mikołaj Spodaryk

35,00 

Opis

Czy jesteś rodzicem, czy pracujesz z dziećmi – ta książka pomoże Ci wesprzeć ich rozwój zgodnie z ich naturalnymi potrzebami i zdolnościami. Podpowie tematy do rozmowy i pomysły na zajęcia, dzięki którym sztuka stanie się dla Was codziennym narzędziem poznawania i przeżywania świata.

„Z wielką radością powitałem fakt stworzenia podręcznika z zakresu pedagogiki sztuki przez autorów i autorki reprezentujących inne niż stricte pedagogika dyscypliny wiedzy: psychologię, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo czy teatrologię. Tym większa satysfakcja, że jest to podręcznik znakomity! Zawarty w nim niezbędny zasób wiedzy teoretycznej i metodycznej pozwoli pedagogom i animatorkom sztuki zaprojektować i przeprowadzić fascynujące zajęcia artystyczne dla dzieci 3–10-letnich” (prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt, Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki)

„Książka prowadzi czytelników i czytelniczki od informacji ogólnych, przez aktualne teorie wychowawcze, po propozycje konkretnych działań. Wyczuwalny realizm nie gasi wiary autorów i autorek w sens kontaktu ze sztuką – również tą współczesną – od najmłodszych lat. Chodzi przy tym nie tyle o dostarczanie konkretnej wiedzy, ile o rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie otwartości na nieznane i krytycznego podejścia do obrazów. A to w dzisiejszej rzeczywistości audiowizualnej wydaje się szczególnie ważne” (Hanna Wróblewska, dyrektorka Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki)

Wstecz Dalej

Szczegóły

Waga 0.584 kg
Wymiary 16.6 × 23.8 × 1.9 cm
Autor

Magdalena Kosno, Mikołaj Spodaryk

Spis treści

 • Wprowadzenie
 • Sztuka jako wehikuł poznania
 • Uczenie się. Od teorii do praktyki
  • Aktywna rola dziecka w budowaniu wiedzy o świecie.
   Uczenie się w ujęciu konstruktywistycznym

   • Uczenie się przez doświadczenie – koncepcja Jeana Piageta
   • Uczenie się w interakcjach z innymi – koncepcja Lwa Wygotskiego
   • Budowanie rusztowania – koncepcje Jerome’a S. Brunera i Marca Bornsteina
   • Sztuka jako narzędzie poznawania i przeżywania świata – koncepcje Stefana Szumana
  • Zasady skutecznej edukacji
   • Pamięć
   • Uwaga
   • Wyobraźnia
   • Odnoszenie się do Ja
   • Uczenie się przez doświadczenie
   • Emocje
   • Motywacja
 • Twórczość rysunkowa dzieci
 • Charakterystyka rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Indywidualna charakterystyka dziecka
 • Dzieci w wieku przedszkolnym
  • Charakterystyka rozwoju
   • Rozwój sensoryczny i motoryczny
   • Rozwój poznawczy
   • Rozwój społeczno-emocjonalny
  • Najważniejsze aspekty rozwoju związane z procesem uczenia się
   • Uczenie się przez zabawę
   • Uwaga
   • Samoregulacja
   • Ruch/wielozmysłowość
   • Praktyczne wskazówki
  • Propozycje warsztatów z dziećmi w wieku przedszkolnym
   • Tworzymy obiekt sensoryczny
    • Pojęcia wprowadzane podczas zajęć
    • Inspiracja
    • Scenariusz zajęć
   • Robimy sałatkę
    • Pojęcia wprowadzane podczas zajęć
    • Inspiracja
    • Scenariusz zajęć
   • Propozycje innych tematów zajęć
 • Dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  • Charakterystyka rozwoju
   • Rozwój motoryczny
   • Rozwój poznawczy
   • Rozwój społeczno-emocjonalny
  • Najważniejsze aspekty rozwoju związane z procesem uczenia się
   • Zabawy z regułami i gry
   • Uczenie się przez współpracę i przyjmowanie różnych perspektyw
   • Uwaga i samoregulacja
   • Praktyczne wskazówki
  • Propozycje warsztatów z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
   • Tworzymy abstrakcję
    • Pojęcia wprowadzane podczas zajęć
    • Inspiracja
    • Scenariusz zajęć
   • Budujemy instrumenty
    • Pojęcia wprowadzane podczas zajęć
    • Inspiracje
    • Scenariusz zajęć
   • Propozycje innych tematów zajęć
 • Bibliografia
 • O autorach i autorkach
Książka "Dzieci i sztuka" z fotografią dziecka oglądającego rzeźbę na okładce