Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości

5 października 2020 roku, przedstawiciele i przedstawicielki sektora polityki społecznej i rynku pracy spotkali się na drugiej konferencji online w ramach cyklu „Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości”. Była to seria spotkań przedstawicieli małopolskich sektorów edukacji, polityki społecznej, kultury i rynku pracy.

Pierwsze spotkanie poświęcone było przede wszystkim kulturze i edukacji – TUTAJ znajdą Państwo związane z nim materiały. 

Nie wiemy, jaka będzie przyszłość – czy czeka nas regres? A może obecna sytuacja pandemii to szansa na rozwój, na inne spojrzenie? Warunki, w których się znaleźliśmy, są nietypowe i niespotykane. Doświadczamy wielu strat, utraciliśmy choćby poczucie stabilizacji i pewności kolejnych kroków i działań. Zyskujemy za to doświadczenie odnajdowania się w zmianie oraz nowej współpracy.

Było to nietypowe spotkanie – konferencja w formule Open Space Technology, w ramach której o programie i podejmowanych tematach decydowali sami uczestnicy i uczestniczki. Celem konferencji była wymiana doświadczeń, wiedzy i myśli na temat współpracy, kompetencji przyszłości i reakcji na zmianę w sektorach polityki społecznej i rynku pracy. Podjęliśmy także próbę określenia kierunków działań, zbadaliśmy potrzeby i zobaczyliśmy potencjał, którym wspólnie dysponujemy.

Program

Program

5 października 2020
„Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości”

Konferencja odbędzie się online, za pośrednictwem platformy Zoom.

Program
9.00–10.00 Wsparcie techniczne dla uczestników konferencji, dla zainteresowanych wspólna kawa na dobry start
10.00–10.15 Otwarcie konferencji: Joanna Orlik – dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Wioletta Wilimska – dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Jan Gąsienica-Walczak – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
Prowadzenie: Katarzyna Ociepka-Miąsik – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
10.15–11.15 Wykład gościa specjalnego: Zuzanny Skalskiej
11.15–11.35 Wykład dra hab. Huberta Kaszyńskiego Współpraca jako sztuka rozmowy
11.35–12.00 Wykład dr hab. Barbary Worek Edukacja dla rynku pracy w warunkach niepewności
12.00–12.20 Odpowiedzi na pytania do ekspertów
12.20–12.40 Przerwa kawowa
DYSKUSJE W FORMULE OPEN SPACE
Jakie możliwości na przyszłość daje nam czas pandemii?
(CZYTAJ WIĘCEJ)
12.40-13.10 Integracja i budowanie relacji
13.10–13.40 Wspólne budowanie agendy spotkania i tematów do sesji dyskusyjnej
13.40–14.30 Sesja dyskusyjna w grupach
14.30–15.00 Przerwa lunchowa
15.00–16.00 Podsumowanie prac w grupach, wnioski i plany dalszych działań
16.00–16.30 Zakończenie konferencji

FORMUŁA OPEN SPACE

Ostateczna tematyka dyskusji w grupach zostanie zaproponowana przez uczestników i uczestniczki w trakcie konferencji. Tutaj wskazujemy jedynie obszary, które często pojawiają się w rozmowach z Państwem:

 • Odnalezienie się w sytuacji kryzysowej – mamy do czynienia ze złożoną sytuacją, której nikt wcześniej nie doświadczył. Jak wypracować rozwiązanie na już, a najlepiej na wczoraj?
 • Tworzenie nowych, nietypowych rozwiązań – potrzebujemy wypracować nowy sposób działania, nową strategię. Być może nawet nowe usługi?
 • Podstawy efektywnej współpracy – ostatnie wydarzenia wymogły namysł nad tym, jak skutecznie współpracować. O co zadbać i w jaki sposób?
 • Potrzeba nowych kompetencji – zastanawiamy się, czego potrzebujemy się nauczyć, by stawiać czoła sytuacjom kryzysowym. W co warto zainwestować swój czas i zasoby?
 • Przede wszystkim: dialog – współpraca międzysektorowa może okazać się podstawą działania w przyszłości. Jak ją wcielać w życie?

Zalety formuły Open Space:

 • dyskutujesz, Z KIM CHCESZ,
 • dyskutujesz, O CZYM CHCESZ,
 • szukasz rozwiązań,
 • dzielisz się wiedzą,
 • proponujesz i wprowadzasz ważne dla Ciebie tematy,
 • dołączasz do interesujących Cię spotkań i dyskusji,
 • zyskujesz wartościowe kontakty.

Ankieta

Ankieta

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, podzielenia się swoją perspektywą
i doświadczeniem z wyjątkowego czasu, jakim jest okres pandemii. Państwa opinia przekazana w badaniu pomoże nam przygotować rekomendacje na przyszłość: wskazać obszary, w których nasze sektory poradziły sobie dobrze, i przykłady, z których możemy się uczyć, ale także obszary, które wymagają dalszej pracy, na przykład w formie programów szkoleniowych czy rozwojowych dla pracowników.

Celem ankiety jest identyfikacja nowych potrzeb i wyzwań stojących przed naszymi instytucjami, spojrzenie na współpracę międzysektorową oraz określenie kompetencji przyszłości, które ułatwiłyby nam odnalezienie się w zmianie.

Podczas konferencji Współpraca” przedstawimy pierwsze wnioski z badania, a całość wyników opublikujemy dla Państwa pod koniec roku.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 15 minut.

Link do ankiety

Prelegenci

Prelegenci

Paneliści / prowadzący

Jan Gąsienica-Walczak
Jan Gąsienica-Walczak
Jan Gąsienica-Walczak

Jan Gąsienica-Walczak

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zakopiańczyk, absolwent Politechniki Krakowskiej. Wieloletni działacz samorządowy. Przez 12 lat pełnił funkcję dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem. Obecnie jest członkiem rad programowych Wojewódzkiej Rady Programowej Małopolskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy oraz Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego, a także należy do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego.

Dr hab. Hubert Kaszyński
Dr hab. Hubert Kaszyński
Dr hab. Hubert Kaszyński

Dr hab. Hubert Kaszyński

Socjolog, kliniczny pracownik socjalny, superwizor pracy socjalnej, profesor UJ w Zakładzie Socjologii Stosowanej Instytutu Socjologii UJ. Od 30 lat zaangażowany w pracę socjalną i terapię społeczną w obszarze zdrowia psychicznego. Sekretarz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Prowadzi badania nad metodami edukacji społecznej w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz kliniczną pracą socjalną, dla których teoretyczną podstawą jest filozofia spotkania oraz personalistyczny paradygmat w pracy socjalnej.

Katarzyna Ociepka-Miąsik
Katarzyna Ociepka-Miąsik
Katarzyna Ociepka-Miąsik

Katarzyna Ociepka-Miąsik

Facylitatorka, moderatorka Design Thinking. Konsultantka wielu projektów biznesowych i społecznych w obszarze polityki społecznej, zdrowia psychicznego, obszaru diversity. Od 2017 roku badaczka innowacji i zmiany społecznej w ROPS w Krakowie.

Joanna Orlik
Joanna Orlik
Joanna Orlik
fot. Klaudyna Schubert

Joanna Orlik

Animatorka, miłośniczka rozwiązań systemowych i spontanicznych decyzji. Dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie ‒ regionalnej instytucji kultury zajmującej się rozwojem sektora kultury w województwie małopolskim. Stworzyła i przez 5 lat prowadziła interdyscyplinarny kwartalnik „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. W 2007 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Polonistyki UJ. Autorka i koordynatorka Laboratorium Edukacji Kulturalnej dla Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Prezeska Forum Kraków. Uczestniczy w programach związanych z edukacją kadr kultury, prowadzi warsztaty, rozwija projekty. Prywatnie przekonana, że dużo da się zrobić.

Zuzanna Skalska
Zuzanna Skalska
Zuzanna Skalska

Zuzanna Skalska

Właścicielka 360inspiration, partnerka zarządzająca FutureS Thinking Group. Zajmuje się badaniem i analizą sygnałów zmian dla biznesu. Ściśle współpracuje z prezesami firm i członkami zarządów, doradzając im w kwestii możliwych scenariuszy rozwoju. Wykłada na wielu uczelniach na świecie. Współtwórczyni School of Form (SWPS).

Wioletta Wilimska
Wioletta Wilimska
Wioletta Wilimska

Wioletta Wilimska

Prawniczka, wykładowczyni, trenerka. Zaangażowana w działalność sektora pomocy społecznej. Doświadczenie zdobyła w pracy na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Od 2009 roku dyrektorka ROPS w Krakowie. Wyznaje zasadę prymatu działań samopomocowych nad pomocą instytucjonalną.

Dr hab. Barbara Worek
Dr hab. Barbara Worek
Dr hab. Barbara Worek

Dr hab. Barbara Worek

Adiunktka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekspertka Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i raportów badawczych. Uczestniczyła w polskich i międzynarodowych projektach dotyczących ewaluacji, polityki publicznej, kapitału ludzkiego i uczenia się przez całe życie. Od 2009 roku zaangażowana w projekt „Bilans Kapitału Ludzkiego” jako ekspertka ds. uczenia się dorosłych.

Organizatorzy

Organizatorzy

Kontakt

Kontakt
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 Lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 668 064 407
MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88