Kiedy na początku 2020 roku w gronie przedstawicieli małopolskiego sektora edukacji, polityki społecznej i rynku pracy, planowaliśmy organizację konferencji „Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości”, nikt z nas nie przypuszczał, że w ciągu paru dni świat się zatrzyma i nic nie będzie już takie jak wcześniej. 

Mimo epidemii, nie zrezygnowaliśmy z planowanego wydarzenia, lecz przenieśliśmy je do wirtualnego świata i zaprosiliśmy Państwa do udziału w cyklu spotkań online. Tematyka kompetencji przyszłości, nowego wymiaru edukacji i kultury, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz aktualnej sytuacji w sektorze społecznym – nabrała teraz dodatkowego znaczenia, dlatego tym bardziej chcieliśmy się jej przyjrzeć, dając sobie i Wam możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń.

Co się zmieniło? Co powinno się zmienić? W jaki sposób małopolskie instytucje mogą włączyć się w ten proces? Na co należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?

Dziękujemy za udział w spotkaniach transmitowanych online i za wspólną rozmowę o przyszłości naszych czterech obszarów: kultury, edukacji, polityki społecznej oraz rynku pracy. 

Spotkajmy się już dzisiaj, bo przyszedł czas na kompetencje jutra!

Program

Program

Konferencja odbyła się online, za pośrednictwem platformy Zoom.

24 czerwca 2020
11.00–11.10 Otwarcie konferencji:
Joanna Orlik, dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie
11.10–11.35 Wykład prof. dra hab. Marka Krajewskiego Po co nam współpraca?
11.35–12.35 Panel dyskusyjny Współpraca zdalna. Czy pandemia pchnęła nas do skoku cywilizacyjnego?
z udziałem Karola Baranowskiego – bibliotekarza PBW i WBP w Krakowie, Łukasza Cieślika – dyrektora MCDN, Małgorzaty Karwali – nauczycielki konsultantki MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu, Grzegorza Ptaszka – profesora na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie
Moderacja: Joanna Orlik – dyrektorka MIK
12.35–12.50 Panel dyskusyjny Kompetencje kluczowe międzypokoleniowo
z udziałem dyrektorów i nauczycieli przedszkola, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz Wojciecha Papaja i Andrzeja Kasprzyka – nauczycieli konsultantów z MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu
13.50–14.30 Przerwa obiadowa
14.30–15.30 Szkolenia *

Izabela BryzikDla każdego coś nowego! Wolontariat w czasie pandemii (i nie tylko)

Katarzyna MichalskaZostańmy w polu widzenia – o pozytywnych skutkach nauczycielskich poszukiwań w czasach pandemii

Magdalena BubulaKompetencje kluczowe w systemie edukacji

Mariola KozakKompetencje kluczowe w perspektywie kariery zawodowej naszych uczniów

* Szkolenia będą prowadzone równolegle, liczba miejsc ograniczona
15.30-16.00 Zakończenie konferencji

Współpraca zdalna. Czy pandemia pchnęła nas do skoku cywilizacyjnego?

Kompetencje cyfrowe to warunek udanej wirtualnej współpracy. COVID-19 postawił nas przed wyzwaniem, na które byliśmy przygotowani w bardzo różnym stopniu. Doświadczenie tak długotrwałego kontaktu wyłącznie w formie zapośredniczonej wymusiło na nas przyspieszoną naukę. Ale czy możemy uznać, że właśnie dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego? W trakcie panelu poszukamy odpowiedzi na pytanie: co tracimy, a co zyskujemy dzięki włączeniu nowych technologii do życia szkół i instytucji kultury?

Realizacja: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
Czas trwania: 60 min

Kompetencje kluczowe międzypokoleniowo

Punktem wyjścia do dyskusji będzie miejsce kompetencji kluczowych w systemie edukacji i w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego”. Następnie poruszymy takie tematy jak:
1. Mały człowiek a współczesny świat;
2. Dobry start w systemie edukacji;
3. Pierwsze ważne decyzje – wybór szkoły ponadpodstawowej;
4. Kreowanie swojej drogi zawodowej;
5. Talenty i pasje w budowaniu własnej drogi życiowej.

Realizacja: MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu
Czas trwania: 60 min

Dla każdego coś nowego! Wolontariat w czasie pandemii (i nie tylko)

To będzie webinar o tym, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, a każda zmiana jest szansą na rozwój. Porozmawiamy o tym, że wolontariat w instytucji kultury daje wiele możliwości działania, nawet w sytuacjach tak nadzwyczajnych jak pandemia, a także – niezależnie od okoliczności – jest świetną okazją do rozwijania cennych kompetencji. Podczas spotkania omówimy, w jaki sposób można wykorzystywać potencjał współpracy zdalnej z wolontariuszkami i wolontariuszami oraz zastanowimy się, co robić, kiedy nie wszystko idzie po naszej myśli.

Realizacja: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
Czas trwania: 45 min
Maksymalna liczba osób: 15

Zostańmy w polu widzenia – o pozytywnych skutkach nauczycielskich poszukiwań w czasach pandemii

Podczas webinaru skupimy uwagę na tym, co wynika z trudnej sytuacji edukacyjnej, która zmusza nauczycieli do intensyfikacji poszukiwań materiałów dydaktycznych w sieci. Wyjdziemy od pozytywnych przykładów tworzenia płaszczyzn współpracy między instytucjami edukacji i kultury, zaistniałych podczas realizacji projektu „Pokłady Kultury” – miejskiego programu edukacji kulturalnej w Bytomiu. Przyjrzymy się, czym może skutkować świadomość potrzeb i możliwości obu stron, również – lub zwłaszcza – w odniesieniu do aktywności online.

Realizacja: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
Czas trwania: 45 min
Maksymalna liczba osób: 15

Kompetencje kluczowe w systemie edukacji

W ramach interaktywnego wykładu poruszymy temat przełożenia kompetencji kluczowych na wymagania zawarte w podstawie programowej. Podczas wykładu zaprezentowane będą również materiały edukacyjne wypracowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach realizowanych projektów. Po wykładzie zapraszamy do wspólnej dyskusji nad kierunkami rozwoju edukacji w kontekście kompetencji przyszłości.

Realizacja: MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu
Czas trwania: 45 min
Maksymalna liczba osób: 15

Kompetencje kluczowe w perspektywie kariery zawodowej naszych uczniów

W ramach szkolenia zastanowimy się nad związkiem kompetencji kluczowych kształconych w szkole z kompetencjami, których wszyscy dorośli potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego. Poruszymy m.in. tematy zrównoważonego stylu życia, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatelstwa. Przyjrzymy się także idei uczenia się przez całe życie – z perspektywy uczniów i nauczycieli.

Realizacja: MCDN, Ośrodek w Krakowie
Czas trwania: 45 min
Maksymalna liczba osób: 15

Rejestracja

Rejestracja

Rejestracja na konferencję została zakończona.

Prelegenci

Prelegenci

Paneliści / prowadzący

Karol Baranowski
Karol Baranowski
Karol Baranowski

Karol Baranowski

Rocznik orwellowski (1984). Bibliotekarz Roku 2019 według Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wieloletni bibliotekarz-nauczyciel w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie oraz w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Prowadzi zajęcia dla seniorów, lekcje biblioteczne i warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizuje gry miejskie i gry biblioteczne. Interesuje się sposobami wykorzystania narzędzi multimedialnych oraz mobilnych w pracy bibliotekarza. Dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku odwiedził wszystkie wojewódzkie biblioteki publiczne w Polsce z darmowym szkoleniem „Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w instytucjach kultury”. W ramach międzynarodowej pomocy rozwojowej szkolił etiopskich nauczycieli, dyrektorów i rodziców z podstaw zarządzania, organizacji i prowadzenia bibliotek szkolnych. Współorganizator Odjazdowego Bibliotekarza w Krakowie od 2011 roku. Działa w Stowarzyszeniu LABiB, zrzeszającym bibliotekarzy, animatorów kultury i działaczy. Prowadzi bloga charliethelibrarian.com.

Iza Bryzik
Iza Bryzik
Iza Bryzik
fot. Klaudyna Schubert

Iza Bryzik

Absolwentka filozofii i etyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W MIK-u koordynuje program wolontariacki, praktyki studenckie i staże. Wierzy w moc złotego środka. Jej siłą jest spokój, a słabością słodkie domowe wypieki.

Magdalena Bubula
Magdalena Bubula
Magdalena Bubula

Magdalena Bubula

Nauczycielka konsultantka ds. języków obcych, edukacji historycznej i obywatelskiej oraz nowych technologii w edukacji w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Ośrodek w Nowym Sączu). Koordynatorka sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, a także wspomagania szkół i innych placówek. Wspiera nauczyciel(k)i przede wszystkim w obszarach metodyki nauczania języka obcego i historii, programowania i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kompetencji miękkich.

Łukasz Cieślik
Łukasz Cieślik
Łukasz Cieślik

Łukasz Cieślik

Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii współczesnej, certyfikowany trener biznesu. Autor artykułów naukowych z obszaru literatury, filozofii, kultury i ekonomii społecznej.

Katarzyna Michalska
Katarzyna Michalska
Katarzyna Michalska

Katarzyna Michalska

Absolwentka filologii polskiej na UŚ oraz studiów podyplomowych w Warszawskiej Szkole Filmowej. Doktorantka na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ. Nauczycielka języka polskiego oraz wychowania do twórczości w ramach autorskiego programu Klas Aktywności Twórczej.

Animatorka kultury. Mentorka w ramach kursów internetowych CEO „Włącz się! Młodzi i media” i „Kulthurra!”, Inspektorka w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Bytomiu. Koordynatorka projektu „Pokłady Kultury”. Ekspertka w zakresie edukacji kulturowej w programie „Bardzo Młoda Kultura” NCK, koordynatorka sieci nauczycieli edukacji medialnej na Śląsku.

W latach 2017–2020 pełniła funkcję członkini zespołu sterującego ds. programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna”. Ambasadorka programu „Spółdzielnia Otwartej Edukacji SpołEd” Fundacji Centrum Cyfrowe. We współpracy z Fundacją Nowoczesna Polska realizowała trzyletni międzynarodowy projekt „App Your School – Digital Atelier”. Finalistka Nagrody im. I. Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

Małgorzata Karwala
Małgorzata Karwala
Małgorzata Karwala

Małgorzata Karwala

Nauczycielka konsultantka ds. diagnozy edukacyjnej i awansu zawodowego nauczycieli w MCDN, Oddział w Nowym Sączu. Ekspertka komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczyciela, posiada kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz doświadczenie w ewaluacji wewnętrznej, konstruowaniu narzędzi badawczych, analizie wyników i opracowywaniu raportów.

Autorka i współautorka projektów grantowych MKO i Urzędu Marszałkowskiego; opracowuje i realizuje autorskie programy form doskonalenia w zakresie wsparcia placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczestniczyła w programach: „Nowa Szkoła”, „Forum Edukacji”, „Letnia i Wiosenna Szkoła EWD” oraz w szkoleniach dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Uczestniczyła w programie rozwojowym „Lider Edukacji – Coachem”, uzyskała certyfikat „CoachWise™ Essentials” w ramach Accredited Coach Training Program organizowanego przez International Coach Federation (ICF).

Andrzej Kasprzyk
Andrzej Kasprzyk
Andrzej Kasprzyk

Andrzej Kasprzyk

wychowawca w Państwowym Domu Dziecka w Nowym Sączu, pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu, wykładowca w WSB NLU w Nowym Sączu, wykładowca w PWSZ w Nowym Sączu, nauczyciel konsultant w MCDN Kraków, Ośrodek w Nowym Sączu – nauczyciel konsultant ds. kształcenia specjalnego oraz wychowania i profilaktyki.

Mariola Kozak
Mariola Kozak
Mariola Kozak

Mariola Kozak

Nauczycielka konsultantka MCDN, Oddział w Krakowie ds. nauczania języka polskiego oraz doradztwa zawodowego. Prowadzi szkolenia z zakresu wychowania i profilaktyki, metod aktywizujących, kompetencji kluczowych, motywowania, współpracy z rodzicami uczniów, zarządzania sobą w czasie. Absolwentka filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu przygotowania kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość oraz praktycznej psychologii kierowania i negocjacji. Ukończyła kurs kwalifikacyjny: zarządzanie w oświacie, kurs doskonalący: kształcenie dorosłych – andragogika, kurs Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji i kurs koordynatorów sieci. Instruktorka i realizatorka programu profilaktyczno-wychowawczego „Golden Five” oraz programu „Falochron”. Nauczycielka dyplomowana, egzaminatorka egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Marek Krajewski
Marek Krajewski
Marek Krajewski

Marek Krajewski

Profesor zwyczajny na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu. Autor licznych artykułów dotyczących współczesnej kultury, a także książek: Kultury kultury popularnej (2003), POPamiętane (2006), Za fotografię! (2010, wspólnie z R. Drozdowskim), Są w życiu rzeczy… (2013), Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych (2014, redaktor tomu), Incydentologia (2017), Diagnoza w kulturze (2018, wspólnie z A. Skórzyńską). Współtwórca projektów „Niewidzialne Miasto”, „Archiwum Badań nad Życiem Codziennym” oraz programu „Bardzo Młoda Kultura”.

Joanna Orlik
Joanna Orlik
Joanna Orlik
fot. Klaudyna Schubert

Joanna Orlik

Animatorka, miłośniczka rozwiązań systemowych i spontanicznych decyzji. Dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie ‒ regionalnej instytucji kultury zajmującej się rozwojem sektora kultury w województwie małopolskim. Stworzyła i przez 5 lat prowadziła interdyscyplinarny kwartalnik „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. W 2007 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Polonistyki UJ. Autorka i koordynatorka Laboratorium Edukacji Kulturalnej dla Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Prezeska Forum Kraków. Uczestniczy w programach związanych z edukacją kadr kultury, prowadzi warsztaty, rozwija projekty. Prywatnie przekonana, że dużo da się zrobić.

Grzegorz Ptaszek
Grzegorz Ptaszek
Grzegorz Ptaszek
fot. Jan Garczyński

Grzegorz Ptaszek

Doktor habilitowany nauk o komunikacji społecznej i mediach, psycholog, językoznawca, pracuje jako profesor na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Autor monografii Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji (2019) oraz Talk show. Szczerość na ekranie? (2007), współredaktor kilku monografii zbiorowych i kilkudziesięciu artykułów poświęconych różnym aspektom mediów i edukacji medialnej, w tym: Media Literacy in Poland (wspólnie z Martą Łysik), Media Literacy Outcomes, Measurement [w:] The International Encyclopedia of Media Literacy, red. R. Hobbs, P. Mihailidis (2019) oraz Media education 3.0? How Big Data, algorithms, and AI redefine media education [w:] The Handbook on Media Education Research, red. D.F. Meigs, S. Kotilainen, M. Pathak-Shelat, M. Hoechsmann, S.R. Poyntz (2020). Ekspert MEN, CKE, KRRiT. Prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej (www.ptem.org.pl), członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz European Communication Research and Education Association (ECREA).

Wojciech Papaj
Wojciech Papaj
Wojciech Papaj

Wojciech Papaj

Magister filologii polskiej, edukator; wieloletni pracownik systemu doskonalenia nauczycieli: najpierw jako doradca metodyczny WOM w Nowym Sączu, następnie konsultant ds. przedmiotów humanistycznych MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu; uczestnik ogólnopolskich projektów, m.in.: „Ocenianie kształtujące”, „e-Ocenianie”, „Komputer dla ucznia”, „Z małej szkoły w wielki świat”; autor i współautor programów, scenariuszy i materiałów edukacyjnych (w tym z zakresu metodyki języka polskiego, oceniania kształtującego, pracy z uczniem zdolnym oraz dydaktycznych zastosowań nowych technologii).

Organizatorzy

Organizatorzy

Kontakt

Kontakt
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 Lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 668 064 407
MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88