Najbliższe szkolenia dla instytucji i organizacji kultury w ramach nowego cyklu: Planowanie, wizerunek, partycypacja