konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje dotyczące zarówno konkretnych zagadnień związanych z pracą animatora kultury, jak i tematów metodologicznych i związanych z zarządzaniem instytucją.

Tematy praktyczne:

  • Jak założyć darmową stronę WWW/bloga (Marcin Wójcik)
  • Jak przeprowadzać kwerendy biblioteczne dotyczące różnorodnych wątków historycznych i kulturowych Małopolski (Elżbieta Porębska-Kubik)
  • Jak konstruować założenia regulaminowe i scenariusze imprez, przeglądów i festiwali folklorystycznych (Elżbieta Porębska-Kubik)
  • Jak tworzyć szlaki i produkty turystyczno-kulturowe i jak o nich informować (Karolina Fidyk)
  • Jak wykorzystywać metody i zasoby etnograficzne Małopolski w działalności kulturalnej, wydawniczej i edukacyjnej (Elżbieta Porębska-Kubik)

Tematy metodologiczne:

  • Jak odnosić się w tworzonych projektach do strategicznych dokumentów dotyczących kultury (Piotr Knaś)
  • Jak dobrać właściwe narzędzia ewaluacji projektu (Piotr Knaś)
  • Jak stworzyć dobre materiały promocyjne (Greta Gorgoń)
  • Jak dobrać odpowiednie narzędzia marketingowe (Greta Gorgoń)
  • Jak budować właściwe relacje z odbiorcami oraz sponsorami i mediami (Greta Gorgoń)