O projekcie csb

Inspiracją dla projektu była niezwykła historia społeczno-gospodarcza Andrychowa w okresie poprzedzającym rewolucję przemysłową. W XVIII wieku chłopi z położonego w Małopolsce ośrodka andrychowskiego osiągnęli sukces handlowy na międzynarodową skalę: wytwarzali lniane płótna, które sprzedawali w całej Europie (docierali między innymi do Barcelony, Amsterdamu, Stambułu i Moskwy).
Gracze wcielają się w role XVIII-wiecznych przedsiębiorców. Jako uczestnicy wymiany handlowej na rynku lokalnym lub europejskim ponoszą koszty produkcji i negocjują warunki sprzedaży swoich wyrobów. Sukces gracza w dużej mierze zależy od umiejętności współpracy z innymi graczami. „Chłopska Szkoła Biznesu” to symulacja gry rynkowej – jak w świecie rzeczywistym, występuje w niej możliwość zarówno konkurowania, jak i współpracy między graczami. Gra może być wykorzystana jako narzędzie edukacyjne przez nauczyciela, edukatora muzealnego lub osobę pracującą z grupą. W rozgrywce może brać udział jednocześnie od kilkunastu do 30 graczy.

Cele projektu

  • kreowanie i promocja nowych standardów i rozwiązań w tworzeniu programów edukacyjnych, wiążących edukację dla przedsiębiorczości z działaniami przywracającymi pamięć lokalnych historii i tradycji
  • stworzenie interdyscyplinarnego narzędzia edukacyjnego ułatwiającego podejmowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki
  • rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży, tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i promowanie postaw przedsiębiorczych
  • badanie potencjału lokalnej historii, możliwości jego wykorzystania do celów edukacyjnych, animacji społeczno-kulturalnej, wzmacniania lokalnego patriotyzmu i tworzenia wizerunków miejsc


Wybrane działania