Małopolski Instytut Kultury w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko redaktora portalu Wirtualne Muzea Małopolski

Wymiar czasu pracy: 1 etat
Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

 • Pisanie, redakcja i korekta tekstów informacyjnych, popularyzatorskich i promocyjnych
 • Praca nad strukturą i funkcjonalnością portalu
 • Współpraca z muzeami oraz innymi instytucjami kultury
 • Aktualizacja treści na portalu oraz treści na serwisach społecznościowych służących promocji portalu
 • Pozyskiwanie i weryfikacja praw do treści publikowanych na portalu

 
Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu historii sztuki
 • Doświadczenie redaktorskie w zakresie redagowania wydawnictw związanych z dziedzictwem kulturowym
 • Doświadczenie w zakresie upowszechniania treści dotyczących dziedzictwa kulturowego
 • Doświadczenie w pracy związanej z interpretacją dziedzictwa kulturowego
 • Umiejętność zarządzania treściami tekstowymi i graficznymi w systemie informatycznym
 • Zainteresowanie dziedzictwem kulturowym Małopolski, muzealnictwem i/lub sztuką współczesną
 • Umiejętność pisania tekstów informacyjnych, popularyzatorskich i promocyjnych
 • Dobra znajomość języka angielskiego w piśmie
 • Doskonała znajomość Microsoft Office
 • Doskonała znajomość zasad redakcji i adiustacji
 • Orientacja we współczesnych trendach w muzealnictwie i wirtualnych formach uczestnictwa w kulturze
 • Doświadczenie w zamawianiu tekstów i współpracy z autorami
 • Solidność, dokładność i elastyczność w organizowaniu czasu pracy
 • Umiejętność pracy zadaniowej/projektowej
 • Umiejętność pracy pod presją (czasu, zadań i ich celów)
 • Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu
 • Konstruktywne podejście do trudności napotykanych podczas realizacji projektu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka kultura osobista

Mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu etnografii lub archeologii
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zastosowaniem nowych technologii
 • Znajomość narzędzi blogowych
 • Doświadczenie w prowadzeniu własnego bloga

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 05 września 2014 r., na adres: rekrutacja@mik.krakow.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm,)