Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”

Zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest pobudzanie postaw przedsiębiorczych i rozwój kompetencji społecznych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W ramach projektu oferujemy:

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, konsultantów i doradców metodycznych

Uczestnik szkoleń będzie wiedział, jak:

 • przeprowadzić symulację działalności gospodarczej w czasie do 45 minut;
 • wyjaśnić działanie mechanizmów rynkowych na podstawie nabytego podczas gry doświadczenia;
 • integrować i angażować w proces nauki w działaniu grupy od 12 do 30 osób;
 • realizować cele nauczania zawarte w nowej podstawie programowej, m.in. w zakresach komunikacji i podejmowania decyzji, gospodarki i przedsiębiorstwa, planowania i kariery zawodowej, zasad etycznych.

Uczestnicy szkoleń otrzymują egzemplarz gry oraz materiały dydaktyczne. Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów Małopolskiego Instytutu Kultury w siedzibach partnerów projektu, odpowiedzialnych za rekrutację:

 • Ośrodek Rozwoju Edukacji (rekrutacja: wrzesień 2012, szkolenie: grudzień 2012; kontakt: Grażyna Kurowska, grazyna.kurowska@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 83 w. 523);
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN Nowy Sącz (rekrutacja: wrzesień 2012, szkolenie: październik 2012; kontakt: Wojciech Papaj, w.papaj@nowysacz.mcdn.edu.pl, tel. 18 443 71 72 w. 29);
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
  (rekrutacja: wrzesień 2012, szkolenie: październik 2012; kontakt: Urszula Szymańska-Kujawa, ukujawa@pcen.pl, tel. 17 853 40 97 w. 34);
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (rekrutacja: październik–listopad 2012, szkolenie: grudzień 2012 lub styczeń 2013; kontakt: Maria Krogulec-Sobowiec, maria.sobowiec@scdn.pl, tel. 41 362 45 48 w. 121).

Międzyszkolne turnieje edukacyjne

Udział szkoły w wydarzeniach edukacyjnych pozwala uczniom:

 • sprawdzić się w roli przedsiębiorcy,
 • nabyć umiejętności negocjacyjne i zastosować je w praktyce,
 • nauczyć się planowania działań i podejmowania ryzyka,
 • zrozumieć współczesne zjawiska z zakresu ekonomii,
 • rozwinąć kreatywność i zdolności analitycznego myślenia.

Odbędą się 3 turnieje regionalne z finałami w Andrychowie (listopad 2012), Ropczycach (styczeń 2013) i Kielcach (marzec 2013). Turnieje zostaną poprzedzone eliminacjami w szkołach, które otrzymają po egzemplarzu gry na ich przeprowadzenie.

Szczegółowych informacji o zasadach turniejów regionalnych udzielają partnerzy tego modułu projektu, którzy przeprowadzą także rekrutację szkół:

 • Towarzystwo Miłośników Andrychowa (woj. małopolskie), kontakt: Maria Pytel-Skrzypiec, mariamarek@interia.pl, tel. 604 210 949,
 • Szkolny Klub Gier Planszowych „Myślnik” przy Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach (woj. podkarpackie), kontakt: Wojciech Sieroń, wrs-zs@o2.pl, tel. 603 302 761,
 • Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach (woj. świętokrzyskie), kontakt: Przemysław Krystian,
  p.krystian@muzeumzabawek.eu, tel. 41 344 40 78 w. 173.

Wsparcie oddolnych inicjatyw edukacyjnych

W projekcie przewidziano ponadto bezpłatne przekazanie gier organizacjom edukacyjnym, kulturalnym itp., pod warunkiem przeprowadzenia zajęć, lekcji, rozgrywek lub innych wydarzeń edukacyjnych z udziałem minimum 90 uczestników.

W przypadku instytucji i organizacji z terenu województwa małopolskiego gry będą dystrybuowane przez Urząd Miasta Andrychowa.
Osoba kontaktowa:
Marcin Putyra
tel. 33 842 99 36
csb@andrychow.eu

W przypadku instytucji i organizacji spoza województwa małopolskiego gry będą dystrybuowane przez Małopolski Instytut Kultury (kontakt: Sebastian Wacięga, csb@mik.krakow.pl).

Projekt Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu” jest realizowany przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Gminą Andrychów.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Banku Polskiego.