Skarby Małopolski – Konkurs plastyczny

„Skarby Małopolski” to konkurs plastyczno-edukacyjny towarzyszący Małopolskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego, którego celem jest wdrażanie nowych metod i narzędzi pracy z dziedzictwem kulturowym regionu. Jedną z istotnych cech konkursu jest praca metodą projektu, wykorzystywana do rozwoju kluczowych kompetencji wśród młodzieży.

Na „Skarby Małopolski” składają się: konkurs prac plastycznych dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz konkurs scenariuszy zajęć i warsztatów dla nauczycieli i animatorów kultury.

Konkurs wpisuje się w główne założenia Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, którymi są zainteresowanie zabytkami i historią regionu oraz budowanie osobistej relacji z lokalnym dziedzictwem.

kontakt Kontakt: Katarzyna Dzigańska, Marcin Klag