Festiwal Teatrów Amatorskich „Wózek Tespisa”

Coroczny Festiwal Teatrów Amatorskich „Wózek Tespisa”, organizowany od 2005 roku, jest zwieńczeniem cyklu „Pracowni” i „Kulis” – kursów dla instruktorów amatorskich zespołów teatralnych prowadzonych w ramach programu „Dilettante – teatr w ruchu”. Jego głównym celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami i uczestniczącymi w Festiwalu nauczycielami i pedagogami oraz prezentacja spektakli (wieczorne spektakle otwarte dla publiczności). Podczas Festiwalu odbywają się sesje warsztatowe dla instruktorów i nauczycieli, które prowadzą zaproszeni aktorzy, reżyserzy, scenografowie i pedagodzy cyrku. Festiwal kończy wspólna akcja plenerowa. Istotnym elementem Festiwalu jest praca ze społecznością lokalną, do której adresowane są warsztaty kuglarskie, wokalne, tworzenia lalek teatralnych itp.

kontakt Kontakt: Justyna Junga

[flickrpress type=”photostream” api_key=”2b41099518917cb8ebb7eb0d056ac5b1″ account=”33122810@N02″ tags=”wózektespisa” view=”squares” count=”24″ random=”true” lightbox=”true”]