grafika: A. Buława-Orłowska, MIK 2017, CC-BY-SA 3.0

Do udziału w warsztatach zapraszamy instytucje i organizacje, które na co dzień zajmują się udostępnianiem dziedzictwa. Pracownicy muzeów, parków przyrodniczych, stowarzyszeń, itp. będą mogli wziąć udział w sześciu dwudniowych spotkaniach odbywających się w okresie od kwietnia do grudnia 2017 roku.

Poprowadzą je uznani na arenie międzynarodowej zagraniczni eksperci z zakresu interpretacji i udostępniania dziedzictwa – autorzy publikacji, twórcy planów interpretacyjnych przygotowywanych zarówno dla pojedynczych instytucji, jak i całych regionów, praktycy wdrażający je na co dzień. Wszystkie spotkania będą tłumaczone na język polski.

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość rozwinięcia kompetencji w zakresie komunikacji z odbiorcami zgodnie z założeniami interpretacji dziedzictwa, a także przećwiczą w praktyce różne techniki udostępniania i pracy z dziedzictwem.

Organizatorem warsztatów jest program Dynamika Ekspozycji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, który od ponad dziesięciu lat stara się być rzecznikiem zwiedzających. Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy Stowarzyszenie Willa Decjusza, licząc na wzajemną wymianę doświadczeń, umiejętności i zasobów obu instytucji.

Kalendarium spotkań:

Rejestracja na warsztaty jest obowiązkowa.

warsztaty

Relacja z warsztatów Léontine Meijer van Mensch

Wraz z końcem roku cykl Cicerone doczekał się swojego finału. W gościnnych przestrzeniach Willi Decjusza spotkaliśmy się tym razem z Léontine Meijer van Mensch, dyrektorką programową Muzeum Żydowskiego w Berlinie. Muzeum przechodzi obecnie reorganizację. W ciągu najbliższych lat zostanie przebudowana wystawa główna. Początek tych zmian to czas na refleksję, ponowne przyjrzenie się roli instytucji i aktualnym trendom w muzealnictwie. Podczas wykładu i warsztatów Léontine Meijer van Mensch dzieliła się z nami wypracowanymi na potrzeby Muzeum Żydowskiego założeniami w zakresie nowego kształtu muzeum. Dyskusja toczyła się wokół zasadniczych dla nowej koncepcji muzeum zagadnień:

istotności (relewancji),
włączania (inkluzywności),
współuczestnictwa (partycypacji).

Relacja z warsztatów Jaspera Vissera*

Warsztaty, które odbyły się 13 i 14 listopada 2017 r. poprowadził pochodzący z Holandii Jasper Visser, a ich tematem były Twórcze sposoby i niekonwencjonalne podejścia do opowiadania o dziedzictwie. Jasper Visser współpracuje z instytucjami kultury przy tworzeniu wystaw. Pomaga organizacjom kontaktować się z publicznością i inicjuje procesy angażujące odbiorców we współtworzenie ekspozycji. W trakcie warsztatów nasz ekspert skupił się na zagadnieniu kreatywnej interpretacji dziedzictwa w kontekście nowych technologii.

Misja muzeum dziś – otwieranie instytucji dziedzictwa na odbiorców

Data warsztatów: 18-19 grudnia 2017

Prowadzenie: Léontine Meijer van Mensch

Zrównoważony rozwój i istotność to kluczowe pojęcia we współczesnej muzeologii. Sformułowanie misji jest jednym ze sposobów komunikowania przez instytucję swoich przekonań na temat zrównoważonego – społecznie i środowiskowo – rozwoju, a także określania swojego znaczenia dla interesariuszy (wewnętrznych i zewnętrznych). To także główny punkt odniesienia przy opracowywaniu strategii i bieżącej działalności instytucji. Jak odpowiednio zdefiniować wizję funkcjonowania muzeum?

Relacja z październikowych warsztatów Jamesa Cartera

Już drugi raz w ramach cyklu Cicerone gościliśmy Jamesa Cartera – specjalistę i trenera interpretacji. Tym razem spotkanie było poświęcone planowaniu interpretacji, czyli tworzenia spójnego przekazu dla miejsc. Ułatwia ono przygotowanie oprowadzania, wystawy czy opisów na tablice i do przewodnika. Zajęcia miały charakter praktyczny. Twórczym kontekstem naszej pracy uczyniliśmy przestrzeń Willi Decjusza – renesansowej rezydencji na obrzeżach Krakowa. Zastanawialiśmy się, jak sprawić,

Twórcze sposoby i niekonwencjonalne podejścia do opowiadania o dziedzictwie

Data warsztatów: 13-14 listopada 2017

Prowadzenie: Jasper Visser

Każda instytucja dziedzictwa zaczyna się od historii, którą chce podzielić się z publicznością. Nawet światowej sławy kolekcja to przede wszystkim zbiór opowieści. Wystawy i prezentowanie zabytków to tradycyjne narzędzia narracji, którymi posługują się instytucje dziedzictwa, ale nigdy nie były jedynym sposobem na opowiadanie historii. Rolę tę mogą spełniać również oprowadzania, przewodniki, programy edukacyjne, nowe media, a nawet marka instytucji. Wyzwaniem XXI wieku jest zrównoważenie wszystkich tych narzędzi i użycie ich możliwie najefektywniej, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.

Relacja z warsztatów Polly McKenna-Cress

Wrześniowe spotkanie z serii Cicerone poprowadziła Polly McKenna-Cress z The University of the Arts w Filadelfii. Formuła warsztatów została w dużej mierze oparta na pracy własnej uczestników, a  punktem wyjścia dla grup tematycznych były następujące zagadnienia: „jak sprawić, by muzeum było potrzebne ludziom” oraz „jak włączyć odbiorców i ich perspektywę w pracę z dziedzictwem”? Ponieważ tym razem mocniej niż w czasie poprzednich spotkań skupialiśmy się właśnie na odbiorcach,

Ważne miejsca, dobra interpretacja, znaczące doświadczenia. Warsztaty z planowania interpretacji

Data warsztatów: 9-10 października 2017

Prowadzenie: James Carter

Dobra interpretacja pomaga zwiedzającym odkrywać miejsce dziedzictwa będące w twojej pieczy, a tobie – skutecznie opowiadać jego historie. Dobra interpretacja sprawia, że publiczność opuszcza dane miejsce z ciekawymi wspomnieniami, które skłaniają do przemyśleń i rozmów. Dobra interpretacja wreszcie buduje dobre relacje pomiędzy twoją instytucją a jej odbiorcami.

Demokracja w muzeum! Nowe podejścia do tworzenia wystaw we współpracy z odbiorcami

Data warsztatów: 11-12 września 2017

Prowadzenie: Polly McKenna-Cress

W trakcie warsztatów zostaną przećwiczone i poddane próbie metody i narzędzia służące do projektowania wystaw we współpracy z odbiorcami, uwzględniające również kolektywne metody pracy wewnątrz instytucji. Ich uczestnicy będą badać je i testować pracując ze sobą nawzajem oraz w kontakcie z publicznością. Dzięki tym ćwiczeniom zdobędą nową wiedzę i narzędzia przydatne w pracy w muzeum.

Relacja z czerwcowych warsztatów Jamesa Cartera

Tekst, poza opowieścią przewodnika, to najczęściej używane medium, przez które przemawia do nas dziedzictwo. Opis eksponatu czy miejsca powinien poruszać wyobraźnię i zachęcać do poznawania świata, ale może też zniechęcać trudnymi słowami i budować barierę poznawczą, jeśli przytłacza odbiorcę zbyt dużą ilością faktów. Jak więc pisać, by zainteresować odbiorców? Jak poprzez tekst dostarczyć im nie tylko wiedzy, ale i emocji? Tym zagadnieniom poświęcone były kolejne warsztaty interpretacji dziedzictwa z cyklu

Relacja z warsztatów Thorstena Ludwiga

Pierwsze warsztaty z cyklu Cicerone poprowadził Thorsten Ludwig, trener interpretacji dziedzictwa i szef sieci Interpret Europe. Podczas zajęć szukaliśmy odpowiedzi na pytania: jak obudzić opowieści drzemiące w miejscach i rzeczach? jak sprawić, by zwiedzanie zamieniło się w przygodę? jak oprowadzanie może budzić emocje i wyjaśniać świat? Pracowaliśmy w Willi Decjusza i otaczającym ją parku, które na czas warsztatów stały się naszym laboratorium. Przez dwa dni ćwiczyliśmy oprowadzanie

Od faktów do znaczenia – wstęp do interpretacji dziedzictwa

Data warsztatów: 24–25 kwietnia 2017

Prowadzenie: Thorsten Ludwig

Wyjątkowość dziedzictwa, którym się zajmujemy, jest niezaprzeczalna. Umożliwiamy ludziom kontakt z autentykami, prezentując często niezwykle cenne obiekty. Ale czy osobom spoza wąskiego grona specjalistów wydają się one równie wartościowe? Jak sprawić, żeby nasi goście i lokalni mieszkańcy (nie zawsze nimi zainteresowani) doświadczali ich w większym stopniu?

Pisanie o dziedzictwie – pisanie dla odbiorców

Data warsztatów: 5–6 czerwca 2017

Prowadzenie: James Carter

Przejrzysty, wciągający tekst może wpływać na to, w jaki sposób odwiedzający postrzegają dane miejsce czy kolekcję. Może im pomóc zrozumieć, z czym mają do czynienia, zainspirować do rozmów, skłonić do refleksji. Ale pisanie dla zwiedzających miejsca dziedzictwa jest sztuką, która wymaga wiedzy i praktyki.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności
38 queries. 0,394