grafika: A. Buława-Orłowska, MIK 2017, CC-BY-SA 3.0

fot. Gudrun Keck ©Thorsten Ludwig

Thorsten Ludwig jest dyrektorem zarządzającym Interpret Europe – European Association for Heritage Interpretation (Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Interpretacji Dziedzictwa), magistrem zarządzania interpretacją (University of the Highlands and Islands, UK), certyfikowanym trenerem interpretacji (CIT) i certyfikowanym planistą interpretacji (CIP) amerykańskiego National Association for Interpretation (Narodowego Stowarzyszenia na rzecz Interpretacji, NAI). Od 1993 roku prowadzi własną firmę w Niemczech, oferując szkolenia, planowanie i doradztwo w zakresie interpretacji dziedzictwa.

 

©James Carter

James Carter w 1993 roku opracował pierwszy w Wielkiej Brytanii interpretacyjny kurs pisania i od tamtego czasu co roku organizuje niezwykle popularne warsztaty z tego zakresu. Prowadzi szkolenia w wielu krajach europejskich, między innymi we Francji, w Czechach, Szwecji, Norwegii i Bułgarii. Jest członkiem brytyjskiego Association for Heritage Interpretation (Stowarzyszenia na rzecz Interpretacji Dziedzictwa, AHI), które w 2015 roku, w uznaniu jego zasług w tej dziedzinie, przyznało mu nagrodę za całokształt działalności. Więcej o działalności Jamesa Cartera, projektach i publikacjach można przeczytać na jego stronie internetowej.

 

©Polly McKenna-Cress

Polly McKenna-Cress ma niemal trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie planowania, opracowywania i projektowania ekspozycji muzealnych. Współpracowała przy organizacji ponad dwudziestu pięciu wystaw. Od 2002 roku pracuje na filadelfijskiej uczelni – The University of the Arts. Prowadziła wykłady i warsztaty w Wielkiej Brytanii, Chinach i Argentynie. Kilka razy w roku wygłasza referaty na krajowych konferencjach poświęconych muzealnictwu. Współautorka cieszącej się dużym uznaniem na całym świecie i wielokrotnie tłumaczonej publikacji Creating Exhibitions: Collaboration in Planning, Development, and Design of Interpretive Experiences (Wiley 2013). Jest również wspólniczką w spółce Alusiv, zajmującej się brandingiem, komunikacją i projektowaniem wystaw.

 

©Jasper Visser

Jasper Visser jest innowatorem społecznym i kulturalnym – międzynarodowym agentem zmiany, pomagającym instytucjom i organizacjom sektorów kultury oraz społecznego w nawiązywaniu kontaktu z publicznością i wpierającym procesy budujące społeczność. Posiada doświadczenie w dziedzinie projektowania edukacyjnego i rozwoju sterowanego przez wspólnoty. Wspólnie z Erikiem Schilpem stworzył Cards for Culture – grę-narzędzie wspomagającą myślenie strategiczne w instytucji. Jest też współtwórcą Digital Engagement Framework, podręcznika poświęconego nowoczesnym narzędziom cyfrowym i ich wykorzystaniu, autorem bloga o muzeach i kulturze w czasach wyzwań technologicznych i społecznych (The Museum of the Future), wykładowcą na Reinwardt Academie oraz starszym partnerem w firmie konsultingowej VISSCH + STAM.

 

Fot. Yves Sucksdorff © Muzeum Żydowskie w Berlinie

Léontine Meijer van Mensch jest dyrektorką programową i wicedyrektorką Muzeum Żydowskiego w Berlinie. Poprzednio pełniła funkcję zastępczyni dyrektora Muzeum Kultur Europejskich w berlińskim Dahlem. Pracę w instytucjach muzealnych łączy z nauczaniem, prowadząc zajęcia dotyczące muzealnictwa i dziedzictwa na uczelniach w całej Europie (m.in. Reinwardt Academie w Amsterdamie czy Collegium Polonicum w Słubicach). W swojej aktywności zawodowej i badaniach naukowych skupia się na strategiach partycypacyjnych w działalności muzeów, w szczególności zaś na obecności w niej zagadnień bliskich współczesności i wzmacnianiu społecznej funkcji muzeum. Działa aktywnie w wielu organizacjach muzealnych – jest między innymi członkinią zarządu International Council of Museums (Międzynarodowej Rady Muzeów, ICOM).

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności
38 queries. 0,888