Aktualności

Raport „Edukacja kulturowa w czasie dystansu społecznego”

Zapraszamy do przeczytania raportu o aktualnych wyzwaniach edukacji kulturowej. Znajdziecie w nim doświadczenia małopolskich animatorów, edukatorów i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz rekomendacje wywiedzione z ich działań w czasie epidemii.

Raport powstał na podstawie wywiadów i warsztatów, w trakcie których uczestnicy i partnerzy programu „Bardzo Młoda Kultura” w Małopolsce dzielili się swoimi wrażeniami związanymi z odbudowywaniem relacji z dziećmi i młodzieżą oraz dostosowywaniem swojego warsztatu pracy w czasie dystansu społecznego – głównie w maju i czerwcu 2020 roku. Obecnie restrykcje są już poluzowane, placówki edukacyjne i kulturalne pracują, ale sytuacja wciąż nie jest porównywalna do tej sprzed pandemii.

Raport wskazuje, że nie będzie prostego powrotu do stanu sprzed pół roku. Od wielu miesięcy animacja i edukacja zmieniają się pod wpływem nowej choroby, które zdestabilizowała sytuację i zmieniła tor, po którym się poruszaliśmy: Żyjemy w czasach niepewności. Nie wiadomo, co będzie dalej i jaki jest plan powrotu. Zresztą pytania, co będzie normą i czy jest do czego wracać, pozostają otwarte.

W opinii uczestników badania epidemia miała i ma ogromny wpływ na dzieci i młodzież; w efekcie przed animatorami i edukatorami stanęły nowe zadania. Równocześnie zdalny kontakt, ograniczenie relacji i spotkań w grupie wytworzyły potrzebę wdrożenia nowych narzędzi pracy i metod działania w obszarze edukacji i kultury. Zmiany te zostały w raporcie poddane analizie SWOT, ponieważ edukacja zapośredniczona przez media wirtualne to z pewnością zagrożenie – i wiele takich głosów poznaliśmy w trakcie diagnozy – ale również szansa na pozytywną zmianę.

Kluczową konstatacją jest dla nas to, że edukacja kulturowa w przestrzeni mediów wirtualnych to nie tylko rozwój narzędzi, technologii i modeli pracy, lecz także zmiana relacji między edukatorami i uczestnikami działań edukacyjnych. To otwarcie się nowej szczeliny w zastanych sposobach współpracy dorosłych i dzieci.

Rozmowa na ten temat dopiero się zaczyna, ponieważ każdy z operatorów wojewódzkich programów BMK przygotowuje własną diagnozę. Będzie co porównywać!

Pobierz raport w PDF