Aktualności

Szkolenie „Zespołowe budowanie planów rozwoju instytucji/organizacji kultury. Myślimy strategicznie…”

Kiedy: 12 marca 2013 r., godz. 10.00-16.00
Gdzie: MIK, Kraków, ul. Karmelicka 27

Tworzeniu długofalowych planów rozwoju będzie poświęcone kolejne szkolenie z cyklu „Dzielimy się doświadczeniem”, które odbędzie się 12 marca (wtorek) w godz. 10.00–16.00 w siedzibie MIK.

Coraz więcej instytucji kultury, również o zasięgu lokalnym, czyli domów i ośrodków kultury, bibliotek oraz organizacji pozarządowych decyduje się na tworzenie strategii rozwoju. Ich opracowaniem zajmuje się kadra zarządzająca organizacją lub zleca się je specjalizującym się w tym firmom. Na szkoleniu pokażemy, jak przygotowywać plany rozwoju partycypacyjnie, czyli z udziałem zespołu pracowników i (coraz częściej) społeczności lokalnej.
Podczas warsztatów:

 • poznamy główne etapy procesu tworzenia planu rozwoju,
 • nauczymy się stosować niektóre narzędzia partycypacyjne,
 • zidentyfikujemy główne korzyści i problemy związane z tworzeniem długofalowych planów rozwoju organizacji.

 • Co daje długofalowy plan rozwoju organizacji?

 • możliwość szybszego reagowania na zmieniające się otoczenie,
 • jasno określone zadania i metody ich wykonywania,
 • możliwość przewidywania problemów i minimalizowania ryzyka popełniania błędów.

 • Dlaczego warto włączać pracowników i mieszkańców do planowania strategicznego?

  Planowanie metodą partycypacyjną:

 • pozwala lepiej wykorzystać doświadczenia i pomysły różnych osób w dyskusji nad możliwościami rozwoju organizacji,
 • udział zespołu w planowaniu strategicznym zwiększa odpowiedzialność za wyłonione cele i terminy realizacji, a tym samym szansę realizacji planu,
 • instytucja staje się bardziej przejrzysta dla swojego otoczenia,
 • poprawia komunikację w zespole.

 • Szkolenie poprowadzą:
  Anna Miodyńska, Małopolski Instytut Kultury – trenerka Centrum Aktywności Lokalnej, mediatorka i animatorka społeczna.
  Sebastian Wacięga, Małopolski Instytut Kultury – z wykształcenia ekonomista i europeista, współpracownik ośrodków kultury w zakresie planowania strategicznego.

  CENA:
  Koszt udziału w szkoleniu wynosi 100 PLN od uczestnika. Dla każdej kolejnej osoby z jednej instytucji/organizacji oraz dla osób, które zdecydują się wziąć udział w całym cyklu szkoleń, przewidzieliśmy cenę 80 PLN za szkolenie.
  Minimalna liczba uczestników tego spotkania – 8 osób, maksymalna – 15 osób.

  ZGŁOSZENIA:
  Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do 8 marca 2013, na adres: miodynska@mik.krakow.pl. Wpłat można dokonać przed szkoleniem na konto MIK: 17 1060 0076 0000 3210 0016 2355, lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury.