Aktualności

„Chłopska Szkoła Biznesu” i ekonomia społeczna w szkołach

W ramach współpracy Małopolskiego Instytutu Kultury z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie w 19 szkołach Województwa Małopolskiego prowadzone są zajęcia, których celem jest wyjaśnienie założeń i zasad ekonomii społecznej. Uczniowie mają możliwość rozmowy z praktykami z ROPS oraz obejrzenia filmu dokumentalnego poświęconego funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw społecznych, które łączą cele ekonomiczne (zysk) ze społecznymi (tworzenie miejsc pracy dla osób chcących pracować,
a mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia).
W ramach zajęć w szkołach prowadzone są również rozgrywki wydanej przez MIK gry ekonomicznej „Chłopska Szkoła Biznesu”. Uczniowie biorą udział w wariancie klasycznym gry oraz w rozbudowanym wariancie rozgrywki, który spełnia założenia ekonomii społecznej. Spółki uczniowskie, które w danej szkole wykażą się umiejętnym łączeniem prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej, zagrają podczas międzyszkolnego Turnieju „Chłopskiej Szkoły Biznesu”, który odbędzie się 8 maja 2012 roku w Krakowie.
Zajęcia edukacyjne są realizowane w ramach projektu ROPS „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”. Do współpracy w projekcie włączyły się również Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA. Rozgrywki „Chłopskiej Szkoły Biznesu” prowadzi zespół MIK: Piotr Idziak, Kamila Kosmalska, Paulina Macek, Anna Marjankowska i Sebastian Wacięga.