Aktualności

Relacja z warsztatów w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

13 stycznia 2011 roku odbyły się w Kielcach warsztaty dla nauczycieli – szkolnych koordynatorów I Świętokrzyskiego Turnieju Matematycznego – poświęcone budowie gier edukacyjnych.

Warsztaty miały na celu zapoznanie nauczycieli z podstawowymi elementami gry. Dużo uwagi poświęcono obecności matematyki w grach, a także możliwościom jej fabularyzowania. Przeprowadzono studium przypadku – rozegrano grę „Chłopska Szkoła Biznesu”, przeanalizowano proces jej powstawania oraz elementy składowe. Zaprezentowano inspiracje – różne typy i konstrukcje współczesnych gier planszowych. Podczas warsztatów rozmawiano również na temat własnych pomysłów i rozwiązań na podstawie uzyskanej wiedzy.
Małopolski Instytut Kultury jest patronem merytorycznym turniejowego bloku „Kreator” wiążącego fabularne gry planszowe z tematyką matematyczną.