Relacja z IV Kongresu Obywatelskiego

IV Kongres Obywatelski zaproponował rozmowę o wyzwaniach cywilizacyjnych dla Polski. Podstawowa konkluzja wszystkich debat i głosów, jaką zaproponowano, stwierdza generalnie, że jesteśmy w momencie przełomu. Naszym wspólnym wyzwaniem jest uruchomienie kapitału społecznego, którego jakość i ilość zadecyduje o dołączeniu do „państw G20” lub degradacji do bycia zapleczem dla innych „przodowników” rozwoju. Tu warto zauważyć, że także ekonomiści i politycy mówili o kulturze jako motorze kształtowania kapitału społecznego w Polsce.  Model debaty, jaki zaproponował IV Kongres Obywatelski opiera się na poszukiwaniu konsensusu w obrębie różnych środowisk i paradygmatów obywatelskich. W zamierzeniu jego twórców miał on pokazać, że wyzwania stojące przed Polską mogą być opisane w języku, który łączy, a nie dzieli i dzięki temu umożliwia on aktywizację całego społeczeństwa ku wspólnemu celowi – zgodnie z hasłem Kongresu: „Razem wobec przyszłości. W stronę odpowiedzialności i sukcesu zbiorowego”.

Program Kongresu
(szczegółowa relacja znajduje się na stronie Polskiego Forum Obywatelskiego)

1. Sesja plenarna otwierająca Kongres z udziałem: Jana Szomburga, Lecha Wałęsy, prof. Jana Czapińskiego, prof. Zdzisława Krasnodębskiego, Joanny Szczepkowskiej, dr Bogusława Grabowskiego i Marty Megger – tegorocznej maturzystki

2. Debaty tematyczne:

  1. Portret młodego pokolenia
  2. Jakie Razem Polaków w XXI wieku? Wspólnota tożsamości, zasad czy działań?
  3. Priorytety edukacji Polaków w XXI wieku
  4. Jakie szkolnictwo wyższe do roku 2030?
  5. Priorytety rozwoju gospodarczego do roku 2030
  6. Jak uczynić regiony motorami modernizacji i rozwoju Polski?
  7. Kultura przestrzeni wobec presji rynku (uczestnikiem była Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury)

3. Sesja plenarna podsumowująca Kongres z udziałem: prof. Jadwigi Staniszkis, Janusza Lewandowskiego i Macieja Wituckiego

Projekt konsekwentnie realizowanych Polskich Kongresów Obywatelskich jest działaniem podnoszącym jakość polskiego społeczeństwa obywatelskiego i miejscem tworzenia prawdziwego dialogu – tak ważnego w obliczu braku takiej debaty w głównym nurcie polityki partyjnej. Być może najważniejszym efektem Kongresu (oprócz poznania wielu istotnych głosów i idei) jest przypomnienie sobie, że naszym społecznym narzędziem porozumiewania się jest język i od jego stanu zależą umiejętności kreowania rzeczywistości. Należy ćwiczyć wizję, żeby nie stracić szansy jej realizacji.

Małopolski Instytut Kultury współpracował z Polskim Forum Obywatelskim przy organizacji Kongresu.

Edwin Bendyk z „Polityki” poświęcił Kongresowi bardzo ciekawy post na blogu Antymatrix.

Kontakt:

mail  Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21