Sztuka. Fantazja. Trauma

Projekt Dyscypliny/Sztuki ma na celu prezentację i dyskusję różnorodnych stanowisk w obrębie teorii sztuki a także innych nauk, których przedmiotem może stać się artefakt. U podłoża przedsięwzięcia leży przekonanie o konieczności analizy artefaktów reprezentujących poszczególne gatunki sztuki z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, stąd jego nazwa – DYSCYPLINY/SZTUKI. Pierwszy etap poświęcony był teorii obrazu, tematem kolejnych spotkań (październik 2009–czerwiec 2010) będą natomiast związki teorii sztuki i psychoanalizy. W obszarze zainteresowań organizatorów będą m.in. takie tematy jak: forma i treść dzieła sztuki w perspektywie psychoanalitycznej, problem płci i orientacji seksualnej w sztuce i refleksji nad nią, aktualne wykładnie teorii Sigmunda Freuda, Hanny Segal i Jacquesa Lacana.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Warsztaty współorganizuje Fundacja SPLOT.

Patronat: „Krytyka Polityczna”, Fundacja Kultura dla Tolerancji


Więcej


Kontakt:

mail  Łucja Malec-Kornajew
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 41