IV Kongres Obywatelski

Kongres będzie poświęcony poprawie zdolności Polaków do współdziałania w następnym dwudziestoleciu i lepszemu wykorzystaniu potencjału zbiorowego. Uczestnicy zastanowią się, jak tworzyć wspólnotowość opartą na systemie wartości i tożsamości, do czego jest ona potrzebna w XXI wieku i na jakich wyborach cywilizacyjnych oprzeć dalszą modernizację i rozwój Polski.

Mówcami plenarnymi Kongresu będą m.in. Lech Wałęsa, prof. Janusz Czapiński, prof. Zdzisław Krasnodębski, dr Bogusław Grabowski, prof. Jadwiga Staniszkis i europoseł Janusz Lewandowski.

W tym roku wprowadzono ważną innowację, służącą poprawie dialogu obywateli z władzą publiczną. Do każdej sesji tematycznej zostali zaproszeni reprezentanci władzy, którzy odniosą się do całokształtu dyskusji. Zaproszenie do występowania w roli reprezentanta władzy publicznej przyjęli (w kolejności sesji): Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska, Wicemarszałek Senatu prof. Marek Ziółkowski, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów dr Maciej Grabowski, Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.

Małopolski Instytut Kultury weźmie udział w sesji tematycznej „Kultura przestrzeni wobec presji rynku”, poświęconej następującym zagadnieniom:

  • jaka jest relacja między przestrzenią publiczną a kulturą?
  • jak rozwiązać problem zawłaszczania przestrzeni publicznej przez reklamy?
  • po co nam wrażliwość kulturowa dotycząca przestrzeni publicznej i jak ją kształtować?

Wstęp wolny.

Rejestracja na www.pfo.net.pl, mailem , faxem: (58) 524 49 08