Warsztaty z pedagogiki teatru

Nasza oferta jest skierowana do instruktorów teatralnych, animatorów kultury, nauczycieli, pedagogów – wszystkich tych, którzy prowadzą amatorskie grupy teatralne (lub chcieliby prowadzić taki zespół), w swojej pracy wykorzystują elementy teatru, uczą o teatrze.

Celem proponowanych przez nas szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych instruktorów teatralnych oraz nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury zainteresowanych wykorzystaniem teatru w swojej pracy dydaktycznej. Nasza propozycja doskonalenia zawodowego jest odpowiedzią na wymagania nowej podstawy programowej dla wszystkich etapów edukacyjnych w zakresie rozszerzania zainteresowań uczniów, realizacji programu wiedzy o kulturze, a także tworzenia oferty zajęć artystycznych w szkołach. Proponowane przez nas szkolenia zostały opracowane przez zespół ekspertów z długoletnim doświadczeniem w pracy z zakresu pedagogiki teatru.

Program „Dilettante – teatr w ruchu” został objęty honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Zobacz więcej dokumentów MIK.

Kontakt:

mail   Marta Hankus
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 37