Otwarty nabór projektów w ramach Programu „Warto pamiętać”

Projekty te powinny:

  • wspomagać budowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu,
  • integrować mieszkańców Małopolski w oparciu o dziedzictwo historyczne (będące ważnym składnikiem tożsamości regionu),
  • dawać możliwość aktywnego udziału mieszkańcom Małopolski.

Propozycje projektów należy składać na formularzu dostępnym na stronie www.wartopamietac.info. Znajduje się tam także opis wymogów formalnych, kryteriów merytorycznych oraz zasad współpracy.

Termin nadsyłania propozycji upływa w dniu 31 lipca 2009 r.

Kontakt:

Piotr Knaś, tel. 012 422 18 84, w godz. 10.00-18.00
Anna Miodyńska, tel. 012 422 18 84, w godz. 9.00-17.00

mail