Kulminacja projektu „Zoom na domy kultury”

Projekt był koordynowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę. Badania dotyczyły funkcjonowania domów kultury w województwie mazowieckim. Jest to pierwszy w Polsce tak szeroko zakrojony projekt badawczy poświęcony sytuacji domów kultury jako instytucjom kultury we współczesnym obiegu kultury. Raport końcowy wart jest dogłębnego przestudiowania – jest on ważnym głosem w dyskusji na temat współczesnej animacji kultury:

  • Jaki jest współczesny dom kultury, jakie są jego misja, program i działalność?
  • Czym jest dzisiaj instytucja kultury – na ile jest tworem biurokratycznym, a na ile może być rzeźbą społeczną?
  • Czym powinna być nowoczesna animacja kultury i jaka powinna być strategia rozwoju kultury jako sektora usług publicznych oraz formy spotykania się ludzi (zobacz: rewolucja Hausnera kontra inniinniinni)?

Podczas konferencji doszło do ciekawej wymiany poglądów pomiędzy pracownikami domów kultury, badaczami kultury, menadżerami kultury oraz osobami, które liderują niezależnym inicjatywom kulturalnym. Ideą konferencji było nazwanie i określenie „zapalników dyskusji” o domach kultury. To się organizatorom konferencji z pewnością udało. Dalszy ciąg dyskusji można znaleźć na stronach Kongresu Kultury Polskiej.

Kontakt:

mail   Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21