Uchofony nad morzem

Uchofony są rzeźbami nie tylko do oglądania. Odlane z żywicy epoksydowej i zaprojektowane przez absolwentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych rzeźby emitują trzy kategorie dźwięków:

  1. dźwięki miejsko-industrialne: hejnał mariacki, dźwięk nowohuckiego zgniatacza stali, zapalania lampy naftowej, odbijania szpuntu;
  2. dźwięki nawiązujące do kultury ludowej regionu: dźwięk trombity, brzmienia góralskich, żydowskich i cygańskich kapeli;
  3. dźwięki związane z naturą: odgłosy hali z owcami, Jaskini Wierzchowskiej, Puszczy Niepołomickiej, Pustyni Błędowskiej.

Uchofonom towarzyszy w podróży multimedialny kiosk, który pozwala na odwiedzenie strony internetowej www.malopolskiedzwieki.pl, przedstawiającej między innymi mapę regionu z zaznaczonymi miejscami, z których pochodzą dźwięki emitowane przez rzeźby. Ponadto ekspozycja jest wyposażona w nadajnik bluetooth, umożliwiający pobranie na telefon komórkowy małopolskich brzmień w postaci polifonicznych dzwonków.
 
Zaprezentowanie uchofonów na wybranych polskich lotniskach ma na celu przede wszystkim wywołanie zaciekawienia Małopolską i zachęcenie do odwiedzenia regionu. 
 
Uszy na Małopolskę. Podróż uchofonów 2009” to pomysł Samorządu Województwa Małopolskiego na promocję regionu. Za koncepcję i realizację przedsięwzięcia odpowiada Małopolski Instytut Kultury.


Kontakt
:

mail   Greta Gorgoń
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 14